Litovelsk Pomorav na kole. Jarn vlet vs provede krsnou prodou

Pro poznvn ze sedla kola disponuje Litovelsk Pomorav hned nkolika vhodami. Jednak je to tu docela placat, na kole se tedy tolik neunavte a tak cyklotrasy jsou dobe upraven a znaen. Dal bonus pin eleznin tra, kter umouje nejenom perfektn dopravu do oblasti, ale tak monost ukonit vlet jinde, ne jsme jej zaali. Ostatn pro vlet jednm smrem hovo i velmi prothl tvar oblasti CHKO Litovelsk Pomorav.

N vlet m tm padest kilometr a vede od jednoho konce chrnn krajinn oblasti k druhmu tedy z Olomouce do Mohelnice. Pojedeme tedy proti proudu Moravy, ovem stoupn je tak mrn, e jej vcemn nezaznamente. Mezi tmito krajnmi body pak le msto Litovel, pezdvan t Hanck Bentky.

Vnitrozemsk delta eky Moravy

Od ndra v Olomouci nejprve pejedeme ti vodn toky Bystici, Moravu a jako posledn Mlnsk potok. Pot krtce nahldneme do centra msta, kter je proslul sloupem Nejsvtj Trojice, kter stoj na Hornm nmst.

Protoe jsme sem vak pijeli za prodou, zhy msto opustme a vyrme na sever. Tam smuje hezk cyklostezka, vedouc podl Mlnskho potoka, kter je jednm z mnoha ramen eky Moravy. Krsu meandrujcho Mlnskho potoka a mokadnch luk meme spatit u rezervace Plan louky, kolem kter prochz cyklotrasa. Nejni msta zdejch luk na jae zaplavuje vysok voda a vytv zde spoustu tn a jezrek vhodnch pro rozmnoovn obojivelnk.

Neznaen cesta mine jezero Podbrady a pivede ns do obce Horky nad Moravou. Horka je pro vodky astm koncem splouvn Moravy, najdeme zde nkolik tboi a tak Dm prody s informanm centrem. Vlet na lodi skrz Litovelsk Pomorav jsme popsali zde.

Teprve za Horkou nad Moravou trasa vstupuje do CHKO Litovelsk Pomorav s lunmi lesy a splet vtvcch se ramen Moravy a jejch ptok. Tento kraj pedstavuje skutenou divoinu s lunmi lesy, ktermi se nespoutan klikat eka Morava pln naplavench strom, tn a psench ostrov. Jedn se o evropsky uniktn ekosystm vnitrozemsk n delty, kter se rozlv do destek bonch ei, meandr a slepch ramen.

Tn skvetoucmi blatouchy v rezervaci Plan louky

Kvetouc dymnivky u beh Moravy

Cyklotrasa ns pivede do Hynkova, nedaleko nj le Kenick meandr, kter v roce 2012 pi jarnch povodnch protrhla voda. K tomuto jevu dochz vzcn a protren meandr se stv mrtvm ramenem a nsledn periodickou tn s uniktnm ekosystmem. Prodovdci tak mohou pozorovat vvoj prody v tomto rychle se mncm biotopu.

Hanck Bentky

Hezk cyklotrasa vedouc lesy pes rezervaci Litovelsk luhy zakrtko vyst na okraji Litovle. Toto hanck msteko se pyn celkem esti rameny Moravy, kter mu tak dodvaj specifick kouzlo. Proto se tak Litovli pezdv Hanck Bentky a stejn jmno nese i tradin mstn festival.

Kamenn

Zdej kamenn Svatojnsk most se sochou Jana Nepomuckho je nejstarm mostem na zem Moravy a tet nejstar v esk republice. Za shldnut rovn stoj pskovcov schody ke kanlu Nez, kter jsou skuten uniktn klasicistn stavbou, zdobc zdej nmst.

Z Litovle vede asfaltov cyklostezka do obce Mlade a objd tak rezervaci Vrapa, jednu z nejlepch lokalit zachovalho ekosystmu lunho lesa. Cesta skrz rezervaci nen sice pro kola vhodn, kdo chce, me sem pky odboit od mostu pes Moravu u Novch Zmk.

Mlade je znm zdejmi krasovmi jeskynmi, krom jejich krpnkov vzdoby se jeskyn pyn bohatmi nlezy ostatk pravkch lid.

Kamenn ertv most nedaleko Mlade

I zde mete kolo odloit a vydat se na prohldku jeskynnho labyrintu nebo do nedalek rezervace Tesn, Ta ukrv dalch nkolik zajmavost napklad kamenn ertv most, jeskyni Podkovu nebo zceninu Rytsk s s jnskm sloupem uprosted moravskho lesa.

Moravsk salety a jezera

U Novch mln se opt zanote do hlubokch les, ukrvajcch nkolik romantickch architektonickch monument, kter zde vybudovali Lichtenteinov. Zdej stavby komponovan krajiny sice nedosahuj takovho vhlasu, jako ty v Lednicko-valtickm arelu, nicmn Obelisk nebo Chrm ptelstv zcela jist za krtk zastaven stoj.

Kvetouc sasanky hajn

Les pod vrchem Hradisko

Nedaleko jezu Nov Mlny se trasa odpoutv od toku Moravy a zan stoupat k vrchu Hradisko se slovanskm hraditm a kapl sv. Josefa. Zdej dubohabrov lesy jsou trochu jin ne ty ktermi jsme doposud projdli. Na jae vs ohrom nekonenmi koberci ble kvetoucch sasanek. Trasa zde dosahuje severnho okraje Litovelskho Pomorav a kolem Moravianskho jezera dojedete do Mohelnice na vlak.

Pokud byste na konci vletu chtli smt prach a pot z vaeho tla, nabz se jako ideln teka za putovnm koupel v Moravianskm jezee s istou vodou a psenmi plemi.

Me se hodit

CHKO Litovelsk Pomorav
Chrnn krajinn oblast Litovelsk Pomorav se nachz na severu stedn Moravy mezi Olomouc a Mohelnic. Vyhlena byla roku 1990 pro ochranu pvodnho meandrujcho toku eky Moravy a nj navazujcch lunch les; zem je rovn chrnno jako pta oblast. Mokadn st CHKO byla v roce 1993 zaazena do Ramsarskho seznamu vznamnch mokad. Mezi nejcennj prodn rezervace pat NPR Ramena eky Moravy a Vrapa.

Vodck splut Moravy
Pokud jste vyznavai vodck turistiky, mete CHKO Litovelsk Pomorav proplout na kanoi nebo kajaku. Na lodi si tu budete pipadat jako byste pluli nepehlednou divoinou nespoutanho ivlu se spoustou tn, meandr, mlin a padlch strom. Nejzajmavj st Moravy pedstavuje rezervace Ramena eky Moravy, kterou mete proplouvat pouze od prvnho srpna do konce bezna. Dvodem je ochrana prody, zejmna lunch les a v nich hnzdcch ptk a dalch vodnch ivoich.

Praktick informace
Dlka trasy: 49 km
Obtnost: Nenron vlet na horskm nebo trekingovm kole, vhodn i pro rodiny s menmi dtmi.
Oberstven: Horka nad Moravou, Litovel, Mlade, Mohelnice

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts