Lodn vtah, cihelna i pyramida. Objevte technick unikty Braniborska

0
53

Vyrm z Hradce Krlov a po dlnici smuji na Prahu, st nad Labem, Drany a Berln. Na sjezdu 1-Kreuz Oranienburg opoutm autostrdu a pokrauji a do Zehdenicku. Tady mm zamluven ubytovn v ndhern marin Alte Hafen, v pstavu lecm na vodn cest Oberhavel mezi Meklenburskmi jezery a BerlnemPostupim. Spm ve starobylm cihlovm domku z pruskch as a za cihlami se vydvm i nsledujc den.

Berln postaven z pramice

Jen kousek od mariny se toti rozkld Ziegeleipark Mildenberg, bval cihelna, kter se po ukonen provozu stala prmyslovm muzeem. Zrove je kotevnm bodem Evropsk cesty prmyslovho ddictv, je zahrnuje vznamn industriln pamtky.

Bval vypalovac pec

Cihlstv m v naem regionu dlouhou tradici, protoe v okol msta Zehdenick vyrostla nejvt souvisl ciheln oblast v Evrop. Potek cihlsk vroby datujeme rokem 1887, kdy byla pi stavb eleznice objevena bohat loiska hlny. Vznikly prvn cihelny, k jejich rozvoji napomohla poloha v bezprostedn blzkosti eky Havoly. Cihly se tak pepravovaly na lunech po vodn cest do Berlna, kter se dky imigraci rychle rozrstal. Msto mlo obrovskou spotebu materilu a to pokraovalo i po druh svtov vlce, kdy se cihly pouvaly na opravu znien metropole. Proto se dodnes tvrd, e Berln byl postaven z pramice, vyprv Holger Grobel.

Prvodce mi ukazuje zitkov muzeum, v nm slym zvuky a vidm svteln efekty, jako kdyby bel provoz. Zrove mi vysvtluje technologii vroby. Dostvme se zpt do as, kdy pt tisc dlnk kad den vyrblo dan stavebn materil. A to a do roku 1991.

Ziegeleipark Mildenberg, bval cihelna, kter se po ukonen provozu stala prmyslovm muzeem.

K plen cihel slouila kruhov pec a cel proces trval tden. Vm to ale zabere jen jednu minutu, pokrauje Grobel a podv mi ble svtc plastovou cihlu. Vchzme do vypalovacho kanlu pece a na zemi se rozsvcuje pomysln stoupajc teplota vypalovn ve stupnch Celsia. Podle toho se v mch rukou mn barva cihly, a je na konci jakoby rozplen do ruda.

Dal prohldkov okruh je venku. Usedme do vlku a po drze, kter slouila k peprav cihel, uhl a dalho materilu, projdme rozlehl arel muzea. Trasa vede st prodnho parku Uckermrkische Seen, plnho jezer, potok a vesovi.

Lo ve van

Z Mildenbergu je to jen hodinka cesty do Niederfinow, kde se nachz nejstar a stle funkn lodn vtah v Nmecku. Uniktn dlo se ty do vky edesti metr na vchodnm konci OderskoHavelskho prplavu a do provozu bylo uvedeno v roce 1934. Na stavbu, kter stla 27,5 milionu skch marek, dlnci pouili skoro trnct tun oceli a pt milion roub.

Lodn vtah v Niederfinow

Zdvi vyrovnv 36metrov rozdl mezi Odrou a Havolou, piem pesun lod v obrovsk vodn van trv pt minut. Transport plavidel je atraktivn podvanou pro kolemjdouc, nicmn kad zjemce jej me zat pmo na vodn cest. Sta usednout do speciln turistick lod. Ta chvli pluje po kanle, pot najede do vany a nakonec je vyzdviena na Odru. Na ece chvli pobude a pak se vtahem zase vrac zpt na Havolu a do pstavu.

Eintopf v lznch

Za jednou ze zajmavch braniborskch staveb mm do Garzau. Tady uprosted borovho lesa stoj kamenn pyramida. V 18. stolet ji nechal postavit Friedrich Wilhelm Carl hrab von Schmettau v prodn-krajinskm parku a jej portl pipomn vstup do eckho chrmu. V t dob bylo starovk obdob velmi populrn, a tak architekti navrhovali nov stavby v tomto trendu.

Pyramida v Garzau

Nejvt pyramida z prodnho kamene v Nmecku m ti vchody, piem stedn vede do podzemnho trezoru, jeho el nen jasn. Zvnjku ji pak lemuj vstupov rampy a schodit z ervench cihel, kudy lze vystoupat nahoru. O skoro trnct metr vysok pyramid se soudilo, e je mauzoleem, ale slouila pro kartografick pozorovn. Dnes se tu obas konaj koncerty.

Pokrauji dl do lzn Bad Saarow. Mal, klidn msteko pln zelen, kter le u Scharmtzelskho jezera, si svoji oblibu zskalo na potku 20. stolet. Do lzn jezdily slavn osobnosti berlnsk kulturn a filmov scny, vetn boxera Maxe Schmelinga a jeho manelky, esk hereky Anny Ondrkov.

Po druh svtov vlce nastala zmna reimu a v dob NDR nebyla velk st Bad Saarow voln pstupn. Sovtsk armda zde mla svoje rekrean zazen, ministerstvo obrany NDR penzion a vojensk lkask akademie stedisko, kde dlala svj dopingov vzkum. Socialistick asy natst ukonil pd elezn opony a v Bad Saarow vznikly nov termln lzn.

Lzn Bad Saarow

Arel tvo vnitn a venkovn bazny se slanou, 35 stup teplou termln vodou s podvodnmi gejzry, vivkami a masnmi sprchami. Prameny l poruchy nervovho systmu, onemocnn pohybovho stroj a skvle rozpout navu po sezen za volantem.

Bad Saarow je tak idelnm mstem pro ochutnn braniborsk kuchyn. A ta rozhodn nezahrnuje jen buty a zel. Menu tvo hlavn erstv uloven ryby z jezer, bramborov pokrmy, kysel okurky a eintopf (hust polvky se zeleninou a masem). Ve dopluje mstn pivo.

To se pes tyi sta let va v Kloster Bru Neuzelle. Pivovar nejprve pipravoval hok mok pro eholnky, pot pro okoln vesnice, a nakonec zaal exportovat do celho svta. Tradin mnisk recepty pivovar kombinuje s novmi npady. Dnes nabz pes tyicet druh piv. Krom klasickch teba i bramborov, chestov, viov, anti-agingov nebo koupelov pivo.

Me se hodit

Jezdila jsem pevn na venkov po silnicch ni tdy i mstnch komunikacch. Jejich kvalita je dobr, ale jsou zk a asto je lemuj aleje, take je teba dvat pozor pi pedjdn. Na svtelnch kiovatkch bv specialita zvan Grnpfeil nesvtc doplnk k semaforu. Je znzornn zelenou ipkou smujc doprava na dodatkov znace vpravo od erven na semaforu. Umouje vem vozidlm odboit vpravo i pes ervenou na semaforu, pokud pedtm zastav na e a neohroz ostatn.

Grnpfeil byl zaveden v NDR v roce 1978 a zelen ipky jsou tu mnohem astj ne v zpadnm Nmecku. Proto si pi odboovn hldejte hlavn levou stranu. Mete toti narazit na idie ze spolkovch zemch, kde se Grnpfeil pouv zdka. Ti si budou myslet, e jedete na ervenou a poruujete pravidla.

Braniborsko tvo hlavn vesnice a mal msteka. S erpacch stanic nen tak hust a pohonn hmoty vtinou natankujete na hlavnch tazch. Litr benzinu a nafty stoj piblin dv eura. Navigace se urit hod, ne vude (zejmna na odlehlejch mstech) je dobr znaen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno