Lzn Archena jsou jedny z nejstarch na svt. Lily poutnky i many

T se, chystm pro tebe pekvapen, k mj panlsk kamard David, kdy cestujeme dolm Ricote. Mme za sebou nvtvu mnoha malebnch vesniek, naunch stezek podl eky Segura, vodnch kol i citrusovch sad.

Vude ns doprovz krajina pln skal, kter obas odhal svoj rezavou tv. Na pozdrav nm mvaj chocholat listy palem a chvlemi to vypad, e nejsme v regionu Murcia, ale v tunisk oze. Mon i proto, e toto zem po stalet obvali Maurov (muslimov arabskho a berberskho pvodu ze severn Afriky), ne byli potkem sedmnctho stolet vyhnni z dol Ricote. A v tchto podivuhodnch scenrich m David zavd do Archeny s termlnmi prameny.

Lzn pat k nejstarm na svt, jejich potky sahaj a do ptho stolet ped nam letopotem, kdy ibert osadnci vyuvali livou vodu pro sv zdrav. K odpoinku tak slouily poutnkm, kte cestovali po obchodn stezce do vnitrozem Iberskho poloostrova. Kdy potom toto zem obsadili man, zaloili msto a s nm i termln lzn, kter prostednictvm komunikac spojili se zbytkem Hispnie.

Ve stedovku pak Archena pela do rukou du pitlnch bratr sv. Jana Ktitele Jeruzalmskho, a ji v roce 1850 pevzal Jos de Bustos y Castilla, vikomt z Ras. Podnikav lechtic provedl urbanistickou revoluci a nechal vystavt psobiv hotely Len, Termas, Ermit (poustevnu) pro vzvn Panny Marie a kasino pro zbavu bohatch nvtvnk.

Jene vikomt neml ddice, a proto svj majetek v roce 1923 prodal soukrom spolenosti Balneario de Archena SA, k n patilo devt markz. Rozkvt lzn, je byly nejnavtvovanjmi ve panlsku, ale zastavila obansk vlka. V lzeskch objektech byla zzena zkladna a kola obrnnch sil s padesti tanky T-26B a tyiceti samopaly. V samotnm mst pibyla leteck zkladna, policejn stanice a vojensk nemocnice.

Nyn v kasinu funguje kavrna, kde si host uij posezen pod palmami.

Jedna z ulic lzeskho arelu v Archen

Natst se Archen pm toky jednoho z nejkrvavjch konflikt dvactho stolet vyhnuly, ale o to vc trpla nouz v dlouh a tk povlen e. V tto dob pijel do obce autem Nicasio Prez. Objevil jak vojensky maskovan budovy naten v odstnech zelen a okrov barvy, tak i livou vodu. Poslze zjistil, e pro jeho nemocnou manelku je mstn voda lep ne prameny z Fortuny, kde se lila. Lzn si tedy v roce 1944 pronajal s monost opce na koupi, co zrealizoval o pr let pozdji. Od t doby presti lzn Archena stoupla, stejn jako poet host ze panlska a celho svta.

Galerie s termln vodou

Prvn, co pi prochzce Archenou ctm v nose, je pach sry, kter zdej liv vody. Vyvraj o teplot 52,5 C a pot se ochlazuj na 2034 C do bazn, koupel a na procedury.

Venkovn koupele doprovzej krsn vhledy na okoln krajinu.

Nae termln minerln prameny posiluj imunitn systm, le pohybov apart, porazov stavy, dchac cesty, kon onemocnn a zpomaluj strnut pokoky. Zrove jsou nabit zpornmi ionty, a tm zbavuj organismus stresu a zkostnch stav. Proto k nm jezd jak nemocn, tak i zdrav lid, kte si chtj odpoinout a naerpat nov sly. Samozejm nejvce nvtvnk mme z Murcie, je je vzdlen jen dvacet est kilometr, vysvtluje mi zamstnankyn lzn.

Milovnci wellness si mohou v lzeskm arelu o rozloze dv st tisc metr tverench ut nejen klasick vnitn a venkovn bazny, ale tak mstn speciality. Jednou z nich je napklad cvien svalovho tonu v baznu s protiproudem nebo splvn na hladin ve velmi mineralizovan vod s obsahem soli osmdest gram na litr. Zitkem je rovn bublinkov koupel s vodopdem, kde pluj lut citrony a vypoutj do vody osvujc silice.

Kupole v hotelu Termas je ndhernm architektonickm prvkem.

Fontna je replikou Patio de los Leones v palci Alhambra v Granad.

Nejvt as vak pichz v hotelu Termas, jeho interiry maj arabskou vzdobu. Prochzm chodbami v neonasridskm stylu, obdivuji okna s ladnmi oblouky, sloupky, geometrick zdoben a barevn vitre. Pak objevuji velkou kupoli a jednu z jejch vnitnch teras, kde svtlo pronik okny i svtlky a hraje si s geometri arabesek na stnch.

Nakonec schzm do suternu do termln galerie, kde se v pe vynouje fontna, je je replikou Patio de los Leones v palci Alhambra v Granad. Kana je pomyslnou kiovatkou, ze kter se rozbhaj kachlkov chodby ukrvajc mstnosti pro balneologick procedury. Cel atmosfra je velmi autentick a mm pocit, e jsem se vrtila o nkolik stolet zpt.

Kdy pak znovu vychzm ven z hotelu, osln m ostr zlatav paprsky. Dlka slunenho svitu se v Archen pohybuje kolem 2 769 hodin za rok, co znamen, e prmrn zde slunce kad den svt sedm a pl hodiny. Spolen se stedomoskm klimatem pak vytv velmi pjemnou lokalitu, kter je jednm z hlavnch tahk regionu Murcia.

Me se hodit

Z Murcie se do Archeny dostanete autobusem, taxkem nebo autem.

Archena je pln park a zahrad. Jedna z nejkrsnjch, romantick zahrada Villarias le v blzkosti Plaza 1 De Mayo. Najdete zde jezrko s vodopdy, eukalypty, borovice, rohovnky a modrofialov akarandy.

Pokud toute po krtkm vletu, vyrazte na kopec Op (276 m), kter se vypn nad Archenou. Jeho vrchol zdob k a je odtud krsn vhled do okol.

Term

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts