Maai postavili za penze z EU stezku v korunch strom, kter pokceli

0
88

Projekt nevyadoval, aby kolem chodnku byl les, ekl o stezce v korunch strom bez strom starosta obce maarsk televizi. Les se podle nj musel vykcet, aby byly penze na spolufinancovn investice, protoe mezi podnm dosti o grant a schvlenm projektu ceny ve stavebnictv stouply. ili za ve vlastn me Brusel, podotkla televize na svm webu.

Starosta slbil, e chodnk bude brzy obklopen lesem, protoe tu vysazuj sazenice rychle rostoucch strom. Ale podle lesnk potrv jet destky let, ne ze stromk vyroste les, dodala stanice.

Tohle je geniln! Vykcme les, na jeho shldnut nco vytvome z penz EU. Jestli je nkdo normln v Nyrmrtonfalv, tak Budape je stav pro duevn chor, poznamenal na webu jeden z divk.

Starosta Mihly Filemon z vldnouc strany Fidesz podle serveru zskal unijn dotaci jako soukrom osoba prostednictvm programu pro rozvoj venkova: dost podal v roce 2018 a uspl pedloni. Starostou obce je od roku 2019. Filemonovi pat i pozemky, na kterch stezka korunami strom financovan EU stoj.

V poslednch letech jsem se snail prezentovat msta, kter nzornm zpsobem ukazuj otesn organizovan krdee penz EU za poslednch deset let. Vm, e jen st najdeme krsnj, symbolitj msto, ekl serveru po prochzce korunami strom bez strom poslanec kos Hadhzy, znm bojem proti korupci v Maarsku.

Starosta si z penz EU postavil i penzion

Kvalita dla, vybudovanho firmou z nedalekho msta Nyregyhza, je podle reportr nevaln. Konstrukce z borovicovho deva nen lakovan a je vystavena povtrnostnm vlivm. Stechu jedn z budov u vtr odnesl. Toalety jsou hotov pouze zven.

Reporti tltsz navtvili tak starostv penzion, rovn postaven z penz EU, kde vak chyb povinn tabulka upozorujc na tuto skutenost.

Vstavba podobnch chodnk v korunch strom s finann podporou EU je v souasn dob mezi mstnmi politiky Fidesz populrn, pe tltsz a uvd jako pklad sousedn vesnici Nyradony, kde zskal dotaci tak mstopedseda krajsk rady Fidesz Sndor Tasi. Podobn chodnk nechal postavit i poslanec Fidesz Lszl Tas. V tchto ppadech alespo stromy zstaly.

Starosta Mihly Filemon tvrd, e se okolo jeho osoby v posledn dob vynoilo v mdich mnoho nepravdivch a zlomyslnch tvrzen, a proto povil sv prvn zstupce, aby sjednali npravu.

Maarsko v souasnosti jedn s Evropskou komisi, kter zadruje Budapeti penze z fond Evropsk unie kvli korupci a obavm, e vlda naruuje demokratick prva. Premir Viktor Orbn tato obvinn odmt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno