Majaland pohlt vae dti na hodiny. Atrakce si radji uijte v tdnu

0
219

J! No nene! Tvado! To jsou nejastj citoslovce, kter slym od svch dvou malch testerek, kdy vejdeme do Majalandu. Pestoe u chod do koly a na nvtvu nejvtho zbavnho centra v esku s celoronm provozem jsem je pipravila, svt mal ulinice velky Mji jim v okamiku naprosto uaruje.

Od chvle, kdy projdeme lvkou mezi atrakce do zbavnho parku, s nimi nen rozumn e. V divu nejprve poletuj jako v lu, od jednoho k druhmu, a pak okamit sestavuj pln postupu pohdkovm svtem. Je mi jasn, e se odsud za dv hodinky, jak bylo pvodn v plnu, rozhodn nedostaneme.

Majaland se dtem otevel 27. prosince a vedle Dinosauria Museum Prague a expozice ikonickch voz je dalm lkadlem zbavnho a outletovho centra POP Airport Praha. Na vce ne devti tiscch metrech tverench nabz pro nejmen, ale i dosplky, dvanct atrakc a pipravuj se dal.

Na prvn pohled vs na jedn stran pithne 220 metr dlouh horsk drha vikinga Vika, na opan stran mte chu co nejdve vystoupat na deset metr vysok, dvouad, hydraulicky zvedan a naklnn etzkov koloto s duhovmi svtcmi motly. Jene do toho mjte naprosto chvatn tpytiv autka autodromu, lkavou a pkn adrenalinovou tanc kvtinu, kter s vmi podn zato, a ob kmen houpacho stromu… Kam dv?

Atrakce

 • Horsk drha: 220 metr dlouh drha projd a 40km rychlost pod hvzdnou oblohou a kolem vodopdu. M 9m peven a ti smyky.
 • Motl koloto: 10 metr vysok naklpc etzk pln duhovch svtcch motl m dv ady sedadel a vjimen dvousedadla pro rodie s dtmi.
 • Vikova skluzavka m tyi drhy, je vysok 9 metr a dlouh 33 metr. Jezd se po n na kokosovch rohoch.
 • Padajc list je jedenctimetrov v simulujc voln pd. Najednou se sveze a deset lid.
 • Tanc kvtina je atrakce pro milovnky adrenalinu. M dvanct otek za minutu a 120stupov nklon.
 • Houpac strom je atrakce, kter vs houpe a to z jedn strany na druhou. 6 lavic, 24 mst, 360 stup.
 • Balnkov jezero: zbavu pro nejmen zaru 160 tisc balnk.
 • Lezeck strom: nkolik pater zbavy, osmimetrov skluzavka, ebky a skluzavky.
 • Hit velky Mji: pruinov houpaky, houpaky, hern prvky pro nejmen hned u restaurace.
 • Autodrom: deset dvoumstnch tpytivch blikajcch autek.
 • Dinosau koloto: 24 dinosaur, 42 mst. T-rex, triceratops, velociraptor…
 • Ltajc by: kvkn, kter se rozlh po celm Majalandu. est ab, 24 mst.

Jet tu najdete: Samoobslun rodinn restaurace, divadlko, hrakrna, uzamykateln skky, pebalovac kout…

Majaland jsme vytvoili pro rodiny s dtmi od dvou do trncti let. Nae atrakce nesou ti tmata: pbhy velky Mji, vikinga Vika a dinosaury. Mme tu dlouhou interirovou skluzavku, horskou drhu, dinosau koloto, tanc kvtinu, houpac strom, lezeck strom, motl koloto, v volnho pdu padajc list, balnkov jezero, autodrom, skkajc by a hit velky Mji. Brzo pibudou tak lodiky a rozjede se divadlko se svm programem, onglry, kouzelnky. Pt rok chceme atrakce rozit o venkovn st, vyjmenoval lkadla provozn manaer Majalandu Miroslav Duch.

Na nvtvnky je tu metr

Devtilet a sedmilet kolaka se zhy jev jako ideln vkov skupina nvtvnk Majalandu. Zabav se tu i men dti (hit velky Mji, balnkov jezero, skkajc by, dinosau koloto), kter se vak na vechny atrakce nedostanou.

Atrakce jsou rozdleny podle uren vrobce a nkter jsou omezeny vkov. Nvtvnci najdou u kad atrakce barevn metr, kter k, kdo me bez omezen vstoupit, kdo u potebuje doprovod a kdo je jet na tuto zbavu mal, vysvtluje jednoduch pravidla provozn manaer.

Napklad Vikova horsk drha je uren a dtem od ty let (s doprovodem od 1 m vky). A nen divu: je dlouh 220 metr, zdolv peven devt metr, m ti smyky a jede a tyicetikilometrovou rychlost. I v dosplkovi doke rozproudit adrenalin. Spolu s obm motlm kolotoem u ns tato atrakce jednoznan vtz, i kdy pi prvn jzd se nejmlad testerce spustily slzy.

V tdnu pohoda, o vkendu fronty

Po prvnm kole zbavy vyuvme samoobslunou rodinnou restauraci, kter nabz klasick dtsk hotovky, jako je hamburger, pizza, hranolky, ale i chutn vvar nebo pagety. Za tal vvaru platme 65 korun, za velk hranolky 59 korun a za pllitrovou lhev s pitm pro dti 40 korun, ale s tm se v zbavnch centrech pot.

Do Majalandu si mete vzt i vlastn oberstven a pod vstupn lvkou pobl vtahu najdete uzamykateln skky. Jsou sice men, ale zimn bunda a men taka se do nich pohodln vejdou.

Postaviky velky Mji a jejch ptel najdou dti na kadm rohu.

U stolku se dvme do ei s jinmi nvtvnky, se ktermi kvitujeme velkou plochu parku a jen mlo lid. Jestli si to tu chcete ut, jezdte sem pes tden. O vkendu je tu fra lid a fronty ped vstupem i u pokladny v restauraci, rad Petra s tm, e pro sebe a svho syna rovnou podila permanentku a nejradji sem jezd dopoledne.

Vstupn

 • Dti do 85 cm ZDARMA
 • Dti 8599 cm 299,-/vedn den, 399,-/vkend
 • Osoby nad 1 m 399,-/ 499,-
 • Senioi 60+, ZTP, ZTP/P 299,-/ 399,-
 • Ron karta: dti 8599 cm 699,-, osoby nad 1 m 1 499,-
 • Drkov voucher: 499,-

Za celodenn vstupenku na vechny atrakce plat dospl a dti nad jeden metr vky jednotn vstupn 399 korun v tdnu a 499 o vkendu. Dti od 85 centimetr maj na vstupnm stokorunovou slevu, shrnul Miroslav Duch a dodal, e ron karta, se kterou me nvtvnk do Majalandu klidn denn, stoj 1 499 korun.

Provozn kapacita Majalandu je 1 750 nvtvnk. Pokud si nvtvnci chtj ut atrakce bez front, doporuuji navtvit Majaland v tdnu, kdy se nvtvnost pohybuje ve stovkch lid. Oteveno mme od desti do osmi hodin veer, potvrzuje Petin tip provozn manaer.

Pes tden jsou atrakce v provozu na stdaku a jednotliv asy startu najdou nvtvnci na paprovch hodinch u kad zbavy. Nemus se tak bt, e by jim nco uteklo. O vkendu, kdy je plno, pak jedou vechny atrakce nepetrit.

Velk kmen se houpe podobn jako lo, navc se ot o 360 stup.

Bavte se spolu

Co v Majalandu opravdu nenajdete, je pan na hldn. Majaland nen stavn jako dtsk koutek. Je to zbavn park, kter si maj ut rodie i dti. Pou pod stechou, kter slibuje plnotunou zbavu a vysmt spolen as. Ostatn, na vechny atrakce mete sv potomky doprovodit a vydit se s nimi. A u hit velky Mji, kde se dospl vyblznit nemou, si posedte u kvy z vedlej restaurace.

Po tyech hodinch a dkladnm testovn vech atrakc odchzme s jedinenm zitkem a pslibem, e jsme tu rozhodn nebyly naposledy. Dv testersk kombo si umanulo, e pt poko i adrenalinovou tanc kvtinu, kterou tentokrt s respektem vynechalo. A mlad testerka, kter nem malch cl, u tu plnuje oslavit narozeniny…

Bezpen zbava

 • COVID-19: Obsluha parku dodruje vechna platn opaten. Aktuln pro vstup do Majalandu vyaduje okovn, potvrzen o prodln nemoci v poslednch 180 dnech, ppadn prokzn se testem pro osoby od 12 do 18 let tak, jak uruj souasn pedpisy. Uvnit vyaduje noen respirtor a dodrovn vech hygienickch pravidel: desinfekce rukou a dodrovn rozestup. Podrobn pravidla najdete ZDE.
 • Vechny atrakce denn prochz sanitac a exponovan plochy, kterch se lid asto dotkaj, samozejm denn desinfikuj.
 • Majaland m vlastn tm technik, kter se o vechny atrakce star. Podle pedpis vrobc atrakc provd tm kadodenn kontrolu ped jejich sputnm, vypln checklist funkce atrakce, vyzkou je a svm podpisem zaru, e je atrakce pipraven a bezpen k provozu.

Autodrom je dost barevn a rychl, aby byl zbavn. A dost pomal a mrn, aby byl pro dti bezpen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno