Monstra, dmoni, bsi. Chrlie na chrmech a hradech dsily

Nm sluhov i strci. Ochoen dmoni. Bjn bytosti. Lidsk hchy. Nejpodivnj lidsk osudy. To ve jsou chrlie, sochask perly, dodnes zdobc nkter hrady a zmky, zejmna pak svatostnky.

Jejich evropsk renesance nastala v obdob gotiky. Pedstavovaly rzn bytosti a zvata. Ze zvat nejastji psy, kozly, berany, bky, prasata a opice. V Praze najdeme dokonce raka, ale ten je a novodob, k pedagog a historik Marek Zgora, kter se tmatu chrli vnuje. Koky byly znzorovny zdka, jednm z dvod me bt i to, e koka byla ve stedovku povaovna za blova pomocnka. Chrlie s podobou lv byly nkdy kombinac lva, tedy hvy, a lvice, tedy bicha. Me to bt proto, e lva stedovk lovk tolik nevdal, vypichuje zajmavost Zgora.

Dalm motivem kamenk se staly bjn bytosti, napklad harpyje, chimra, mu nesouc na zdech jednoroce, bel, ale tak draci. Draci byli pro stedovkho lovka spe relnm zvetem, dokonce vce ne takov vlk, podotk historik, kter u dle ne deset let pedn o stedovkch vtvarnch dlech.

Mnoho chrli m pedobraz v lidskch bytostech. Existuje napklad mu s kostkami v ruce, kter byl varovnm ped hazardem a dalmi neestmi. Objevovali se id s typickou apkou, arodjnice, mu hzejc kmen nebo mu schovvajc sele pod kabtem, popisuje pestrou fantazii kamenk kantor, kter u mimo jin na gymnziu v Orlov.

Gotick chrlie se tesaly z jednoho kusu kamene. Dv tetiny tvo kamenn tlo, zbytek je upevnn ve zdi. Dlaly se vtinou z pskovce. Ve zdi je dr kovov kramle, kamenick skoby, zaputn do tla chrli a zalit olovem, vysvtluje Zgora.

Plat jako Petr Parl

Nejikovnj kamenci dostvali dobe zaplaceno. Dodnes se dochovaly ty za prce na sv. Vtu v Praze, kde je doloeno, e socha Jindich z Gmndu pracoval roku 1373 na jednom chrlii est dn a dostal odmnu 50 gro, co je piblin tdenn plat Petra Parle, hlavnho stavitele katedrly, kter dostval o est gro vce, k Zgora. Mimochodem Parl se se svou stavebn hut podlel na stavbch Karlova mostu i na pvodnm projektu chrmu svat Barbory v Kutn Hoe a jeho msn plat lze zhruba stanovit na 80 a 90 tisc dnench korun.

Tdenk 5plus2

Kad ptek zdarma

ten o zajmavch lidech, udlostech a nevednch akcch v regionech.

Z praktickho hlediska slou chrlie jako okapy. Chrn stavbu ped pokozenm tm, e chrl vodu pry. Cel stedovk odvodovac systm byl dkladn propracovan, vodu chrlil jet 15 minut po deti, osvtluje pedagog s tm, e na zdech maj chrlie vtinou kamenn lbek na vodu, kter nsledn vytk sty i zvecmi tlamami.

Vtina chrli jsou kopie

Vtina dnench chrli ovem gotick nen. Pochzej z 19. a 20. stolet a jsou to druh i tet kopie tch pvodnch, kter byly pokozen nebo spadly. U novch se kamenn lbek vyztu kovem, dodv Marek Zgora, kter zkoumal chrlie ady evropskch kostel a katedrl, napklad v Praze i nmeckm Freiburgu. A tak ve Francii, kde se objevily vbec prvn gotick chrlie v Evrop, zdobily katedrlu Notre-Dame ve mst Laon u kolem roku 1230.

Mnoho chrli bylo bohuel znieno bhem obou svtovch vlek. Napklad na katedrle sv. Petra v Koln nad Rnem jsou tak chrlie ze 13. stolet a hned vedle z konce 20. stolet, dopluje znalec.

Zlo pichz ze severu

Existuj i duchovn rozmry chrli. Svou odpudivost mohly napklad lkat prost lid k pohledu vzhru, k nebesm. Nejrozenj hypotzou je, e chrlie mly zahnt zl duchy a sly. V nkterch ppadech zdobily chrlie zejmna severn stranu budov, protoe podle Bible prv ze severu hroz nejvc zla. Dle tvoily hranici nejen mezi dobrem a zlem, ale tak pohanstvm a kesanskou vrou, vysvtluje pedagog.

Stedovkm lidem nahnly strach. Tm, e byly pevn spojeny se stavbou, crkev vlastn kala, e se j podailo zl dmony a bytosti ovldnout a donutit k tomu, aby j slouily k vlastn ochran, dopluje Zgora s tm, e se objevily i chrlie s etzem kolem krku coby symbolem podzenosti.

Lid si vtinou nevimnou, e nco jako chrlie existuje. Rd bych, aby pi nvtv sakrlnch pamtek zvedli hlavy vzhru k chrlim, protoe se jim naskytne zcela nov pohled, a to nejen na chvatn stedovk svt, uzavr.

Vrchol bo moci? Barevn crkevn stavby

Chrlie jsou doloeny u ve starm Egypt i ecku nebo v n, v Evrop se objevily s pchodem gotiky. Tehdy bylo mylen stedovkho lovka od toho souasnho dosti odlin. Napklad v tom, e katedrly pedstavovaly pro lid vrchol bo moci a crkve, kter mla na spolenost obrovsk vliv.

Wellsk
Takto ji zn

Katedrly bvaly ve stedovku velmi barevn, stejn tak i chrlie, kter mohly bt teba pozlacen. Tehdejmi ivmi barvami bychom dnes byli urit pekvapeni, je si jist historik Marek Zgora. Snmek vlevo ukazuje netradin monou barevnou vizualizaci Wellsk katedrlyangliknsk crkve v jihozpadn Anglii. Vedle je pak jej dnen podoba.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts