Na co zr mainfra: Bledmodr vejk ns veze mezi jihoeskmi rybnky

Mapa trati mezi eskmi Budjovicemi a Beznic

Nae dnen jzda z eskch Budjovic do Beznice ns zavede hned na dv trat Sprvy eleznic. Do Protivna pojedeme po trati s slem 190, do Beznice potom po drze, kter je v seznamu o destku n a m tedy slo 200.

Tra 190 bvala soust Drhy csae Frantika Josefa (KFJB), kter vedla z Chebu pes Plze, esk Budjovice a do Vdn. Mla zajistit rychl psun hndho uhl z Podkrunoho do tto sti monarchie.

Zahjen stavby zbrzdila v roce 1866 Prusko-rakousk vlka, ne vak nadlouho. U v 1. z 1868 vyjel mezi eskmi Budjovicemi a Plzn prvn vlak. Na pten drhu se postupn napojovaly dal trat, teba do Volar, drha pes Psek do Tbora nebo spojnice do Klatov.

Od roku 1875 se v Protivn potkvaly vlaky KFJB se spoji Rakovnicko-protivnsk drhy. Ta mla bt pvodn velkolepou spojnic Saska s Bavorskem, kter mla zanat v severnch echch na hranicch u itavy a konit a na umav u Strnho.

Z ambiciznho projektu vak nakonec selo, realizovna byla jenom drha mezi Protivnem a Rakovnkem. Csa Frantiek Josef I. podepsal zkon o stavb tto eleznice v kvtnu 1874. Stt se tehdy zavzal, e celou stavbu uhrad z vlastnch prostedk.

Dnenm dlem vlastn zavrme jzdy po Rakovnicko-protivnsk drze. sek mezi Berounem a Rakovnkem jsme projeli u v roce 2019, sek z Berouna do Beznice v kvtnu 2021. Ostatn, nateli jsme i na Drze csae Frantika Josefa, traz Plzn do Protivna jsme projeli na jae 2019.

Proltnte se z eskch Budjovic do Beznice bhem 5 minut:

Po Drze csae Frantika Josefa

Pokud chcete jet z eskch Budjovic do Prahy, dvejte dobr pozor, do kterho vlaku sedte. Zatmco spoj pes Tbor jede za idelnch podmnek dv hodiny (zde), spoj pes Psek o hodinu dvacet dle.

My se vypravme druhou, spe vletn trasou, ovem pouze do Beznice. Rychlky na lince R26 maj v elezniskm prosted pezdvku vejci, protoe kopruj cestu slavn literrn postavy jinmi echami. Ostatn Josef vejk musel na sv pouti Rakovnicko-protivnskou drhu nkolikrt kit, minimln ve Vri u Psku, v ov, Psku, Putimi a Protivn.

Vyrme z eskch Budjovic. V jihoesk metropoli urit navtivte ernou v, projdte podloub na nmst Pemysla Otakara II., vydejte se podl Male prohldnout si mstsk hradby a zavtejte i do Jihoeskho muzea. Doporuujeme tak vlet po stopch konspeky, kter vedla do rakouskho Lince (Zanikl trat o n najdete zde). Mete se taky vlakem rozjet na umavu. Abyste vdli, do eho jdete, puste si Mainfru z trati mezi Novm dolm a eskmi Budjovicemi (zde).

Bledmodr motorov jednotka spolenosti Arriva s nmi m na sever. V Nemanicch se odpojujeme od trati do Tbora a mme vlevo. Pes ocelov most pejdme Vltavu a po chvli jsme ve stanici Hlubok nad Vltavou.

Zkuen turista samozejm v, kam me z tto stanice vyrazit, tm mn zkuenjm rdi poradme. Dva kilometry po zelen turistick znace je nejprve zmek Ohrada s expozic myslivosti, lesnictv a rybstv a hned za nm ZOO Hlubok. Zhruba o ti kilometry dl pak na vs ek legendrn zmek Hlubok nad Vltavou. Mete tak navtvit rozshl zmeck park nebo Alovu jihoeskou galerii.

Tra z eskch Budjovic do Protivna (a Strakonic) je elektrifikovan

Vrame se vak do vlaku a pokraujme na sever. Za Hlubokou tra vede pmo po behu rybnka Bezdrev. Ve Zlivi mete ptrat po stopch mstn prmyslov zkokolejky, kter vedla z mstn amotky do lomu na lupek. V roce 2005 byly ale koleje vytrhny.

A u jsou tu Dvice. Pokud je vm jmno stanice povdom, vzte, e odtud vychz lokln tra do nedalekch Netolic. Pokud si ji chcete projet, podvejte se sem.

S dal stanic, enicemi, je to podobn, jenom s tm rozdlem, e tady jsme nateli hned dvakrt. Jednou jsme vyreli pes Prachatice do Volar (zde), podruh jsme sem zase pijeli z Tna nad Vltavou (zde).

Z enic vychzej dv lokln trat, jedna do Tna nad Vltavou (bez pravidelnho provozu) a druh pes Prachatice do Volar.

Z enic to mte jen pr kilometr do Vodan. Tam na vs ekaj jednak zbytky mstskho opevnn, kousek za mstem pak Mosteck mln s expozic mlynstv nebo Rybsk muzeum.

Z vlaku mete vystoupit tak v nedalekm Protivn. A pozor, ze zastvky Protivn zastvka je to do msta vrazn bl ne z nsledujc stanice. V Protivn si mete prohldnout Zoologick muzeum pmo na nmst nebo nedalekou Krokodl ZOO, na exkurzi mete zajt tak do tamnho pivovaru Platan.

Po Drze rakovnicko-protivnsk

A jsme ve stanici Protivn.Drha csae Frantika Josefa se st doleva na Strakonice a Plze, my ovem pokraujeme po Drze rakovnicko-protivnsk, a tud doprava. Kousek za Protivnem se nm na objektivu kamery rozplcla moucha, ale nebojte, jen na necelch pt minut.

Pokud vystoupte v Putimi, mete podvat teba na krsy mstn vesnick pamtkov zny, nebo na jednu z pouhch 14 soch Josefa vejka na svt.

Blme se ke stanici Psek, kde tak kon elektrifikovan tra. I tady jsme u jednou byli, pijeli jsme zprava, po trati od Tbora pes historick most pes Orlickou pehradu (zde).

Z turistickch cl v Psku, kde se odehrv slavn romn Stbrn vtr spisovatele Frni rmka, vypchneme slavn Kamenn most, Prchesk muzeum nebo Kikovu vodn elektrrnu. Na kraji msta pak doporuujeme nvtvu ndhernho Zemskho Hebince.

Za Pskem se tra proplt malebnm zvlnnm krajem. Stanice ov, kde rychlk Arrivy zastavuje, stoj pmo na bojiti bitvy z roku 1741, kter se odehrlamezi csaskmi oddly armdy rakouskho polnho marla Jana Jiho Kristina z Lobkowicz a jednotkami francouzsk armdy spadajcmi pod velen marla Maurice de Saxe v prvn fzi vlek o rakousk ddictv. Padlo zde tm 300 Francouz.

Motorov
Motorov

U za prvn republiky se po trati mezi Zdicemi a Pskem prohnly motorov rychlky

Pokud u budetemt dost sezen ve vlaku, doporuujeme vystoupit na zastvce Doln Ostrovec (muste ovem osobnm vlakem, rychlky zde nestav) a po zelen znace se vydat k bjnmu hradu Orlk. Je to sice 11 kilometr, ale vsledek stoj za to.

Dalmi vtmi stanicemi jsou imelice nebo Mirovice. Ped zastvkou Dobr voda u Beznice vedou koleje pmo pod zdmi zcen tvrze Hrochv Hrdek ze 14. stolet.

A u je tu konec na cesty, stanice Beznice. Modr vlak Arrivy sice pokrauje dl, my jsme ovem tuto cestu u absolvovali (zde). V Beznici se sbhaj jet dal dv trat, jedna z Blatn, druh z Romitlu pod Temnem, kam se m v lt vrtit turistick provoz vlak (projeli jsme ji zde).

Samozejm, e ns jet ek nvtva Beznice. Rozhodn nesmte vynechat tamn zmek s rozlehlm parkem a tak mstsk muzeum s expozicemi loutkstv nebo duchovnho ivota ve mst. Obhldnout si mete i mstn pivovar.

Ten, kdo z eskch Budjovic ku Praze pospch, vybere si tra pes Tbor. Ale kdo m asu dost a chce se cestou kochat, a zv alternativu vejkem pes Psek, urit nebude litovat.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts