Na co zr mainfra: Dreznou zmme zapomenutou loklku na Kolnsku

0
79

Mapa trat 012 Boice Bevry

sek mezi Bevry a Boicemi na Kolnsku, kter dnes projedeme, je soust trat z Peek s odbokou do Kouimi. Nejprve zaaly v roce 1882 jezdit vlaky z Peek do Zsmuk. Tuto drhu, kter spojovala hned tyi cukrovary, vybudovala Rakousk spolenost mstnch drah (LEG).

O dva roky pozdji se tra dostala do rukou Rakousko-uhersk sttn drhy (StEG), kter se rozhodla drhu prodlouit a do Bevr, samozejm s vlekou do cukrovaru. Koncesi na tento sek StEG zskal v listopadu 1886 a u v srpnu 1887 vyjely do Bevr prvn vlaky.

Tra mezi Zsmuky a Bevry byla zprvu vyuvna vhradn pro nkladn vlaky. To se zmnilo a v roce 1901, kdy se bevrsk stanice stala soust mstn drhy Koln erany Kcov.

Drha se spn rozvjela i po vzniku eskoslovenska, napklad v roce 1931 jezdily mezi Bevry a Boicemi ti pry vlak. astj ovem bylo spojen Peky Zsmuky a Zsmuky Bevry. Nejvyuvanj byla tra samozejm pedevm v dob epn kampan.

Po roce 1989 nkladn i osobn doprava upadala, cukrovary se zruily a vlakm zaaly konkurovat autobusy a hlavn auta. V roce 2004 u po trati jezdil jen jeden pr vlak denn, od roku 2006 pestal Stedoesk kraj objednvat pravidelnou osobn dopravu pln.

Druh dech tra chytila se spolenost KC Doprava, kter od roku 2007 provozovala mezi Pekami a Bevry sezonn vkendov spoj Podlipansk motorek. Toto obdob skonilo o 13 let pozdji, v roce 2021 u motorky KC na tra 012 nevyjely.

Tra mezi Bevry a Boicemi mete proltnout za 3 a pl minuty:

Tra sice sp, ale mit se mus

I kdy na seku mezi Bevry a Boicemi pravideln vlaky nejezd, tra nen zruen, a proto se o n mus Sprva eleznic starat a udrovat ji sjzdnou. Mimo jin to znamen, e nejmn jednou ron po n mus projet mic drezna, aby zjistila, v jakm stavu jsou koleje.

Dky vynikajc spoluprci s Centrem telematiky a diagnostiky Sprvy eleznic, kter mic soupravy provozuje, jsme se mohli jednoho letnho dne s kamerami iDNES.tv nalodit na palubu lutomodr MD1 a vyrazit na tra 012.

Mic drezna MD1

M a vyhodnocuje rozchod koleje, kivost koleje, smr koleje, peven koleje, zborcen koleje a podlnou vku koleje.

Na spodku drezny je instalovno speciln laserov bezkontaktn zazen, kter provd pesn men. Vz MD1 m sofistikovan potaov systmy, vsledky men se online penej do centrly a okamit vyhodnocuj.

M
M

Zkladn technick daje:
Rozchod:
1 435 mm
Nejvy provozn rychlost: 80 km/h
Hmotnost: 30 870 kg
Maximln ka: 2 900 mm
Maximln vka: 3 880 mm
Dlka pes nraznky: 13 100 mm

Vyrme ze stanice Bevry, obloukem vlevo se odklnme od trat do Kolna. V kilometru 3,6 kalibrujeme mic pstroje a kolem nkdej odboky do cukrovaru pokraujeme dl.

Tra do Zsmuk m jen necel tyi kilometry, kvli men ovem nejedeme pli rychle, proto nm to do uniktn vraov stanice trv zhruba 10 minut. Pokud by sem jezdily pravideln vlaky, mohli byste vystoupit a prohldnout si zsmuck zmek s parkem nebo navtvit nkdej Frantiknsk klter. Uniktn je tak neogotick trafostanice z roku 1914 uprosted msta.

vraov stanice Zsmuky

Rozhodn doporuujeme nvtvu Zahradn eleznice Zsmucka v nedalek obci Horn Chvatliny (3 km od ndra). Na soukromm pozemku najdete rozshl kolejit o rozchodu 300 mm s nkolika motorovmi lokomotivami a adou vagonk pro cestujc. Nkolikrt do roka je oteveno pro veejnost.

Necel dva kilometry od stanice Zsmuky v dol ky Vrovky mete obdivovat barokn kamenn most se tymi oblouky, kter byl vybudovn na konci 17. stolet.

Tra pokrauje ze Zsmuk nejprve Vlm dolem, mlkm dolm ky Vrovky, aby po nkolika kilometrech vyjela na irou pl pol v irm okol Kolna. Zrezl koleje jsou jasnm znamenm, e po drze u dlouho dn kolejov vozidlo nejelo, jinak je ovem v pknm stavu, co dokazuj i vsledky men MD1.

Mjme zastvku Touice. Odtud mete zamit k dalmu baroknmu mostu z konce 17. stolet, kter se klene pes Vrovku. Pmo pod nm uvidte takzvanou Touickou kaskdu, kde ka pekonv nkolik skalnch stup.

Dal zastvka m jednoduch jmno, Boice zastvka, by se do roku 1961 jmenovala Votele, podle mstnho statku. Z tto stanice byste se dostali do historickho msta Kouim (2,8 km do centra). Cestou ovem jet potkte Astronomick sted Evropy, prsek 15. polednku vchodn dlky a 50. rovnobky severn ky, a bjn Lechv kmen, kter zmiuje ve sv kronice Vclav Hjek z Liboan. U tto solitrn skly se dajn usadil slovansk kne Lech, bratr Praotce echa. Dal zaplit ohe, aby jeho bratr na pu vidl, kde Lecha najde. Podle onoho koue dostalo msto svoje jmno Kouim.

Ve mst mete navtvit Muzeum Kouimska, prohldnout si zbytky stedovkch hradeb ze 13. stolet nebo zavtat do Muzea lidovch staveb. V jednom z novjch eskch skanzen se zatm nachz trnct vtch obytnch a hospodskch objekt, kter dopluje ada drobnjch pamtek.

Osobn
Stanice Bo

Vjezd do stanice Boice od Zsmuk v roce 2014 a 2022

Po necel plhodin jzdy dor mic drezna MD1 Sprvy eleznic do stanice Boice. V minulosti to bylo ndra na pomrn frekventovan dopravn kiovatce, sbhaly se zde tyi trat z Peek, z Kouimi, ze Zsmuk a dnes u zanikl tra ze Svojic, respektive z cukrovaru Karlov.

Trat mezi Bevry a Boicemi je velk koda, urit by mla turistm co nabdnout. Koleje jsou vak v dobrm stavu, take obnoven provozu z technickho hlediska nic nebrn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno