Na co zr mainfra: Poznvme Plzesko po Uheln drze do Hemanovy Hut

0
230

Mapa trat 181 z Nan do Hemanovy Hut

Tra z Nan do Hemanovy Hut bvala soust rozshl eleznin st, takzvan Uheln drhy, kter propojovala ernouheln a eleznorudn doly na zpad od Plzn se elezrnou. Tu ve Vlki zaloil podnikatel Hermann Dietrich Lindheim v roce 1854, od jeho jmna tak pochz nzev Hemanova Hu (Hermannshtte).

Zavedl tam modern postupy a zaal vyrbt vysokojakostn vrobky. Napklad kolejnice z Hemanovy Huti byly dodvny na stavbu eleznice z Prahy do Dna (projeli jsme se po n zde), po vzniku Prask elezsk spolenosti (PS) tak na stavbu Kladensko-nuick drhy (Zanikl trat o KND zde).

Pro zlepen dopravy svch vrobk ale PS postavila 10kilometrovou vleku mezi Hemanovou Hut a Nany paradoxn a v roce 1880. Pitom napklad vlen drha k dolu Humboldt fungovala u od roku 1862.

V roce 1904 spolenost nerentabiln Hemanovu Hu zruila, vleka tak pela do sttnch rukou. Od roku 1907 elezrnu vystdala sklrna, take pro eleznici bylo stle dost prce. Teprve v z 1920 byla na trati pod sprvou SD zahjena veejn osobn doprava.

Zajmavost je, e akoli se v jnu 1938 cel tra ocitla na nmeckm zem, provoz na n zajiovaly Protektortn drhy. Samozejm po konci druh svtov vlky se drha vrtila pod kdla SD.

V posledn dob se o loklce do Hemanovy Huti zaalo mluvit v souvislosti s elektrifikac. Existuje projekt jej rekonstrukce a zatrolejovn, co by mlo stt vce ne 660 milion korun. Po trati by pak mohly jezdit pm vlaky v relaci Hemanova Hu Plze Nepomuk. Je ovem otzka, zda je tento pln stle na poadu dne.

Uhelnou drhu do Hemanovy Huti si mete projet za 3 a pl minuty:

Po zpadoeskch kolejch

Cestu po zpadnm Plzesku zaneme v Nanech. Tamn ndra se nkolikrt do roka stv centrem nostalgickch jzd. Historick vlaky jezd jednak prv do Hemanovy Huti, jedna po vlece DIOSS, kter vedla k dolm Humboldt a Ziegler.

V samotnch Nanech meme po pedchoz objednvce navtvit teba Rodinn muzeum hraek nebo Expozici hornictv v tamn knihovn.

Pokud se vydtez Nan na jih, projdete kolem koupalit a podejdete dlnici D5, objevte po zhruba tech kilometrech prodn rezervaci Janovsk mokad. Kdy budete mt tst, uvidte tam chovan divok kon a nkolik pratur.

Motorov
Mikul

Stanice Hemanova hu v minulch letech

Pokud byste chtli vykonat del pou tmto smrem, nabz se teba nedalek klter premonstrtek v Chotov. Za prohldnut stoj hlavn budova konventu postaven ve stylu vrcholnho baroka.

My se vak vydme na cestu s historickm Hurvnkem, motorovm vozem M131.1513 z Vtopny Kimov (projeli jsme s nm u drhu z Vejprt). Na chotovskm zhlav stanice Nany se Uheln drha odpojuje od hlavn trat.

Mezi Nany a Hemanovou Hut jsou tyi mezilehl zastvky: Kamenn jezd u Nan, Blatnice u Nan, Rochlov a Pehov. Protoe vlaky zaaly vozit cestujc a dvno po vzniku trat, zastavuje vlak v poslednch dvou zastvkch uprosted pol, pomrn daleko od nejblich dom.

Vhled z motorovho vozu M131.1513 na tra Nany – Hemanova Hu

Pokud ale vystouptev Rochlov a dojdetedo stejnojmenn obce, uvt vs tamn zmek. Budovu urenou k demolici koupila ped 20 lety stavebn firma, kter dv pamtku dohromady. Oteveno bv bhem lta pi kulturnch akcch, lpe je ovem informovat se pedem.

Podjdme dlnici D5, propleteme se mezi bvalmi uhelnmi doly Rudolf a Barbora, a u vidme konec na cesty, kterm je stanice Hemanova Hu. Za pozornost stoj hned bval vpravn budova. Vypad to, e vznikla transformac skladit v rmci nkdejch elezren.

Atypick vpravn budova ve stanici Hemanova Hu, 29. kvtna 2008

V obci mete navtvit teba zajmavou rozhlednu na objektu vodojemu nkdejho pivovaru ve Vlki. Stejn jako u vtiny pedchozch objekt je lep se ped nvtvou informovat. Naposledy byla rozhledna otevena jen o vkendu odpoledne.

Kde se naopak nemuste informovat o otevrac dob, je 10 kilometr vzdlen klter Kladruby. Barokn pamtka od architekt Jana Blaeje Santiniho Aichla a Kilina Ignce Dientzenhofera ve sprv Nrodnho pamtkov stavu m oteveno v pevn stanovench dnech od dubna do konce jna.

V Kladrubech mete navtvit tak Muzeum eskoslovenskho opevnn. To je umstn ve dvou opcch podl silnice do Hemanovy Huti. Ve mst je tak oteven Regionln muzeum Kladrubska.

Loklka mezi Nany a Hemanovou Hut je dkazem, e i drobn tra m v dnen dob anci. Pokud by se 10kilometrov drha navc elektrifikovala, bude pro spoustu cestujcch konkurenceschopnj vi automobilov doprav. Pokud chcete tra zat jet v pvodn podob, radji si pospte. Teba zrovna potkte Hurvnka z Kimova.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno