Na co zr mainfra: Projeli jsme Javornicko. Vt romantiku nenajdete

0
148

Tra z Doln Lipov (dve Nieder Lindewiesse, dnes Lipov Lzn) do Javornku ve Slezsku vznikla v souvislosti se znmm Slezskm Semmeringem, tedy trat HanuoviceGlucholazy (projeli jsme ji zde).

Tu v roce 1888 postavila Rakousk spolenost mstnch drah (LEG) s koncesn podmnkou, e mus vybudovat tak odbonou tra do Bernartic a dle do Pruska.

Kdy vak v lednu 1894 Semmering pebraly sttn drhy (kkStB), odbon tra stle neexistovala. Zaala se stavt a v prosinci tho roku. Provoz mezi Doln Lipovou a Bernarticemi byl zahjen 2. ervence 1896. Za Bernaticemi byla tra napojena na s pruskch drah. Tento sek byl po roce 1945 zruen.

Rok po zahjen provozu z Doln Lipov byly oteveny dv odbon trat. Z Hukovic (dnes Velk Krae) pes Vidnavu do dnes polsk Nysy a pt kilometr dlouh sek z Bernartic do Javornku. Ten se stal po druh svtov vlce trat hlavn.

Cel 31 kilometr dlouh drha byla postavena jako typick loklkov tra s polomry vtiny oblouk minimln 185 metr. U od potku na drze fungovala pomrn velk nkladn doprava. Podl trati je dodnes znan mnostv kamenolom, a proto do n stilo nkolik vleek. Napklad ve stanici Vpenn jich bylo rovnch pt. V dal stanici ulov (Frdberk) pak bylo v roce 1926 k peprav podno 5 505 voz o hmotnosti 48 230 tun.

Tra vede liduprzdnm, ale ndhernm krajem na dohled Rychlebskch hor, z velk sti se proplt dolm ky Vidnvky. Pravideln vlaky zajiuj esk drhy, my jsme vak pro naten vyuili zvltn rychlk Kladensk dopravn a strojn, kter vezl astnky festivalu v Ram dol.

Tra ze stanice Lipov Lzn do Javornku ve Slezsku projedeme za 4 minuty:

Nai jzdu zaneme ve stanici Lipov Lzn. Hned pod ndram se podvejte do Muzea Johanna Schrotha, kter se vnuje nejen historii mstnho lzestv, ale i djinm obce.

Pokud vyraztepo zelen znace do kopc, dojdete po necelch tech kilometrech k pstupn krpnkov jeskyni Na pomez. Pouh skok je to taky do Lzn Jesenk. Cestou po hebeni mete potkat adu vodolebnch pramen i zajmavch skalnch tvar.

Motorov
Men

Stanice Lipov Lzn jeskyn v roce 1965 a 2020

Pokud vak nechcete k jeskyni Na pomez po svch, vyvezte se vlakem. Odpojte se od trat do Jesenku, projedete dolnolipovskm tunelem a jste v zastvce Lipov Lzn jeskyn. Odtud tra kles dlouhch sedm kilometr do stanice Vpenn.

Vpenn je idelnm vchozm bodem pro hebenovou tru po Rychlebskch horch. Cestou projdete kolem Nznerovskch vodopd (5,5 kilometru po modr znace).

Dal stanic je ulov. V obci mete navtvit Kamenick muzeum nebo zceninu hradu Frdberk, jeho zbytky byly spojeny s kostelem svatho Josefa. Pokud vystouptekovou cestou na nedalekou Bo horu (1,5 km po modr znace), objevte nejenom novogotick kostel Panny Marie Bolestn, ale naskytne se vm tak chvatn vhled do okolnho kraje. V lt mete tak vyzkouet, kter z etnch bvalch lom jsou vhodn ke koupn.

Stanice ulov. V roce 1926 zde bylo podno k peprav 5 505 nkladnch voz

Z Kobyl nad Vidnavkou se urit vydejte na Smoln vrch. Najdete tam pozoruhodn ulov skaln tvary Venuiny misky. Podle jedn z povst slouily jako obtn ndoby.

Ped stanic Velk Kra pejdme Vidnvku po ocelovm most. Za ndram odbouje drha do Vidnavy, kter je u adu let bez pravidelnho provozu. V poslednch mscch se vak mluv o tom, e by se po n mohly rozjet alespo nkladn vlaky s kaolnem.

Vlaky na kolej

Z Velk Krae je to do Vidnavy jen pr kilometr. Msto nabz teba prohldku zachovalch hradeb z 15. stolet, nvtvu Mstskho muzea nebo obhldku zmku, bvalho knskho semine nebo kltera Milosrdnch sester.

Ze zastvky Horn Hemanice se zase mete vydat ke zcenin stejnojmennho zmku. V roce 1944 se v nm mla natet romantick komedie Prstnek s Otomarem Korbelem a Vlastou Fabianovou. Po vlce vak budova postupn chtrala, a byla nakonec definitivn strena.

A u jsou tu Bernartice, pvodn posledn stanice na eskm (rakousko-uherskm) zem. Ve stanici bvala celnice, proto je ndran budova pedimenzovan, je nejvt na trati. Tra do Pruska vedla vpravo, odboka do Javornku pokrauje obloukem vlevo.

Zmek Jnsk vrch je dominantou Javornicka.

Za Hemanicemi u je vidt cl na cesty, msto Javornk s typickou siluetou zmku Jnsk vrch. A do roku 1945 slouil jako letn sdlo wroclavskch arcibiskup. Krom historickch interir s dobovm mobiliem si na zmku mete prohldnout tak expozici historickch dmek, nejvt ve stedn Evrop. Ve mst, v budov bvalho soudu, je pak umstno Mstsk muzeum.

Javornk je skvlm vchozm bodem pro p turistiku. V prvn ad muste navtvit obnovenou secesn tanrnu v Ram dol. Pr kilometr od n je zcenina hradu Rychleby, pi silnici do Travn zase rekonstruovan vpenn pec.

Pro zdatnj turisty nabzme trasu na Borvkov vrch s rozhlednou. Z Javornka je to necelch 10 kilometr po zelen a modr znace. Prv tam se v 80. letech 20. stolet setkvali et a polt disidenti z Charty 77 a Solidarity.

Pokud si troufnete na hebenovou tru, vzte, e trasa z Borvkov hory ke stanici Ramzov na Slezskm Semmeringu je dlouh 31 a pl kilometru. Odmnou za nmahu vm ale bude putovn krsnou liduprzdnou krajinou.

Zvltn rychlk Kladensk dopravn a strojn ve stanici ulov

Drhu ze stanice Lipov Lzn do Javornku ve Slezsku jsme zvltnm rychlkem Kladensk dopravn a strojn projeli za necelou hodinu. Tra je neprvem opomjen. Mon je to jen tm, e vede do kraje, kde dvaj liky dobrou noc. Javornick loklka vak rozhodn pat k nejkrsnjm u ns.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno