Na co zr mainfra: Svezeme vs Hurvnkem z Krome a pod Chiby

0
49

Mapa trati 305 mezi Krom a Zborovicemi

Krom se napojila na eleznin s v prosinci 1880, kdy soukrom spolenost Kromsk drha zahjila provoz na trati do Hulna. Tam se napojila na koleje spolenosti Severn drha csae Ferdinanda.

Jak bylo obvykl v t dob, mstn drha se stavla pedevm kvli lep doprav zbo od loklnch vrobc. V ppad Kromsk drhy to byly ve velk me tamn cukrovary.

Ostatn cukrovar ve Zborovicch stl tak za stavbou dal, tm 17 kilometr dlouh odboky. Projekt byl bezesporu velmi dobe pipraven, vdy Kromsk drha koncesi pro novou tra zskala 4. srpna 1881 a u 23. jna tho roku se do Zborovic rozjely prvn nkladn vlaky. Osobn jen o tden pozdji.

Vlaky mezi Krom a Zborovicemi jezdily vtinou smen, nen proto divu, e jzdn doba byla zhruba hodinov. Teprve zaveden motorovch voz cestovn znan urychlilo.

Kromsk drha byla velmi brzy (v roce 1887) odkoupena Severn drhou csae Ferdinanda, po zesttnn tto spolenosti se v roce 1906 zborovick loklka dostala do sttnch rukou. Nejprve pod sprvu rakouskch sttnch drah kkStB, pozdji SD.

Svho asu existovaly i plny na prodlouen trat do sousednch Morkovic, kde konila tra z Nezamyslic (Zanikl trat o tto loklce najdete zde). Pestoe ob stanice od sebe dlilo pouhch pt kilometr, koleje se nikdy nespojily.

Vlaky na kolej

V souasn dob po trati jezd pravideln spoje ve dvouhodinovm taktu. V sezon se k nim navc pipojuje i Hurvnek M131.1454 spolku Kromsk drha, kter voz cestujc jako za starch as. A jednu takovou jzdu jsme na podzim absolvovali s kamerou.

Hurvnkem z Krome do Zborovic se mete projetza ti a pl minuty:

Po kolejch podzimn Hanou

Nai cestu zanme v Kromi, tady jsme naopak ped nkolika lety konili jzdu z Tovaova (projete se zde). U tehdy jsme Hanck Atny, jak se mstu pezdv, chvlili. Kam se tedy vydat?

Hned vedle vpravn budovy meme v bvalm depu navtvit Muzeum Kromsk drhy. A to je jenom zatek. Za prohldnut rozhodn stoj Arcibiskupsk zmek s rozshlou Podzmeckou a nedalekou Kvtnou zahradou. Tento soubor je od roku 1998 zapsn na seznamu svtovho kulturnho a prodnho ddictv UNESCO.

Krom vak nabz tak Arcidieczn muzeum nebo expozici svho slavnho rodka, zpvka Karla Kryla. Po pedchoz objednvce je mon si prohldnout i protiatomov kryt z doby studen vlky pod dnen Knihovnou Kromska.

N Hurvnek vyr z kromskho ndra, na hulnskm zhlav vakhlavn tra opoutme a obloukem se stme vpravo. Po chvli pejdme ocelov most pes eku Moravu. Pmo pod nm je pstavit, odkud se mete vydat na okrun plavbu do Kvasic.

Nedaleko od zastvky Krom-Oskol se v lt mete zchladit v rybnku Hrza. Ple jsou tam travnat, oberstven tak nen daleko.

Pokud vystouptev zastvce Kotojedy, mte nkolik monost, kam vyrazit. Na dohled od trati je muzeum filmovch legend, kde mete potkat modely postav z tch nejvtch holywoodskch trhk. O nco dl, nad nedalekmi Tnovicemi, je vidt pvodn budova vtrnho mlna.

Tra 305 mezi Krom a Zborovicemi se klikat rodnm krajem na bo Chib

Pokud vs zajm dvn historie, vystupte v Jarohnvicch. V lese jen pr metr od ndra archeologov odhalili mohylov pohebit z 9. stolet. Nkter mohyly jsou patrn dodnes.

Dal zastvka, dal vtrn mln, tentokrt veejnosti pstupn. Ze eleovic ujdete mezi rodnmi poli Han jen pt a pl kilometru a dorazte do Velkch Tan. Tamn vtrn mln nmeckho typu je od roku 2014 zapsn na seznamu kulturnch pamtek.

To okol Zdounek je zase rjem rozhleden. Zdeniku a Lebedov najdete nad nedalekmi Tnkami. Do Kostelan si budete muset pilpnout zhruba sedm kilometr, ke kamenn vi na hoe Brdu je to jet o dva kilometry dl. Kdy ale budete mt tst, uvidte nejenom okoln Chiby, ale teba i Malou Fatru a dokonce i Alpy. Navc pod rozhlednou le zbytky rozestavn protektortn dlnice.

Ze Zdounek vlek spolku Kromsk drha svin svit ke konci dnen jzdy, do Zborovic. V obci si mete prohldnout hned dva zmky, star barokn a nov novogotick, postaven podle projektu znmch vdeskch architekt Hellnera a Fellnera. Po domluv je mon si budovu prohldnout. Zajmav stavba je tak hrobka rodiny Friess, nkdejch majitel zborovickho panstv.

Na vlast oi se mete pesvdit, e morkovick tra byla od t zborovick opravdu kousek. V Morkovicch-Slanech pak mete rovnou navtvit uniktn Koksk muzeum. Zborovick loklka je na Han pomrn raritou. Jin mstn drhy v okol zanikly nebo byly degradovny na vleky, tra z Krome do Zborovic ovem vytrvala. A to je dobe.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno