Na co zr mainfra: Vchodnmi echami mme pod ve Teplickch skal

Mapa elezninch trat mezi Jarom a Teplicemi nad Metuj

Nae dnen jzda povede rovnou po dvou tratch a jedn historick traov spojce. Ta prvn z Jarome do Starkoe m slo 032, druh, z Vclavic do Teplic nad Metuj, se v jzdnm du d najt pod slem 026. A ona spojka vede mezi Starko a Vclavicemi.

eleznin historie vchodnch ech byla pomrn sloit, svoje trat tam stavlo hne nkolik spolenost. Teba prvn sek trati z Jarome pes Starko do Trutnova (o ten nm dnes jde) vybudovala u v roce 1859 spolenost s trochu komplikovanm jmnem Jihoseveronmeck spojovac drha. Jejm hlavnm elem byla doprava uhl ze svatoovickho revru.

Naproti tomu drhu Mezi Tnitm nad Orlic a Mezimstm, pod kterou spad i n sek Vclavice Teplice nad Metuj, postavila Rakousk spolenost sttn drhy a o 16 let pozdji. Ob trat se jin od Nchoda tm potkvaj, ovem pouze na dohled, spolen ndra tam nikdy nevzniklo.

Aby se ovem mohly vlaky z Hradce Krlov nebo Turnova dostat do Nchoda, vznikla mezi Starko a Vclavicemi tkilometrov kolejov spojka. Pokud mus strojvedouc jet se soupravou od Jarome na Nchod, mus vraovat, tedy dvakrt zmnit smr jzdy, co bylo a dodnes je sice znan nepraktick, o to je to vak zajmavj.

Trasu z Jarome do Teplic nad Metuj si mete prosvitt za 4 minuty:

Rozko a Boena

Jzdu s Bardotkou Vchodoesk drhy zahjme ve stanici Jarom. U jsme ji v naich elezninch toulkch potkali nkolikrt. Jednak jsme nedvno navtvili s kamerou muzeum v tamn vtopn (zde), jednak jsme touto stanic projeli pi cest ze Star Paky (zde), ale hlavn, na webu iDNES.tv mete sledovat dn na jaromskm ndra online (zde).

Krom eleznin lahdek ve vtopn si mete pmo ve mst prohldnout tamn Mstsk muzeum nebo Muzeum magie. Nedalek pevnost Josefov zve k nvtv vechny fanouky vojensk historie a bastionovho opevnn.

Vyrme z Jarome. Nejprve mineme odboku, po kter bychom se dostali pes Starou Paku a do Turnova, po chvlipejedeme most pes Labe. Kolem zastvek Rychnovek a Velk Jesenice se rychle blme k vodn ndri Rozko, vchodoeskmu moi.

Tm na jeho behu stoj stanice esk Skalice. Pokud se nechcete jt koupat, vyrazte do msta. Teba do Muzea Boeny Nmcov, kter v esk Skalici chodila do koly v letech 18241830. Ostatn i nedalek Barunina kola je oteven.

A kdy u budete v esk Skalici, zajdte si kolem ratiboickho zmku do Babiina dol. Z ndra to je po erven turistick znace nco mlo pes tyi kilometry. Prohldnout si mete zmek, mln s funknm mandlem, Star blidlo a smoit se mete pod Viktorinm splavem. A pokud nebudete uchozen, mete pokraovat dolm dl a ke zcenin hrad Rzmburk nebo jet kousek na rozhlednu ernov.

My vak pokraujeme dl v jzd po Jihoseveronmeck spojovac drze. Za eskou Skalic pejdme psk pivad, kter napj ndr Rozko a nkolika protismrnmi oblouky se bl ke Starkoi. Asi pl kilometru ped stanic se k na trati zprava pibliuje drha od Vclavic.

Soubh trat Jarom – Trutnov (vlevo), Vclavice – Starko (vpravo)

vrat vped a up do Nchoda

Ve Starkoi nastv as, kdy si vletn vlak Vchodoesk drhy mus couvnout, odborn eeno sunout do stanice Vclavice. Po tech kilometrech, te u na historick trati Rakousk spolenosti sttn drhy, opt mnme smr. vra je dokonena.

Z Vclavic mme k perle vchodnch ech, do Nchoda. U z dlky na ns shl nchodsk zmek, kter samozejm mete navtvit. V podzm jsou k dispozici tak Muzeum Nchodska nebo Muzeum staroitnch kork.

Pznivci vojensk historie si pijdou na sv na druh stran dol, vysoko nad mstem. Zdej kraj je protkn pedvlenm eskoslovenskm opevnnm. Pod Jirskovou chatou s rozhlednou je to znovuoteven dlosteleck tvrz Dobroov, smrem na Malinovou horu pak pchotn srub Kahan III s muzeem Studen vlky a smrem na Bloves pchotn srub Bezinka. Vechny tyto objekty jsou v souasn dob pstupn, jen si radji ped nvtvou zkontrolujte nvtvn hodiny.

Proti proudu Metuje

Z Nchoda vyrme na sever. V levm oblouku za ndram odboovala takzvan Hitlerova tra do dnen Kudowy Zdrje (dve Bad Kudowa). V roce 1945 tam zajatci museli postavit provizorn most pes Metuji, aby mli Nmci kudy prchat ped Rudou armdou. Psali jsme o n zde.

Stanice Nchod

Od tto chvle se budeme dret ky Metuje. Ze zastvky Velk Po mete vystoupat k rozhledn Na signlu (1,5 kilometru po naun stezce), odkud jsou vidt nejenom Broumovsk stny a Gry Stoowe, ale v ppad hezkho poas i Krkono.

A u ns vt Hronov, rodit spisovatele Aloise Jirska a domov pehldky amatrskch divadel. Mete navtvit Jirskv rodn dm, Jirskovo muzeum, Jirskovo divadlo nebo park Aloise Jirska s minerlnmi prameny.

V okol jsou potom, svte div se, i turistick cle, kter nemaj se slavnm litertem vbec nic spolenho. Teba nkolik pchotnch srub rozesetch v okolnch lesch:T-S 4 Na hbetu, T-S 5 U Kku, T-S 7 Lom nebo o nco vzdlenj T-S 20 Pl. Vtina z nich se v letn sezon otevr, nkter astji, jin jen obas. Urit ale stoj za prohldku.

Z Police nad Metuj se muste vypravit do stejnojmennho msta, do rje kluk veho vku. ek na n jednak Muzeum paprovch model, ale hlavn Muzeum stavebnice Merkur. No, a ti ostatn se mohou podvat do muzea mstskho, kter sdl v bvalm benediktnskm kltee.

Za stanic Police nad Metuj projedeme jedinm tunelem na tto sti trati. Dv st devadest metr dlouh Petrovick tunelje na prvn pohled na jednu kolej zbyten velk. Soust koncese Rakousk spolenosti sttn drhy toti byla povinnost zajistit druhou kolej, pokud ron hrub zisk za dva po sob jdouc roky peshl stku 180 000 zlatch. To se sice nestalo, firma ale pro jistotu nechala vechny mosty nebo tunely postavit vt, aby se tam druh kolej bez problm vela.

N
K

Stanice Police nad Metuj kdysi a dnes

U je vidt, e vjdme do kraje pskovcovch skal a skalnch mst. Ze zastvky esk Metuje se mete vypravit do skalnho bludit Osta. Jsou to jen tyi kilometry po modr turistick znace. Zhruba stejn daleko je i dal zastvka, Ddov. Odtud ale muste jt po erven.

A u je tu konec dnen jzdy, vtj nsTeplice nad Metuj. Za stanic se trat dl, prav vede do Mezimst, lev pak do Trutnova. Ob si projedeme v nkterch z ptch dl.

Stanice Teplice nad Metuj

Z ndra se vydejte po lut turistick znace. Nejprve dojdete do Jirskovch skal, ke zcenin hradu Skly. Kdy budete pokraovat dl, narazte na Teplick skly se zceninou hradu Stmen, na kter vede 300 schod. Pokud budetevytrval, dostanete se a do Adrpaskch skal. Jen dvejte pozor, abyste nevyrazili v den, kdy maj v sousednm Polsku svtek, to si pak vlet pli neuijete kvli davm turist.

Jzda s Vchodoeskou drhou nm ukzala dal ze zajmavch kout na zem. Pokud ho budete chtt poznat i vy, nemuste ekat na mimodnou jzdu, pravideln vlaky jezd po na dnen trase denn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts