Na Snku vylo a 10 tisc lid denn. Ochrane drd non bludiky

0
75

I kvli pandemii se do nejvych tuzemskch hor vydalo u druhm rokem po sob znan mnostv nvtvnk. O loskch przdninch sice jejich poty nedoshly extrmnch hodnot z roku 2020, avak losk podzim s pvtivm poasm trhal rekordy pro toto obdob. A celkov pibylo cyklist na elektrokolech, kte se dky motorm dostanou dl.

Stoup tak obliba veernch a nonch pechod heben hor, kam turist m zejmna za pozorovnm vchodu slunce.

Pesn tyto aktivity nedokeme urit, ale je skutenost, e ped dvaceti a ticeti lety bvaly hory v noci pln klidn. Kdy se dnes rozhldnete veer po hebenech, asto vidte nekonc prvod bludiek, svtel z elovch baterek, poznamenv mluv Sprvy Krkonoskho nrodnho parku (KRNAP) Radek Drahn.

Dve se pitom hebenov partie vylidovaly u kolem tvrt hodiny odpoledne.

Tehdy se nvtvnci potebovali vrtit dol na veei a chtli chytit posledn lanovku. Nyn se to mn, hodn lid zstv na hebenech a do setmn a st turist vychz nahoru a za tmy. Mnoz maj utkvlou pedstavu, e vrcholem romantiky je sledovn vchodu Slunce na Snce, co je ponkud lich. Kdo zn hory, v, e prv ze Snky s vhledem do roviny to nen zrovna spektakulrn podvan, navc kdy mte kolem sebe v lt v prmru 115 dalch lid, k Radek Drahn.

Stae monitoruj, kolik nvtvnk pichz denn do vrcholovch parti hor, kter plat za nejohroenj. K nejvc vyhledvanm mstm pat prv vrchol Snky, pramen Labe a psk raelinit.

Sezona se prodlouila

Zatmco od ervence do jna 2020 proel kolem sta na hebenech necel milion turist, loni pstroje zaznamenaly ji milion prchod. Mohl za to prv velmi siln zvr sezony, kdy v z a jnu vyrazilo do Krkono kolem 400 tisc lid.

Ukazuje se tak trend prodluovn sezony a do podzimu. V historii men od roku 2012 byl tak podl podzimnch nvtvnk vi letnm zatm nejvy.

Pinou velkho zjmu turist byla petrvvajc covidov opaten, kdy nebylo tolik anc vyrazit do zahrani. Domc nvtvnci se tak zamili na atraktivn msta v prod.

Na vysok podzimn nvtvnosti se podlelo i celkem tepl poas bez vraznch dlouhodobch srek. To se projevilo zejmna o vkendech, kdy jsme na ad mst zaznamenali nejvy intenzitu pohyb osob za cel sledovan rok. Nejfrekventovanjm dnem cel sezony byla nedle 26. z, podotk Drahn.

Po nvalech zstv vt nepodek

Hora Snka znovu potvrdila svou povst nejvtho magnetu Krkono. Vystoupalo na ni jet vce vletnk ne v roce 2020, a to hlavn v dob od srpna do z.

Ve pikovch dnech tam milo a 10 tisc pch turist denn.

astji ne v pedchozch letech jsme se na vrcholu Snky, ale i v jejm okol mohli setkat s projevy takzvanho overturismu, upozoruje Radek Drahn na problm s odpadky i chozenm mimo vyznaen stezky.

Mezi dal nejnavtvovanj msta Krkono patilo loni okol Labsk boudy a Pramen Labe, kde stae zaznamenaly a ti tisce prchod za den.

U Pamtnku obtem hor i pskm raeliniti to bylo a pes 2,5 tisce prchod. Sprvci parku vak upozornili, e automatick stae poskytuj informace o potech detekovanch prchod, ale skuten poet turist ve vtin lokalit bv jet vy.

Krom pch turist stae zachytily loni tak vysok poet cyklist, by jich nebylo tolik jako v roce 2020. Podle ochran je vidt trend, e obliba tohoto sportu roste zejmna s tm, jak si lid poizuj elektrokola.

Stae tak zaznamenvaj prjezdy aut v nrodnm parku, jejich poty jsou ji nkolik let podobn. Loni v lt a na podzim to bylo kolem 90 tisc prjezd. Nejvy poty prjezd na zem nrodnho parku se objevily na trase pindlerv Mln pindlerovka, a to v prmru 400 a 500 obousmrnch prjezd za den. V poslednm jnovm vkendu to bylo i pes 700 prjezd za den.

Sprvci parku chtj zskat evropsk penze na analzu takzvanch big data i ternn przkumy. Ty by mohly odpovdt na otzky, kter souvis s dlkou pobytu vcedennch nvtvnk, jejich pvodem a celkovm potem turist i jednodennch vletnk v Krkonoch.

Snka se vylidnila jen na zatku minulho roku, kdy zaal platit nouzov stav. Turist pijelo minimum:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno