Nastal ideln as na slo dovolenou. Vyuijte pleitost poznat sama sebe

0
247

A u je to poznvaka pod stanem vysoko v horch, nebo ultra all inclusive nkde v tropickm rji, je to jedno: slo dovolen m sv specifika. Bt sm se sebou toti nen vbec snadn, a zatmco doma se vdycky nm zabavte, v ciz zemi a v hotelu u to tak jednoduch bt nemus.

Navc v cestovn doposud panuje spousta pedsudk (i kdy je eny cestovatelky staten bort) mui cestovatel jsou cool. Ale samotn ena? To nem s km jet? A to se neboj, e ji pepadnou nebo se ztrat? Sepsali jsme pro vs nkolik dleitch vhod, kter vm s rozhodovnm pomohou.

Pokud mte chu odpovat a vte, e si sama se sebou na cestch poradte, nen nic jednoduho, ne sbalit kufr a vyrazit. Slo cesty toti pinej nco, co vm rodinn dovolen nikdy dt neme opravdov odpoinek.

Najednou mte as na sv mylenky a pocity. Mete zpomalit, zamyslet se, plnovat, ujasnit si sv ivotn priority, pkn z odstupu rozhodnout dleit ivotn dilema.

To je pro mne nejvt devza. Miluju jen tak se brouzdat po pli nebo mstem a sledovat cvrkot kolem sebe. Na dovolen mu dost vechny knky, co mi doma le na nonm stolku. Mu spt, jak dlouho chci. A hlavn po m nikdo nic nechce, chvl si tyicetilet Gabriela, mma estilet dcery a jedenctiletho syna.

Zbavte se toxickch kamard

Nezbytnosti pro slo dovolenou

Jste fintilka, ale rozhodla jste se vyrazit za dobrodrustvm a rda byste protentokrt odjela nalehko? Inspirujte se:

 • asenka: hodn muziky za mlo penz a prostoru
 • korektor: dvoubarevn poslou jako make-up i tvenka, je funkn, skladn, lehk a trvanliv
 • transparentn pudr: pokud se nechcete lesknout, tento zklad vs zachrn, a u je vae pokoka bled jako ze severu, nebo splen od tropickho slunce
 • nunice: nejsou dn zbytenost, je-li teba se pizdobit, zaberou nejmn msta a udlaj velkou pardu
 • tek: velk kus z kvalitnho materilu vm poslou jako turban, pono, ochrana krku i deka. Slva tkm!
 • heben a such ampon v prku: dlouhovlsky ocen spe kart
 • iletka
 • deodorant
 • zubn trio: kartek, pasta, zubn nit
 • tvrd mdlo: nahrad vechny gely, holic pny a podobn nezbytnosti
 • opalovac krm: padestka vydr nejdle
 • Indulona: modr klasika vye tm ve: hydrataci ke, impregnaci bot, ochranu ped mrazem i ppadn odlen
 • Tea tree olej: dezinfekn a hojc zzrak
 • kletiky na nehty a pinzeta
 • menstruan kalek: lehk, mal, ekologick, a hlavn znovu pouiteln spolenk na cesty pi neekanm pekvapen

Zdroj: TravelBible, Zuzana Blakov

Na slo dovolenou se vydv jednou za rok. Za odmnu. A e sed teba sama v hotelu u veee? Tlachat s kamardkami nepotebuji kad den, tady to naopak vidm jako velkou vhodu, smje se a nar na flirtujc mue.

S tm souvis i dal vhoda: takhle z odstupu si jasn uvdomte, kdo z vaich blzkch vm skuten chyb a bez koho je vm vlastn lpe. Ideln tedy je vyrazit v ase, kdy se snate zbavit toxickch vztah nebo stojte ped dleitm ivotnm rozhodnutm.

Cestovatelka Zuzana Blakov pidv dal obrovskou vhodu slo cest nejste na nikom zvisl, jste flexibiln a nikdo vs nebrzd. Doku se velice rychle rozhodovat, vyvm se v improvizaci a nepotebuji velk komfort. Pi cestch s jinmi lidmi jsem asto pociovala, e ns jejich strachy i poadavky brzd od tch nejlepch dobrodrustv, piznv.

Nemuste se na nikoho ohlet

Zkrtka sv dny na cestch si mete naplnovat podle sebe, nen teba se na nikoho ohlet a na nikoho ekat. Kdy budete chtt poznvat, mete si nabt den od rna a do veera zitky. Kdy budete chtt odpovat, nemuste dlat ale vbec nic. A nikdo se na vs za to nebude zle koukat.

Dalm velkm benefitem z pohledu slo holky je pocit opeovanosti. Spousta cizch lid samotn holce rda pome. Take teba hledn noclehu pes Couchsurfing lo vdy rychleji, ne se to da slo klukm, k Zuzana Blakov.

Sama cestovala u ve tincti letech, kdy letla z Prahy do Lisabonu s pestupem v Pai. Dote se divm, e to klaplo, protoe letit Charles De Gaulle je asi nejzmatenj letit, jak jsem dote zaila! Od estncti let jsem pak pravideln kad lto vyjdla za prac hlavn do Itlie a do Britnie, vypotv.

Pozdji se pidala vysokokolsk studia, kdy ila ve Francii, Nizozemsku a Japonsku, ze vech destinac podnikala prbn vlety. Bhem semestru v Japonsku hodn stopovala, protoe tam je naprosto bezpeno. Japonsko projela bhem svatebn cesty na kole. Cestopis u ns pravideln vychzel.

Odhote zbrany a odjete na slo cestu. Ilustran foto

Klidn i do zamilovan Pae

S naprostou svobodou rozhodovn souvis i volba destinace nen pravda, e slo cestovatelka neme do zamilovanch mst nebo lbnkovch destinac. Pokud jste s tm tedy v pohod.

Na zatku sp stoj npad, touha na njakou cestu se vydat. Otzka, kam chci jet a pro. Dal krok pak je, jestli pojedu snkm, nebo sama. Co se me dl vtvit opravdu chci jet sama, nebo bych radji jela snkm, ale nikdo takov prost nen? Pokud stm, e cestuji sama, nemm problm, asi dn dal rady nepotebuji, uvd lektorka a psychoterapeutka Monika Hodov a dodv, e pak u mete jet vlastn kamkoli.

A co naopak rzn kulturn i nboensk odlinosti? Ani exotitjch zem nen teba se bt. Zkladem je dostaten pprava a informovanost. Nemyslm, e se d svt rozdlit na skvl msta pro slo dobrodruky a naopak no-go stty. Podle m je klov se dobe informovat o spoleensk a bezpenostn situaci lokality, kter m lk, a na mst se chovat s respektem k tamnm zvyklostem, rad cestovatelka Zuzana. Zatenicm v slo cestovn doporuuje zat objevovnm Evropy.

Cesta k sob

Jakmile vak nasednete do autobusu nebo letadla a vyrazte do ciz zem, pijde zsadn moment uvdomn: jste v tom sama a ano, podstupujete vt riziko, ne kdy cestujete s nkm, nebo kdybyste se narodila jako mu. Najednou je teba jednat samostatn, mluvit cizm jazykem, domluvit se, zadit si ubytovn, cestu, pojitn, vyeit na mst drobn problmy…

Takov lba okem bv nejinnj a piznejme si: kterkoli z ns svou prvn slo dovolenku zvldne, me si pyn poklepat na rameno, protoe udlala zase dal krok k sob.

Slo cestovn mi pomohlo odbourat rzn strachy, kter mm spolenost vtpen hlavn ten, e ciz lid jsou nebezpen, zvl᚝ pro eny. Nstrahy haj vdy a vude, ale existuj v mnohem men me, ne se traduje. Pestala jsem se stydt oslovovat neznm lidi a dat o pomoc. Nabyla jsem dky rznm krizovm situacm sebedvru, shrnuje Zuzana Blakov.

Nejezdte sama jen proto, e nemte s km

Paradoxn se mezi nmi najdou typy en, kter jsou sice spn, stoj pevn na svch vlastnch nohou, zad si prvn posledn a sebevdom surfuj vlnami souasnho kapitalistickho svta. Na surfing k moi (i kamkoli jinam) by se vak slo nikdy nevydaly.

Mm na dovolenou penze, umm bt spn a v prci s pehledem pedm kdejakho kolegu, ale sama bych nikam nejela. Neumm si ut as sama se sebou, asi bych se tam zblznila, piznv ptaticetilet manaerka Vendula. Pestoe ije sama, dovolenou trv zsadn bu s dtmi, nebo s kamardkami.

Podle n je podstatn odpovdt si na otzky Pro chci jet? Opravdu si to uiju, i kdy budu sama? Pokud si chci odpoinout a poznat nov msta, seznmit se s mstnmi nebo zskat nkde v klidu prostor na psan i malovn, je to v podku a fiaskem to nedopadne. Na tyto otzky by si kad ena mla upmn odpovdt, zhodnotit, jestli jsou jej oekvn reln, mn Hodov.

Jak se tedy na slo cestu pipravit? Prv tak, e si dopedu ekneme, co od cesty oekvme a jestli benefity cesty opravdu pev to, e jedu sama. Samozejm, nikdy to pesn neodhadneme. Ale pokud u o tom takto uvaujeme, vdycky je lep nco vyzkouet, pekonat sv obavy a strach. Meme podniknout njakou mn nronou cestu a uvidme, jestli si ekneme, e u nikdy vce, nebo naopak poznme, e to stlo za to, uzavr.

Slo dovolen nemus bt jen dobrodrun. I all inclusive u hotelu se pot. Ilustran foto

Slo cesty nejsou pro kadho

Odpovd lektorka a dokumentaristka Monika Hodov

Pro koho slo cestovn rozhodn nen? Jsou takov typy en?
J myslm, e takovch en je vtina. A nen na tom nic patnho, prost je pro n prioritou sp to, skm pojedou ne kam. asto pak dospj knjakmu kompromisu. Urit dobrou monost je pipojit se knjak skupin a eny to hojn vyuvaj, napklad rznch cest scvienm je dnes velik vbr. Podaj se ale i cesty za umnm, za vaenm a podobn.

D se njak pracovat se strachem z cestovn a nedvrou ve vlastn organizan schopnosti?
Myslm, e jedinou cestou je ve si co nejlpe pipravit a navzdory strachu vyrazit. Uvdomit si, e vcivilizovanm svt stelefony, vudyptomnmi informacemi, pekladai a dostupnost veho zbo na ns na cest dn mimodn nebezpe neh.

Jak se meme na takovou dovolenou pipravit?
Doma na gaui tko. Meme samozejm st rzn cestovatelsk weby, blogy, pihlsit se do facebookovch skupin, sdlet svoje obavy a ptt se na rady… Ale vlastn zkuenost je nenahraditeln. Take nejlpe vyrazit na cestu, po kter opravdu toume.

 • Monika Hodov:lektorka a dokumentaristka. Studovala esk jazyk na pedagogick fakult UK, absolvovala psychoterapeutick vcvik rodinn terapie a doplujc studium aplikovan psychologie na filozofick fakult UK. Pracovala jako rodinn terapeutka. Vsouasn dob se vnuje dokumentovn pbh pro Pam nroda a psan. Je autorkou knihy zoblasti osobnho rozvoje Jet mu vzltnout, publikuje povdky a populrn naun lnky. Na podzim 2021 vydala knihu rozhovor sMUDr. Milenou ernou Dob lid dr svt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno