Nedobytn SubTropolis. Nejvt sklad svta m miliony metr tverench

0
72

Blostn vpencov masiv se v mstech missourskho Bethany Falls zaal utvet zhruba ped 270 miliony lety. A bez hnut tu leel a do potku minulho stolet, kdy jej obyvatel rychle se rozrstajcho msta Kansas City zaali tit. Pvodn skromnou povrchovou tbu brzy vystdala prmyslov podzemn tba, nebo vpencov depozit tu dosahoval opravdu ctyhodnch proporc.

Ve 40. letech piadil toto vnosn loisko do svho portfolia koncern Hunt Midwest. Zaalo se tu tit metodou room & pillar, tedy rabou chodeb a rozrek v systmu dobvky, a to v pravideln horizontln sti. Ta po svm vyten v jednotlivch secch zanechvala za sebou azen pt metr vysok a 12 metr irok tunely, oddlen od sebe skoro osmimetrovmi tvercovmi pili vpencov horniny. Postupn tu vznikaly pokojky, dmy, haly, koridory a sloupy.

Tba probhala v prmrn hloubce 49 metr pod zem, a by to tak na prvn pohled nevypad, v on tvercov sti dosud byla vytena plocha 5,1 milionu metr tverench vpencovho depozitu. Vpencov dl Bethany Falls je tedy ohromnm dlem, kter se rdo pipomn i na povrchu.

Realitn makli vid pleitost

Materil na stavbu mezisttn silnice . 435 nebo podklad ranveje letit v Kansas City, stejn jako obelisky, pamtnky, kany a fontny kterch se v metropolitn oblasti Kansas City dajn nachz vc ne v m to vechno m svj pvod zde.

Marketing, kter nabzel prostory vytenho dolu jako tu nejlep stechu, se zaal zhy vyplcet.

Jedinm formlnm neduhem tby v podlo otevenm z nkolika stran byl vyprzdnn prostor ji vytench sektor. A to majitele dolu deptalo. Utvoen msto, s vjimkou nkolika pojezd pro nkladn auta a podzemn eleznici, leelo ladem.

Pedtm, ne se spolenost Hunt Midwes pustila do vnosnho byznysu s tbou vpence, podnikala v oblasti nemovitost. Nejsp proto je voln msto ponechan bez uitku tolik drdilo. Byli si dobe vdomi toho, jak velkou a obtn dostupnou vzcnost jsou v Kansas City skladovac prostory. Tady jich pitom byl nadbytek.

Ceny za pronjem kancelskch prostor v Kansas City byly horentn. Pod zem je pr levnji.

Ilustrativn ez nejvt zelenou stechou svta

V edestch letech konen piel ten aha-moment, vyprv Ora Reynoldsov, souasn generln editelka Hunt Midwest. Ta msta pod zem se dala znovu vyut ke skladovn!

Nezniiteln archiv, nejpevnj gar

Manaei spolenosti, snad v duchu tradic realitnch makl, tehdy pojali marketing ve velkm stylu. Mus se ovem nechat, e mli co nabdnout.

Pln pstupnch tu hned ze zatku bylo pl milionu metr tverench kapacit volnho prostoru, dal milion se plynule pipravoval. Byly tu silnice, osvtlen, napojen na eleznici a vhybny. Ptomna tu u byla veker manipulan technika, od malch zvedk a po strojn jeby. Panuje tu celoron stl teplota v rozmez 1821C, vzdun vlhkost okolo 30 %, stabiln klima. Naprost bezpenost, pokud jde o vjezd a vjezd. A tak absolutn ochrana ped vlivy vnjho poas.

I kdyby nahoe vybuchla atomov puma, dole, v podlo estkrt pevnjm ne elezobeton, se nic nezmn. Majitel mohli zkaznkm slbit perfektn dostupnost z centra a letit, napojen na regionln a mezisttn silnice. To ve na lokalit, kter se nachz, s trochou fantazie, v samm geografickm stedu USA.

V prmrn hloubce 49 metr pod povrchem se daj skvle skladovat potraviny.

Nezvyklost umstn samozejm zjem klient brzdila. Jako prvn si tu na zimu zaparkovala techniku jist stavebn firma z Pensylvnie. Ukzalo se to bt vc ne vhodn, odpadlo toti klasick zazimovn stroj. Uetili i tm, e pronjem skladovac plochy pod zem byl desetkrt men, ne kdekoliv jinde na povrchu.

V roce 1964 pak zaexperimentovala automobilka Ford a ustjila tu st erstv vyprodukovanch voz. Po nich se pidali dodavatel okold z Russell Stover Candies a zpracovatel obilnin ze zvodu Pillsbury. Pak se pidala i prvn sttn organizace, Potovn sluba Spojench stt americkch. Uloili sem tisky znmek v hodnot dvou miliard dolar.

S takovou reputac se u vpencov dl, tedy jeho upraven skladovac st, mohl s velkou slvou v roce 1967 oficiln pejmenovat na SubTropolis. Msto, je nabz ten nejvt komern podzemn skladovac prostor na svt.

SubTropolis je svtov fenomn

Dnes se tu nachz jeden z archiv Agentury pro ochranu ivotnho prosted a stlou poboku tu m Nrodn sprva archiv a zznam. Je tu tak ob datov centrum a serverovny, jeden z nejvtch sklad sra na americkm kontinentu, sklady s kotoui starch film. Stabiln pronjem lon plochy si tu dr na 55 mezinrodnch spolenost, ale tak nkolik stovek mench loklnch firem.

Msto tu najdou i soukromnci. Kdy potebujete na zimu odstavit svou lo a nechcete si platit msto v krytm doku, kdy pemlte, kam zaparkovat veterna ze sv sbrky, prv SubTropolis je to prav msto. Cokoliv, co by se v lt mohlo peht anebo v zim zmrznout, se sem d uloit.

V psn steench sektorech podzem skladuje data napklad americk Nrodn registr.

Vybetonovan podlahy, 17 kilometr irokch zpevnnch silnic, 5 kilometr kolej, 19 vstup, 1 600 parkovacch mst, 300 kamionovch linek to ve garantuje snadn pstup do sklad. Rozdlen do t sektor ostrahy zase poskytuje maximln bezpenost. Pod zem tu na ploe o rozloze 140 fotbalovch hi pracuje tiscovka stlch zamstnanc, a dalch 200 pak zajiuje administrativu na povrchu. Njem skladovac plochy je tu momentln o polovinu levnj ne na zemi, a tak se dnes 10 procent kapacit sklad celho Kansas City nachz zde.

Spolenost Hunt Midwest souasn sbr body za ekologii a udritelnost. Dohromady tu vlastn nic stavt nemuseli, prostor byl v podstat kompletn vybudovn pedchoz tbou, stailo ho jen pedlat pro nov vyuit. Nklady na provozn energie jsou tu oproti povrchovm skladm o 70 procent ni dky stabilnmu klimatu.

V souasnosti SubTropolis pipravuje expanzi do dalch st vpencovho dolu.

Poptvka po zpstupnn dalch st dolu je pitom enormn. Momentln se pipravuje dalch 620 tisc metr tverench. Hlad po lon kapacit je nyn vt ne poptvka po vpenci. Dky tomu se tak stal vpencov dl Bethany Falls fenomnem, kter strhl lavinu podobnch projekt vyuvajcch po celch Spojench sttech dal vyten prostory. Ale vpencov blostn SubTropolis je z nich pod bezkonkurenn nejvt.

Mohlo by se hodit:

  • Pokud tu u nemte oficiln pronajatou skladovac plochu, nen vlet do podzem pln snadnou zleitost. Kvli bezpenosti provozu a uskladnnho zbo, i kvli tomu, e oficiln termny prohldek pro veejnost jsou zhusta obsazen.
  • Nejlep je si v dostatenm pedstihu zajistit msto na jedn z nich. Zkusit mete bu objednvkov formul Technologickho centra SubTropolis, anebo poptat atraktivn zitek v podzem u jedn z mstnch cestovnch kancel. Komentovan prohldka s prvodcem trv piblin 60 minut.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno