Nejizolovanj potovn ad v Port Lockroy hled nov zamstnance

0
237

Ti zateplen devn domky, kter zapluj mal ostrvek v ztoce Port Lockroy, se v roce 1944 staly prvn a nejstar stlou polrn zkladnou Britsk antarktick sluby. Objekty u dnes svou pvodn vdecko-vzkumnou innost nenapluj, ale britsk pamtkov charita UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) se star o to, aby vzpomnka na jejich minulost nevybledla. Provozuje tu mal muzeum a tak potovn ad. A prv do nj te hled na sezonu 20222023 vhodn adepty.

Pokud vs tedy lk pt msc v ledov pustin ostrova, nedaleko Antarktidy, je tonabdka, kter se neodmt. Uzvrka pro podvn pihlek je do plnoci 25. dubna. A co by se tu od vs oekvalo?

Pedn je asi nutno zmnit, e prce potovnho zzence za nejodlehlej pepkou svta je hodn vestrann. Raztkem tu moc bouchat nemuste. Prbn za celou dobu svho pobytu odbavte jen 70 tisc listovnch zsilek. Zhruba tolik jich odtud odele 18 tisc dobrodrunch turist, a tak vdeckch pracovnk z okolnch polrnch stanic, kte sem zavtaj.

Krom chodu potovnho adu je ovem nutn zajistit i provoz malho muzea, kter uchovv artefakty historie a prodn exponty. A tak je tu mal obchdek se suvenry.

Sout o dv noci v Imperialu

Vhern losy jako na esk pot tu natst nvtvnkm vnucovat nemuste. Nezbytnou soust va prce tak bude drba pamtkov chrnnch budov, prce s vyslakou, mal opravy a technick servis vybaven.

st energie je teba vnovat tak neltavm ptkm, s nimi tu budete t v tsnm sousedstv. Podl Port Lockroy se toti nachz kolonie tuk oslch, kter bude zapoteb v obdob hnzdn pepotat. Co asi chvilku zabere.

Spoustu asu strvte odklzenm jejich trusu, kter je venku prakticky vude. Nudit se tu tedy rozhodn nebudete.

Britsk

Podstatn informace, kter dost mon odrad notorick samote nebudete tu pln sami. Spolu s vmi tu ptimsn pracovn pobyt strv dal dva a ti lid, kter britsk charita vybere stejn jako vs. Budete se tedy muset umt postarat nejen sami o sebe a sv peit, ale i o vzjemnou pohodu dalch zamstnanc potovnho adu.

A jak vypad profil idelnho adepta pro potovn misi? Od uchaze se vyaduje jist fyzick zdatnost a dobr zdravotn stav, urit povdom o ivotnm prosted a tak praktick znalosti o skromnm ivot s minimlnm dopadem na okol.

T
V Port Lockroy budete intenzivn

Vzhledem k povaze kadodennch povinnost je teba, aby ppadn uchazei disponovali irm polem schopnost a mohli jimi obohatit cel tm, vysvtluje Lauren Luscombe, provozn manaerka UKAHT. Urit se hod zkuenosti z prodeje, konzervace pamtek, ochrany prody, drby budov. Pro spch ve vbrovm zen bude tak dleit povaha a chovn. Potebujeme, aby spolu lid vydreli t pt msc, a to si d sprvnou rovnovhu dovednost a osobnost, kLuscombe.

Potovn ad zatm fungoval v Port Lockroyv turnusech od listopadu do bezna od roku 2006, ale sezonu v roce 2020 ukonila pedasn pandemie covidu-19. Uchazei tedy mus dopedu potat s tm, e se vydaj na msto, kter me skoro po tech letech neptomnosti lid a ptomnosti tuk vypadat trochu jinak ne na propaganch materilech.

Historie v Port Lockroy

Ztoinu na severozpad ostrova Wiencke objevila v roce 1904 francouzsk polrn expedice, a pojmenovala ji po meceni sv vpravy, Edouardovi Lockroyovi. Zhruba o sedm let pozdji tu vznikla sezonn zkladna pro velrybe a doasn kotvit lod ptrajcch v polrnch vodch po koisti.

Zmnu do ticha ledov pustiny pinesly v roce 1944 britt vojci, kte na malm ostrvku uprosted ztoky, zvanm Goudier, zdili stlou zkladnu s meteorologickou a strn funkc. Vznikl objekt pak byl a do ledna 1962 vyuvn Britskou antarktickou slubou, kter tu provozovala polrn vdeckou stanici, kter byla vbec prvn stlou pi pobe Antarktidy. V roce 2006 tu vzniklo muzeum a tak potovn ad, spravovan UK Antarctic Heritage Trust.

Z

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno