Netradin vlet v Chorvatsku. Na cyklovlet kolem Zadaru berte plavky

Zadar je pt nejvt msto Chorvatska a se svou polohou uprosted zem je tm ideln destinac pro letn dovolenou. Z msta je ctit historie, zrove m svj mil, provinn ndech.

Prochzka ulikami skrz pstav, kolem obchdk se suvenry a vyhlenou zmrzlinou vs trochu osv, napln vnitn pohodou a vai taku mon dopln njakm drkem pro ptele. Tak v Chorvatsku oproti losk sezon trochu podrailo, nrst cen je asi desetiprocentn. Za zhruba tiscikorunov nkup u ns tam zaplatte asi 850 kun.

Historick st Zadaru le na poloostrov, ve mst najdete vznamn pozstatky z dob msk vldy, pedevm jeho opevnn. Cel tento systm byl zapsn na seznam kulturnho ddictv UNESCO.

Mlokoho by asi napadlo bhem dovolen u moe navtvit muzeum, ale jedno by vs bhem courn mstem pece jen mohlo zaujmout. Rekonstruovan budova Knecho palce v samm centru nen nijak velk. Ale prosklen interir, ze kterho jsou zajmav vhledy na stechy okolnch dom, psob velmi prostorn. Samotn exponty nabzej vechno mon, co si pod pojmem modern umn umte pedstavit. I tady se pesvdte, e nae a chorvatsk (jugoslvsk) historie maj k sob velmi blzko. Pozornmu nvtvnkovi neunikne kol Ratka Petrie s nzvem echoslovaka ze srpna 1968.

Zitek na zbytek lta!

Pedstava cyklistickho vletu v letnm Chorvatsku se me zdt jako blzniv npad. Ale vzhledem k tomu, e trasa nmi vyzkouenho celodennho tripu vede v bezprostedn blzkosti moe, nen se eho obvat. Za jzdy vs bude ochlazovat vtk, pi zastvkch se mete ponoit do przran modrho osvujcho moe.

Pokud jste ubytovni v hotelu, povtinou sta zajt na recepci a kolo s pedstihem zamluvit. Zpravidla je v cen ubytovn, muste sloit pouze vratnou kauci. Dal monosti poskytuje nkter z pjoven v centru. V naem ppad jsme zaplatili za pjen jednoho kola na cel den 20 eur (500 K), pi vtm potu kol vs to vyjde i levnji.

Cesta m rovinat profil, zapomete proto na tk elektrokolo, ale rozhodn berte s sebou plavky a runk! Z Mariny Zadar se vydejte na sever podl moe, kolem hotel a pl Borik.

Cesta m rovinat profil, zapomete proto na tk elektrokolo. Ale rozhodn berte s sebou plavky a runk! Z Mariny Zadar, kde zskte vemon turistick informace, se vydejte na sever podl moe, kolem hotel a pl Borik. A pak u vnmejte jen cestu, slunce, moe a radost z pohybu.

Zhruba po pti kilometrech jzdy si mete udlat malou zastvku u kamennho kostelku sv. Petra z 15. stolet. Hned za nm vede cesta tsn u moe ve stnu cypi a nabz fajn msta ke koupn. Odtud a do vesniky Petrane projdte prodou, kolem fkovch alej a polek obdlvanch mstnmi obyvateli. O tom, jak dleit je voda zvlt v tchto zempisnch polohch, svd historick zavlaovac kanl. Malebn Vesnika Petrane se esti sty stlmi obyvateli a ztokou s pstavem stoj tak za chvilku zdren.

Z Petrane se drte stle podl moe, po dalch asi tech kilometrech jzdy dorazte na poloostrov Punta Skala, kde je dal pmo dokonal msto na koupn. Dlouh molo, schdky do vody, sprcha na behu, aby vs pod trikem netpala sl.

Pokud vm po koupn vyhldlo, mte zde skvlou pleitost na obd. Ve svahu nad moem, sten ve stnu pod stromy, stoj nenpadn zahradn restaurace Bracera. Je sice soust resortu Falkensteiner, ale je bn pstupn vem. Rozhodn doporuujeme udlat si rezervaci. Kombinace fkuchae s michelinskou hvzdou a mstem, kde se nachz, je opravdu neodolateln. Urit ochutnejte mstn klasiku grilovanho zubatace! Pi jdle pozorujte moskou hladinu, pokud budete mt tst, zahldnete delfny, kte jsou tu k vidn hlavn mimo runj msce.

Z Petrane se drte stle podl moe, po dalch asi tech kilometrech jzdy dorazte na poloostrov Punta Skala, kde je dal pmo dokonal msto na koupn.

Po jdle ns ek asi kilometrov vlap nap vinic.

Po jdle doporuujeme vynechat sklenku vna, protoe na vs ek asi kilometrov horsk vlap nap vinic s prmi pmo uprosted vinohradu. Na kopeku, kter se zved 50 metr nad hladinou moe, vm toti Kraljevski Vinograd naservruje to nejlep vno z cel oblasti. Vinn rva se zde pstuje tisc let u od as krle Kremira, v souasn dob zde hospoda na rozloze 120 hektar dle zsad ekologickho zemdlstv. Podle mstnch vina dodv sprvnou a vyvenou chu vnu trojnsobn sla slunce. Psob na rvu nejen svmi paprsky z oblohy, ale i odrazem z mosk hladiny a tak zahvnm skalnatho podlo. Nejvyhlenj a mnoha cenami ovnen bl odrda se jmenuje Poip.

Pekvapiv i zde narazte na eskou stopu. Tou je speciln patentovan uzvr lahv nahrazujc klasick korkov punt. Pouv se pedevm pro archivn vna, protoe m dokonal konzervan schopnosti jak zamezit bakterim v pstupu k drahocennmu obsahu. Ztku tvo materil z kombinace skla a keramiky, vyrb se pouze v esku, m nzev Vinolok a pouv se po celm svt!

Pohdka o soli nad zlato

Pokud se ctte unaveni nebo jste se ochutnvkou zdreli pli dlouho, mete se odtud vrtit zpt do Zadaru. V tom ppad byste po nvratu mli v nohch nco kolem 26 kilometr. Urit by to ale byla chyba, protoe jen asi dalch pt kilometr odtud le Nin, romantick vesnika se spoustou zajmavost. Ostrvek, na kterm se nachz, oddluje od pevniny jen mlina, take se za odlivu chod vlastn pky (pes moe).

Koncentrace soli v Jaderskm moi, okoln rovinat krajina, vysok teploty a sprvn vtr jsou pedpokladem velmi kvalitnho produktu. Dodnes se zpsob zskvn soli tm nezmnil.

V Ninu kdysi sdlilo prvn chorvatsk biskupstv, dodnes mete obdivovat kostel sv. Ke, kter je nejmen katedrlou na svt. Nejznmj je zde dlouholet tradice vroby soli. Skvl prodn podmnky, kter zde panuj, umonili lidem u ped 1500 lety zskvat drahocenn minerl. Koncentrace soli v Jaderskm moi, okoln rovinat krajina, vysok teploty a sprvn vtr jsou pedpokladem velmi kvalitnho produktu.

Dodnes se zpsob zskvn soli tm nezmnil. Pedv se z generace na generaci a pesto, e st vroby zajiuje mechanizace, nkter innosti se dlaj jako kdysi run. Sklize trv obvykle ti msce v obdob lta. Voda se peerpv do odsolovacch lagun, kde ji such vtr mistral a vysok teploty postupn vysuuj. Koncentrace se postupn zvyuje, a nakonec zstane jen drahocenn sl. Ron se zde takto vyrob asi 3 000 tun.

V okol Zadaru si uijete dovolenou jako z katalogu.

Mezi lagunami tu vedou cestiky, kde se mete klidn prochzet. Vlet doporuujeme absolvovat s vkladem, kter netrv moc dlouho, ale dokonale vm pibl cel proces. V muzeu soli si mete v klimatizovan mstnosti prohldnout tak krtk video. Najdete zde i obchdek, kde koupte sl na tisc zpsob. Skvl je teba hok okolda s kvty soli, tedy sol nejvy jakosti sbranou pouze run. Jako zdroj energie na zpten cestu do Zadaru vm bude bohat stait. Po cyklostezce vedouc podl silnice budete zpt tak akort, abyste jet stihli koupn v podveernm slunci a vrtili kolo.

A od ztka se u mete zase jen vlet! Anebo mon taky ne Do hor je to na kole jen necelch tyicet kilometr.

Me se hodit

Tipy na ubytovn
Nabdka ubytovn zstv velmi pestr a do podzimu, zle jen na vaich pedstavch. N tip je oblast podl pobe na sever od Zadaru k vesnice Petrane. Panuje zde poklidn atmosfra udrovanch dom se zahradou obvykle se svaujcch k moi. Pokud preferujete odpoinek se vm vudy, pak hotel all inclusive je jasn volba.

Uznvan znaka Falkensteiner nabz variantu pro rodiny s dtmi Family Fun Borik na kraji Zadaru, opravdovou lahdkou je vak dky sv poloze na vbku poloostrova Punta Skala nov oteven rodinn resort Diadora a naopak jen pro dospl Iadera. Spln vechna vae oekvn, spolen nabdka vce ne 25 druh sportovnho vyit ve zdejm Fortis clubu vs naprosto odrovn!

Velmi populrn se stv v Boriku zdej kemp s bungalovy nebo glampingem, luxusnmi vybavenmi stany. Ped pr dny ho vyuila teba hereka a zpvaka Berenika Kohoutov a moc si ho chvlila. Vidimo se, Zadar!

Zkuste to bez auta
Od letonho roku se naskt monost vyut pmou leteckou linku tak z Prahy do Zadaru, let trv necelou hodinu a pl. I uprosted przdnin se daly podit letenky za ti tisce. Vzhledem ke stlosti poas nebudete potebovat vc ne pr kousk letnho obleen do kabinovho zavazadla.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts