Non mra tsovch linek. iPhony lya myln hls destky nehod

0
106

Jen o vnonm vkendu zaznamenali opertoi regionlnho dispeinku Summit County 911 Center celkem 71 automatickch oznmen nehod z aktulnch generac iPhonu a hodinek Watch nvtvnk zdejch sjezdovek. Dojt k nim mlo v celkem tyech lyaskch arelech v tomto coloradskm okrese. Natst ani v jednom ppad nelo ve skutenosti o dnou nehodu, ale o myln vyhodnocen situace. Nicmn zchrani mus kad takov voln ovit, dn oznmen nesm ignorovat.

Tou lep variantou je, kdy majitel zazen zareaguje na zptn voln a ve se obratem vysvtl. I to vak opertory linky zbyten zamstnv. V horm ppad, tedy ve chvli, kdy uivatel na zptn voln nereaguje teba z dvodu, e zrovna sjd svah, mus bt nakonec zalarmovny lyask hldky, kter mus vyrazit zkontrolovat msto, je bylo v automatickm hovoru oznaeno jako msto nehody (v hovoru je sdlena zempisn ka a dlka).

Ve skutenosti vak mohl vlastnk zazen pouze spadnout bez nsledn poteby ppadn pomoci, co nen v ppad lya vbec nic neobvyklho. Rovn mohl pouze rychle zastavit, nae senzory iPhon ady 14 a hodinek Watch Series 8 mohou takovou situaci povaovat za nehodu. Funkce Detekce nehod toti pi nhlm zastaven me situaci vyhodnotit tak, e uivatel je astnkem autonehody. Stt se tak me i teba pi skoku a nslednm dopadu na svah.

Jak vypnout detekci nehod

Funkce Detekce nehod je v iPhonech 14 standardn zapnut. Vypnout ji lze v Nastaven v poloce Tse SOS, kde je nutn vypnout volbu Voln po vn nehod.

Podle portlu The Colorado Sun se s falenmi hlenmi nehod nepotk jen ve zmnn regionln operan stedisko. Rekordn poty automatickch hovor z telefon a hodinek lya zaznamenali i opertoi dispeink v okresech Grand, Eagle, Pitkin, Routt a Summit, v nich se nachz celkem 12 frekventovanch sjezdovek. Problm spov i ve faktu, e tsov voln opertoi vyizuj v poad, v nich byla pijata. Kvli falenm oznmenm se tak me oddlit pomoc nkomu, kdo ji skuten akutn potebuje.

Teba stedisko Pitkin County 911 Center, kter obsluhuj maximln dva opertoi, pijm a 20 automatickch hovor denn hned ze ty lyaskch oblast v okrese. Podle jeho editele Breatta Loeba se opertoi linky sna kad takov hovor ovit, nicmn lyai mvaj telefon asto hluboko v kapse a vbec tak voln neregistruj.

Apple na oprav pracuje

Apple si je podle Loeba problmu vdom a dajn pracuje na oprav, kterou by mohl vydat v prvnm letonm tvrtlet. Zatmco automatick detekce nehod pidlv editeli stediska v Pitkinu starosti, jinou novou funkci aktulnch iPhon vt. e je o funkci Tse SOS, tedy tsovm voln pes satelit, kter povauje za velk pnos pro nvtvnky hor.

Samozejm i pi pobytu v horskch oblastech me bt tato pro opertory tsovch linek v souasnosti problematick funkce pro samotnho uivatele pnosn a me mu zachrnit ivot. O jejm pnosu nepochybuje teba editel komunikanho stediska Vail Public Safety Marc Wentworth, podle kterho zatkem poslednho loskho tdne iPhony dvou uivatel souasn zalarmovaly tsovou linku. V tomto ppad lo skuten o autonehodu.

Stejn jako na sjezdovkch jsou iPhony zmateny i v ppad, kdy si jejich uivatel uvaj jzdu na horsk drze. I tato pouov atrakce um zmst pohybov senzory telefon, kter tak automaticky vyt tsov linky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno