Nvrat do minulosti. Co se kupovalo na dovolenou v roce 1984?

0
36

V 80. letech echoslovci cestovali pedevm do zem vchodnho bloku. Jezdilo se do Maarska, na Balaton, do NDR na Rujnu i na Zlat psky. S vjezdnmi dolokami se lid dostali i do Polska, Jugoslvie i Sovtskho svazu, ovem odcestovat do tchto zem bylo o nco sloitj.

A ti nejbohat jezdili na Kubu, co byli eznci, taxiki, ovem i tito lid se dkladn provovali, protoe mezipistn bylo v Kanad, kde hrozilo, e by mohli emigrovat, popisuje tehdej dobu historik Martin Franc v Masarykov stavu a Archivu AV R.

asto cestovali tak dchodci, ti nemli velk problmy se dostat teba i na Kypr. Pokud by toti emigrovali, tak to sttu pli nevadilo a byla to pro nj leva, protoe pak takovm lidem nevyplcel dchod a vechen majetek propadl ve prospch sttu, co byl trest za oputn republiky, dodv Franc.

it podle Zpadu

Ped revoluc to s eskoslovenskou mdou nebylo moc slavn. Svtov trendy k nm dorazily vdy s nkolikaletm zpodnm. Navc extravagance a originalita byla spe na obt.

Jednm z trend bylo tedy it doma, shnn ltek a inspirace v tce sehnatelnch asopisech ze Zpadu. Zdobnost, vycpvky, velk vazaky u lmeku, nakasan topy a skldan sukn. Propnac sakov aty, ty ostatn let i dnes, naddimenzovan, krtk saka se irokmi rameny v kombinaci s zkou sukn. Vechno tak o dv sla vt, ale vdy zvraznn pas, popisuje tehdej dobu Elika Tomkov, mdn nvrhka a majitelka salonu Elisha.

Dmsk sukn Triola zvonov v pase vit do psku. 330 Ks (vlevo). Dmsk sukn OP vit do psku 275 Ks. Dmsk aty Triola zapnaj se do pasu 230 Ks (vlevo).

Bavlnn aty Triola 230 Ks (vlevo). Dmsk dvojdln aty Triola 520 Ks (uprosted).

Jet t잚 to mli mui. I kdy se v katalogu Prioru nabz mnoho pnskch oblek, v t dob se nosily jen sporadicky, a komu vce zleelo na vzhledu, pinejmenm nezapadal.

Zsadn vliv na tom ale rozhodn ml pli mal vbr v obchodech, take kdo neml monost nakupovat v Tuzexu nebo obas nedostal pr vzcnch kousk od pbuznch na Zpad, nosil holt ty hrzy z eskch mdnch dom, dodv Tomkov.

Ale vechno je relativn, a co se nm dnes zd nevkusn a nedbal, bylo mon dve ukzkou stylu. A kdo v, teba pt generace, a bude hodnotit dnen pln ulice teplkovek, bude tak nevcn kroutit hlavou, vysvtluje nvrhka.

Silonov bundy na jaro

Dtsk jarn bundy v t dob zily barvami, asto byly vyroben ze silonu. Ceny se zpravidla pohybovaly piblin mezi 140 a 220 korunami. A obvykle se bunda, tak jako jin obleen ddilo a hojn ho vynosil i mlad sourozenec. Nutno podotknout, e nezleelo na tom, jestli to byl kluk nebo holka.

V souasnosti lze dtskou jarn bundu podit za stejn penze, ovem obvykle vydr jen jednu sezonu.

Silonov bunda Severka podit se stojkem a zipem. Dvoubarevn kombinace a rukvy na manety. Cena od 220 Ks (vlevo). Dv polyamidov bunda OZKN podit silonovou podvkou, vpedu na zapnn na zip, ve trojbarevn kombinaci 195 Ks (vpravo).

Rekrean sporty

S rstem popularity rekreace byl stle oblbenj i amatrsk sport. Pslun sortiment se stal automatickou soust nabdky Obchodu s prmyslovm zbom (Drobn zbo speciln prodejny Sport) a napklad v Praze vznikl i specializovan obchok Dm sportu. Zprvu fungoval na Nrodn td, aby se pozdji pesthoval do Jungmannovy ulice.

V Praze v t dob existoval a do nedvna jet fungoval obchod jmnem Guma v Jen ulici, nabzejc zbo zcela v duchu svho nzvu, popisuje v Michal Petrov v knize Retro 3 (Povolen) dovolen.

Sportovn taka Maraton z koenky. Vrobce Metasport za 150 Ks. Kovov tenisov raketa. Dovoz z Polska za 520 Ks. Clarino – fotbalov koen m za 325 Ks. Sportovn taka Jogging – impregnovan pltno s koenkovm spodnm dlem. Snaha Jihlava. Cena 115 Ks.

Gumov epice na plavn za 11 Ks. Plaveck brle od vrobce Nisasport za 21 Ks.

Sada na stoln tenis od vrobce Sport za 90 Ks. Samostatn raketa stla mezi 14 – 25 Ks.

V t dob se tak hojn provozoval tenis nebo stoln tenis. V roce 1984 se sada na stoln tenis prodvala za 90 Ks, dnes podobnou sadu pro zatenky lze podit za 189 korun, pro pokroil za piblin 350 korun.

Pod stan k rybnku i Balatonu

Stanovn v osmdestch letech pedstavovalo nejprunj zpsob rekreace. Ltkov obydl dodvali na trh pedevm dva vrobci pavan Trutnov a Technolen Lomnice nad Popelkou.

pavan, kter se do pamti zapsal pedevm ky, svou produkci zredukoval a dnes se zamuje u jen dmsk prdlo. Technolen ale vyrb stany dl. I za socialismu byl schopen produkovat velmi prostorn, rodinn stany.

Ester nafukovac matrace v rznch rozmrech. Vrobce Gumotex Beclav. Cena od 180 Ks.

Kabela je skldac campingov molitanov podloka zhotoven z pogumovanho silonu a pestrho molinu. Rozdlen na tyi dly, ve kterch jsou 20 mm molitany. Vrobce Gumotex Beclav 130 Ks.

Pltn palce, kter jsem za naeho jedinho pobytu v kempu velmi obdivoval, protoe mly okna a peds, take lovk nemusel vn vymetat dovnit zanesenou trvu a psek a ml kam odloit zablcen gumky, jinak obuv poloviny naeho dtstv a navc se v takovm stanu dalo vzpmit, vzpomn Petrov v knize Retro (Povolen) Dovolen.

S rstem nrok pibvaly i dal vrobky kempingov nbytek, penosn vaie na propan-butan, ledniky, transistorov rdia, televize…

A tak potraviny. Obdob rostouc mobility se pekrvalo s dobou, kdy v eskoslovensku expandoval konzervrensk prmysl a vroba instantnch pokrm.

Hlinkov svainov boxy byly dlouh lta povinnm vybavenm cestujcch motorist. Monosti dovolenkovho stravovn roziovaly i hotov konzervy, o polvkch od Vitany ani nemluv.

V Prioru echoslovci nenakupovali jen na dovolenou, ale tak na Vnoce. Podvejte se, jak byly trendy roku 1983.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno