Nvtva vesnice Masaj. eny zastanou vtinu prce, prva vak nemaj

Po fakt dobrodrunm pjezdu do Keni narme na ceduli oznaujc prodn rezervaci Mugie. Jedeme na nae prvn podn africk safari, dokonce s rangerem v aut. Peter si sed na vypodloen trezor mezi pednmi sedakami. Nejprve je z toho vedle, ale kdy vid, e n Nissan Patrol nem vzadu sedadla a je pln skoro po stechu, sm se s estnm mstem.

V oblasti je stle dost sucho, dlouho neprelo. U od Etiopie se thne vyprahl krajina. Vypad to tu jako bez ivota. To je ale jen zdn, takzvan game drive, jak se k jedn po parku za zvaty, je spn a my potkvme pakon, buvolce, pmoroce, gazely, ptrosy, zebry, irafy, stdo buvol kapskch, nejvt antilopu kravskou, prasata bradavinat, mnoho druh ptactva, a mezi tm vm dokonce i stdo slon, Grvyho zebru s mldtem a dnes ji velmi ohroen nosoroce a to hned oba: tuponosho zvanho bl (white) a dvourohho ernho (black). Mt s sebou rangera, kter park zn, se vyplc.

Nkupn lenstv

Opoutme rezervaci a vydvme se na zpad k jezeru Baringo. Jako kdybychom pijdli do rje. Vude se to zelen, vzduch je pjemnj a stoly na trzch se prohbaj pod ovocem a zeleninou.

Jsme trochu jako utren ze etzu, a to nejen u prodejky kolem cesty, kde kupujeme vitaminy nabit ananasy, papji, banny, avokda, citrusy, ale tak v obchodech, kde to von po samosch s maskem nebo chutnm salmu. A ten mstn med! Do koku padaj i chipsy, a to je normln nejme. Omezen vbr v severnch zemch si holt vybr svou da. A co se mi na Keni moc lb? Nkup mte s donkou pmo do auta.

Pran cesta ns sveze kolem parku Kerio Valley, pes Eldoret a Kisumu a dol k tanzanskm hranicm. Odboujeme na cestu zvanou Trans Maara k nrodnmu parku Maasai Mara. Pepad ns podn d隝. Cesta je zablcen a sam kalu. Slunce zapad a nikde dn kemp, kam bychom sloili hlavu. Tady si na tboen v bui netroufme. Zastavujeme na misii, prosme, zda by ns nenechali nkde penocovat.

Opoutme rezervaci a vydvme se na zpad k jezeru Baringo. Jako kdybychom pijdli do rje.

Odboujeme na cestu zvanou Trans Maara k nrodnmu parku Maasai Mara. Pepad ns podn d隝. Cesta je zablcen a sam kalu.

A nechali, pmo na zahrad. Pod plachtou se pokoum pipravit veei gul z velbloudho masa, zatmco Ren se zapomnl u sklenky napsu s otcem Selempem, hlavou misie. Nocujeme v normlnm stanu, ten na stee auta je letn, zatk do nj. Msto ppn na telefonu nastupuj ibisov. Jej, hned si vzpomnm na span pod velkm stromem u policejn stanice, rno ns ze stanu vythl zpv ibis, co se sltli z celho okol, aby nm dali podn budk.

Selempo nm nabz zstat pr dn a poznat okol Lolgorien. Pro ne, mme asu dost.

eno, postav dm

Lolgorien le nad Maasai Mara, slavnm nrodnm parkem. Je bez plot, a tak nen divu, e se po cest propltme mezi irafami, zebrami a antilopami.

Kousek nad

Kousek nad ekou Mara ve stnu strom sed nkolik chlapk zahalench do ervench kostkovanch rouch. Jsou to Masajov z bomy Engang esoit. Co je boma? Usedlost u velkho balvanu. Je obehnan hustm plotem z trnitch vtv, kter ji chrn ped divokou zv a nepteli. Che jsou rozestavn do kruhu, vt obvaj dospl a men dti. Uprosted je msto, kam se zahn dobytek na noc.

Poet vchod znamen poet rodin ve vesnici a poet dom v kruhu zase poet vdanch en. Maaty jsou vtinou kulat, konstrukci tvo kly, na ni se nan sms bahna a kravskch lejn, nkde i slma jako izolace. Stecha je vyroben ze siln slmy. Maaty stavj eny spolu se svmi matkami ped svatbou pro sebe a svho mue. Mu nevlastn dn dm, pebh od manelky k manelce.

Ch

Dti maj sv domovy v zadn sti vesnice, kde je uprosted postaven takzvan soudn s msto pro porady a soudy, kam nen enm povolen vstup. Kousek dl je such zchod.

m vce krav, tm vce manelek

Zajm ns, jak je to vlastn s Masajkami. eny jsou barevn obleen a velmi bohat zdoben. Masivn nhrdelnk na krku nem pouze funkci zkrlovac, ale je to takov obanka uruje, kolik en je, z jak rodiny pochz, zda je vdan a kolik m dt. Tch me mt mnoho, ale pouze s jednm manelem.

Vdt se v ivot sm jen jednou a na svatbu je pipraven obzkou, ritulem, kterm opust dtstv a vstoup do drsnho svta dosplch en. Obzku mus podstoupit kad dvka, bez n by ji dn mu nechtl. Mui si to odvodnili tak, e pokud je ena obezan, nebude chtt jinho za elem rozkoe. Zvltn vysvtlen…

Zaj

Zato Masaj me mt en, kolik chce, dokud mu na nkup manelek vysta dobytek. ena zastv vtinu prce, vetn pe o dti, a nem dn prva. Pro mnoho africkch kmen nem ena dnou hodnotu, dobytek je cennj.

Bu jako lkrna

Okoln kee a stromy neslou jen jako materil ke stavb plot, ale najdou irok vyuit i v medicn. Osokonoi neboli warburgia ili ugandsk zelen srdce pomh proti plsnm, pouv se tak pi len malrie.

O autorech

Autoi lnku Andrea Kauck a Ren Bauer propadli zvislosti zvan cestovn a lsce jmnem Afrika. Pokud se chcete o jejich cestch dozvdt vc, podvejte se na jejich web divokaafrika.cz.

Divok oliva je nejen posvtnm stromem, ale funguje jako dezinfekce, zubn kartek a listy se pl pi rznch ritulech a oslavch.

Jdelnek Masaj je dnes sestaven ze stejnch dobrot jako dve, lovk si s nimi me pochutnat na krvi, erstvm mlce, medu a mase. I pesto, e lid v tto vesnici maj jen pr metr k ece Mara, kde jsme mezi hrochy nachytali nkolik sumc a jinch ryb, oni neryba. Ryba je pr slizk had, kter ije ve vod, a tak se nej. No, aspo toho zbude vc pro ns.

Masajsk usedlost u velkho balvanu. Je obehnan hustm plotem z trnitch vtv, kter ji chrn ped divokou zv a nepteli.

Jsme zptky na misii, kde se line vn peenho masa a restovan zeleniny. Veeme ugali hustou kukuinou kai, na cibuli poduenou zeleninu zvanou chisaga, jaksi masov kotlk a k tomu nyama choma na ohni peen maso z ovce, kterou Masajov zabili na nai poest. Bhem padesti minut se ovce z chlvku dostala a do rukou vborn kuchaky z Tanzanie. Hostinu zakonuje vynikajc rajato-cibulov salt kachumbari a sklenka chlazenho keskho pivka Tusker.

Nocleh mezi pakoni

Jet pomhme Metemu a Selempovi se devem v lese a odjdme. Lk ns prohldnout si pln nad srzem k Maasai Mara. Nakonec tam kdesi parkujeme a trvme noc. Okolo je mnoho ohlodanch lebek kdovjakch zvat, nocujeme tedy na pednch sedakch v aut.

No

Najednou se ocitme uprosted stda pako. Vude okolo ns polehvaj, postvaj nebo se mon i pasou a pitom si pobrukuj. A se jim povedlo ns tm brouknm uspat.

Auto DNES

Z nepohodlnho spnku ns probouz rann paprsky a naskt se nm ndhern pohled. Kolem ns se tie pohupuje slon, opodl mezi zebrami, irafami a antilopami se prochzej pajdavm krokem hyeny.

Prv tak jsem si rna v Africe pedstavovala. S kvou z termosky se kochme a pohdkovmi vhledy. Safari zadara, to se v Keni jen tak nepoda!

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts