Pamtka na sovty. Turkmenistn hodl jednou provdy uhasit Brnu do pekla

Pbh o Brn pekeln, kter se v Turkmenistnu vyprv u dobrch edest let, mon brzy dospje do svho poslednho djstv. Plnem na jej uzaven se toti nov prezident vbec netaj.

Historie vzniku tto jmy m rzn verze, kter se od sebe vznamn li. Ta pravdpodobnj, turkmensk, je nepjemn bolav prv pro Rusko. Poukazuje toti na kritickou chybu sovtskch prospektor, na kterou Turkmenistn dodnes doplc.

O tom, e by se nkde pod turkmenskou provinci Ahal mohla nachzet ropa, se spekulovalo pomrn dlouho. Snaha odhalit v ern pouti nejvnosnj loiska ernho zlata ovem narela na celkovou technologickou zaostalost. Proto sem tak v rmci bratrsk rozvojov vpomoci mila jedna expedice sovtskch prospektor za druhou. Objev, kter uinili jen kousek od vesniky Darvaza, vypadal vc ne slibn.

Mohlo to bt ohromn ropn pole, s nebvalou vtnost. Jene pak se pihodila nemil vc. Vrtn souprava, testujc vydatnost zdroje, se proboila do jaksi dutiny. dajn mlo dojt ke zhroucen celho zkuebnho vrtu do podzemn kapsy nasycen zemnm plynem. A ale to u je opravdu spekulace nkoho ze sovtskch geolog napadlo, e bude nejlep zabrnit niku nebezpench plyn do okol tm, e se jma zapl. Co se neukzalo jako zrovna nejastnj een. Jma toti ho bez ustn dodnes.

Brna nen pro p erty

Variant onoho pbhu je opravdu mnoho. Podle nkterch byla tato dra v pouti k vidn u v padestch letech, jin soud, e k zaplen dolo a v osmdestch letech. A pochopiteln se li i vklad toho, jak k zaehnut ohn dolo a kdo je vinen. Pnut pak vychz pedevm z toho, e msto vnosnho nalezit zemnho plynu zskal Turkmenistn jen kurizn cestovatelskou atrakci.

Uniktn msto se nachz pobl osady Derweze (Darvaza), co v turkmentin znamen brna. Hocmu krteru se pak proto zaalo pezdvat The Gate to Hell (Brna do pekla). Jen pro upesnn nen to dn branka pro p, ale skuten masivn portl. Jma m prmr 69 metr a pokrv plochu 5 350 metr tverench.

Jej okraj nen zrovna pevn, ale pokud byste peci jen neodolali pokuen a nahldli dol, dohldnete do zhruba ticetimetrov hloubky. Neuvidte tam ale nic jinho ne zuhelnatlou horninu, kolem kter hne rud vhe ohn.

Zvdavost se vm vyplatit nemus. Erupce metanu, hlavn sloky zemnho plynu, toti pichz ve vlnch. A tko dopedu ct, zda Brna do pekla nepitop pod kotlem zrovna v ten moment, kdy se budete chtt podvat dovnit.

Teplota na dn kols okolo 400 C, ale um nrazov vyplhat i k tiscovce. To u se hornina tav, a s n asto i objektivy fotoapart zvdavch turist, kte postvaj nebezpen blzko okraje.

Podvan me bt smrtc

Hod se zmnit jet dv rizika. Pedn t잚 metan vytlauje leh kyslk, take za jistch okolnost a bezvt me bhem vdechu z jcnu dojt k tomu, e vzduch v okol jmy bude nedchateln. Sp ne oehnut vm tak hroz uduen.

Tak je tu ta nepjemn malikost s holavost: pokud se koncentrace metanu v ovzdu zv nad pt procent, stv se holavm. I proto se poutn kempy nocujcch vletnk dr od Brny do pekla dl.

Br

Na druh stran se mus nechat, e takov pohled na ohniv kotel, kdy stojte uprosted non pout, m skuten nco do sebe. Pipomn to polrn zi, jen v plamennch barvch. Pes den jsou tu k vidn i drastick vjevy. Me se napklad stt, e uvidte ptky, kte v peletu nad znou horkho vzduchu ztrat vku a spadnou pmo do plamen. A v zim se sem zase stahuj pavouci a drobn hmyz. Teplo je ovem lk do zhuby.

Turist, kte se tento fenomn vydaj pozorovat, jsou ron tisce. Co nen na Turkmenistn mlo, ale zjevn ne dost na to, aby se vyplatilo tuto atrakci udrovat i nadle v chodu. Peci jen, ho tu zbhdarma zemn plyn za miliony. A to se zemi, kter je jeho estm nejvtm svtovm vvozcem, urit nehod.

Je na ase ji zavt

Pln na uhaen, odplen, sesunut i zahrnut, zkrtka uzaven Brny do pekla se za posledn lta naskldala dlouh ada. Vtina jich byla zamtnuta pro plinou nkladnost nebo neproveditelnost. Bval, siln autokratick turkmensk prezident Gurbanguly Berdymuhamedov jen nerad slyel ei odbornk o tom, e je nco nemon. Nicmn slib, kter dal svmu lidu v roce 2013 a sice e Brnu do pekla uzave naplnit nedokzal.

Br

A mon proto tak na bazruje na likvidaci populrn turistick destinace jeho syn a souasn prezident Serdar Berdymuhamedov. Vnos o tom, e bude teba ohnivou senzaci jednou provdy ukonit, byl jednm z prvnch, kter ve funkci podepsal.

Oficiln to zdvodnil tm, e vytrval spalovn zemnho plynu v krter m negativn dopady na zdrav lid ijcch v okol, e jde o pltvn cennmi zdroji zemnho plynu a vede to ke zbytenmu pokozovn ivotnho prosted. Ale mon mu jen nesedlo, e jeho zem je v och celho svta spojovna s Brnou do pekla.

Mohlo by se hodit

Z hlavnho msta Turkmenistnu, Achabadu, jedou phodnm smrem dva dlkov autobusy. Pesedat muste v Dasoguz, na turistick autobus. Doprava osobnm autem je pohodlnj, cesta do cle trv zhruba 3,5 hodiny.

Pipravte se na to, e jedete do pout a pustiny. Mimo samotnou Brnu do pekel potkte jen minimum lid. Hod se tak zmnit, e mstn sv podzemn ohniv koloseum pln rdi nemaj a povauj jej za trochu citlivou zleitost. Ms se v tom kivda i selhn.

V nedalekm okol se nachz jet dva podobn krtery. Vodn a Bahenn. Dejte tu pozor na neopatrnou manipulaci s otevenm ohnm. O dal Brnu do pekla tu nestoj.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts