Populrn zimn tra na Slovensku. Vstup na Velk Cho si zamilujete

0
101

Chosk vrchy oddlujc regiony Liptov a Oravu zaujmaj podle nadmosk vky ptou pku v pomyslnm vkovm ebku hor Zpadnch Karpat. Nejvy kupa Velkho Choe dosahuje 1 611 metr a dky sv osamocen, izolovan poloze i charakteristickmu tvaru se skalnm zubem na severovchodnm bo vytv mimodn psobivou krajinnou dominantu.

Sv okol pevyuje o vce ne tisc metr, take vstup na nj slibuje nejen hodnotn sportovn zitek, ale za pznivho poas i pardn vhled na psma slovenskch hor.

Bezen, na Velk Cho lezem

Na Velk Cho vede nkolik vstupovch tras, kter se hvzdicovit spojuj na nejvym skalnm hbtku. V zim m vstup sv specifika, kter se odvjej od mnostv a kvality snhu a povtrnostn situace. Ideln podmnky nastvaj obvykle za pknho poas v beznu, kdy je dlouh den, dole se o slovo hls jaro, avak nahoe jet le siln vrstva slehlho snhu, kter dobe nese a nebo se.

Valask Dubov v Choskch vrch

Velmi populrn a zrove nejmn nron trasa vychz z Valask Dubov lec na pli cesty mezi okresnmi msty Ruomberok a Doln Kubn. Tato obec m pro vstup na Cho ideln pedpoklady: je dobe dostupn autem i etnmi autobusovmi spoji a le ze vech monch vchodisek nejve (650 m u kostela). Vstup proto nen zdlouhav ani pli nron (tisc vkovch metr na dlce 4,5 km). Pokud peje poas a tst, d se v beznu cel vlet zvldnout v podstat za pl dne.

Valask Dubov navc pitahuje nvtvnky vhlasnou slovenskou hospodou Jnokovou krmou. Byla postavena potkem 19. stolet na mst pvodn devn, v n podle legendy lapili roku 1713 slavnho zbojnka Juraje Jnoka. Krma m pjemn stylov interir a me poslouit jako zaslouen cl spnho vlapu na Velk Cho. Specialitou podniku je Jnokova hrachovka za tyi eura (95 K)

Start ve Valask Dubov

Vkendov rno na sklonku zimy bv ve Valask Dubov za pznivho poas neobvykle run. Parkovit u kostela se rychle pln a skupinky turist vyrej svin nahoru. Jin se dokonce v tuto dobu z Choe u vracej.

Nasazovn nesmek nad Valaskou Dubovou

Kdysi jsem na Orav zaslechl bonmot, e Slovk ide do hory, len ke mu krava uteie. To tedy dnes u pravda rozhodn nen. Ve Valask Dubov pokroila modernizace a digitalizace dokonce tak daleko, e v platebnm automatu na parkovn lze zaplatit ti eura (70 K) za celodenn stn pouze pes mobiln bankovn aplikaci. Kdo ji nem, m problm. Jedna z jistot, kter se zatm nezmnila, je beznadjn vyprodan erstv peivo v mstnm kvelbu ji v 8 hodin rno.

Od rozcestnku ve Valask Dubov mme po modr turistick znace pes bval pastviny do stinnho zalesnnho dolka ozdobenho vpencovou skaln stnou. Tam chodnk zan vytrvale nabrat vku a velmi brzy se objevuje souvisl snhov pokrvka.

Cestika ve snhu je poctiv vylapan a uhlazen jako tobogn, vkov metry pibvaj velmi rychle. Postupn nasazujeme nesmeky, kter sice vyloen poteba nejsou, ale jde se s nimi lpe. N obdiv sklz nkolik rodin s malmi, sotva estiletmi dtmi, kter za sebou thnou skovac lopaty. Pi zpten cest by se fakt mohly hodit!

Zimn cestou na vrchol

Kdy u se po hodin a pl zd, e vstup lesnm vozem nebere konce, les se rozestoup a objev se krsn, mrn zvlnn louka s roztrouenmi solitrnmi smrky, nad n n kosodevinou porostl vrcholov masiv Velkho Choe.

Stredn poana pod Choom

Louka nese nzev Stredn poana a v minulosti se vyuvala k pastevectv. Vzpomnkou na toto obdob je bval sala nedaleko od rozcestnku, kter se dnes k hotel pod Choom. Nocuje se zadarmo u otevenho ohnit, bu na zemi, anebo na paland. K ochran ped divokou zv slou zvora na dvech zvan medvdblok. K dispozici je tak voda s vanou vzdlen asi pl kilometru ve smru erven turistick znaky jde o bval napajedlo pro ovce. Pokyny k uvn hotelu najdou nvtvnci na tabuli nad vchodem.

Na Stredn poan odboujeme vlevo na zimn trasu. Ta m na heben a vyhb se souvislm porostm kosodeviny, kde by pi snhov pokrvce hrozilo hlubok propadn. Letn trasa po zelen turistick znace vedouc kosodevinou porostlm jinm bom Choe se tedy v zim nepouv.

Zimn vstup na Cho: sek zajitn etzy

Vytrval stoupn zpestuj dva krtk strm stupn, kde by pi zledovatlm ternu byla zapoteb zven opatrnost. Na druhm vvihu jsou dokonce instalovny etzy. Tentokrt jsou vak snhov podmnky mimodn vstcn a dn nebezpe nehroz.

Dechberouc svt slovenskch hor

Za necel ti hodiny pichzme nijak zvratnm tempem na vrchol Velkho Choe, kter spolu s nmi sdl asi stovka dalch turist vetn nkolika domcch mazlk. Msta je tu dost, take se poetn nvtvnci maj kam rozprostt a vytvoit si sv soukrom.

Na Velkm Choi jsem vdy obdivoval zvratn pohledy do hlubin okoln krajiny, kter mi pokad pipomnaly vhled z letadla. Nikdy vak nebyla tak ideln dohlednost jako nyn v przranm zimnm vzduchu.

Na vrcholu Velkho Choe

Dalek horizontln pohledy tentokrt trumfuj ty vertikln. Jako na plastick map meme obdivovat vechny kopce a horsk hebeny, kter zempisn poloha a nadmosk vka Velkho Choe umouj spatit. Zkrtka to nejlep ze slovenskho svta hor: Zpadn, Vysok a Nzk Tatry, Velkou a Malou Fatru, Vtnik, Strov, Pilsko, Bab horu i Kubnskou hou. Akort smrem na Moravu se vhled kaz Lysou horu pohlcuje nzk oblanost a Jesenky nejsou vidt vbec.

Po nezbytnm fotografovn, oberstven a alespo stenm strven mimodnho krajinskho i sportovnho zitku se spoutme z Choe po stejn cest dol. Nednouc zstupy turist putujcch v protismru ns pesvduj o tom, e vstup na Velk Cho pat k nejpopulrnjm zimnm trm na Slovensku.

Me se hodit

Vstup na Velk Cho nen rozhodn dn prochzka, i kdy by se to mohlo po peten a zhldnut fotek tohoto lnku nkomu zdt. Samozejm hlavn zle na poas a stavu snhov pokrvky. Pi plnovn vletu je proto teba potat i s rznmi malry, kter mohou nastat. Nezbytnou vbavu by mly tvoit nesmeky, ppadn turistick maky. Samozejmost je nepromokav obuv a hodit se mohou i nvleky, jeliko snhov podmnky nahoe bvaj asto pln jin ne dole. Tot plat o povtrnostn situaci, zejmna pocitov teplot a sle vtru. Hlavnm klem k spchu je vedle poas dobe prolapan, nezledovatl chodnk.

Na vstup si vyhrate pro jistotu cel den a do Valask Dubov pijete autem pokud mono ped 8. hodinou, a mte kde zaparkovat. Na doplnn zsob ve vesnickch obchodech radji nespolhejte.


Seber minci pro Megahru

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno