Rozhledny eska: Zvist u Prahy bud naden i velk rozarovn

0
75

Samotn keltsk oppidum je nrodn kulturn pamtkou a nalo si sv msto mezi turisty. Z hlediska archeologie je to vlastn opravdu velice zajmav lokalita, kter byla osdlena ji od pozdn doby kamenn a po ran stedovk, k vedouc oddlen kultury Dolnch Bean Lucie Vosplov s tm, e prv proto chtla obec pilkat na takto vznamn historick msto dal turisty. A prv rozhledna se nakonec jevila jako nejvt lkadlo.

Stavba rozhledny zapoala v z loskho roku a v prosinci u byla kompletn hotov. Rozhlednu tvo ti devn sloupy obepnajc kruhovit schodit. Celou konstrukci upevuj k zemi ocelov thla. Vysok je 32 metr, ovem nvtvnci mohou vystoupat na vyhldkovou ploinu, kter se nachz ve vce 24 metr.

I kdy se kruhov schodit me zdt pomrn zk, bez problm se na nm vyhnou dva nvtvnci jdouc proti sob. V jednu chvli me bt na rozhledn necel tictka nvtvnk.

Lid se z rozhledny mohou podvat nejen na Prahu, ale i do Stedoeskho kraje, popisuje Vosplov. Za dobrho poas jsou vidt nejen nejvy budovy v Praze, ale na druh stran teba i televizn vysla Cukrk a mnoho dalho. Ale to rozhodn nen vechno, co rozhledna nvtvnkm nabz.

Rozhledna Zvist od architekta Martina Rajnie u Dolnch Bean

V tuto chvli pipravujeme virtuln archeologii, jejm clem bude, aby se nvtvnci mohli prostednictvm chytrch telefon podvat na akropoli, respektive na to, jak vypadala v rznch etapch svho vvoje, doplnila vedouc kultury obce Doln Beany Lucie Vosplov. U te mohou nvtvnci na naunm okruhu vyut aplikaci, kter jim pibl historickou podobu tohoto msta.

Naden i rozarovn

Rozhledna si u za svj krtk ivot nala velk mnostv nadench nvtvnk, kte vystoupali na jej vrchol. M ale i adu odprc, podle kterch na keltsk oppidum nepat, pinejmenm v takovmto proveden. Podle Nrodnho pamtkovho stavu nen prezentace torzln architektury, odkryt archeologickm vzkumem, vetn vybudovn rozhledny, v rozporu s ochranou kulturn historickch hodnot msta.

Stanovisko se vak kriticky vyjaduje k samotnmu architektonickmu pojet rozhledny a doporuovalo pepracovn projektu smrem k decentnj form, kter by doclila vtho souladu s mstem i okoln krajinou, uvedla mluv Nrodnho pamtkovho stavu Jana Hartmanov.

V
V

Ale to nen jedin negace. Na vrcholu kopce, hned v sousedstv rozhledny, by se mly objevit velk betonov barevn kvdry. Jde o studii zpracovanou architektem Josefem Pleskotem, kter by rd pedstavil pvodn stavby, odhalen pi archeologickch przkumech. Rd by tyto stavby pedstavil formou zhmotnn pdorys, kter tam jsou zasypan. Chtl by je tam zobrazit formou barevnch betonovch kvdr, popsala dal fzi projektu Zptomnn Lucie Vosplov.

Jene takov projekt u nesklz naden jako samotn rozhledna. A co vc, lid proti vybetonovn keltskho hradit sepisuj i petici, pod kterou se u podepsaly tisce lid, vetn odbornk.

Me se hodit

K rozhledn doraz turist vhradn pky. Kdo vyraz na vlet autem, ml by zaparkovat pmo v Dolnch Beanech na parkoviti u hbitova nebo v Beanskm dol. Z nj to jsou pak k rozhledn necel dva kilometry, ovem je nutn se pipravit na stoupn do kopce. Pro vyznavae autobusov dopravy pak bude nejpohodlnj, kdy vystoup na nvsi v obci Lhota, odkud je to na rozhlednu zhruba dva kilometry, ovem pevn po rovin.

Rozhledna je pstupn celoron, a to v kadou denn dobu. Vstupn se tady neplat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno