Samuraj proslul jako krl vna v Kalifornii. Jeho dlo zniil rasismus

0
70

Japonsko bylo bhem obdob Edo (16031867) izolovanou a nepstupnou zem, ze kter bn lovk nemohl legln vycestovat. To vak neznamen, e by Japonci nevdli nic o ivot za hranicemi svch ostrov. Touha po vzdln v Evrop donutila v roce 1865 patnct mladch samuraj opustit rodnou hroudu. Nejmladm z nich byl tinctilet Isonaga Hirosuke.

Aby se na jeho tk tak snadno nepilo a rodina nebyla perzekvovna, zmnil si jmno na Kanaye Nagasawa. Jeho clem bylo Skotsko, pesnji msto Aberdeen. Prv tam bydlela rodina obchodnka Thomase B. Glovera, kter chlapcm s tkem pomhal. Potomka samuraj, kter byl jet moc mlad, aby el na univerzitu, se ochotn ujala.

Po pouhch dvou letech ivota ve Skotsku se chlapec seznmil s charismatickm nboenskm vdcem Thomasem Lake Harrisem. Pod jeho vlivem se uvolil pesdlit do Spojench stt a pidat se k crkvi Bratrstvo novho ivota (Brotherhood of the New Life). Ta se vyznaovala kladnm vztahem k ezoterice, spiritualismu a komunistickmi zsadami. Po nedokonench studich v New Yorku Harrise nsledoval do tehdy jet divok Kalifornie.

Tiadvacetilet Japonec se stal lenem Harrisovy nov zaloen nboensk kolonie Fountain Grove v Santa Rose a spolen s dalmi pisthovalci il na farm rozkldajc se na 8 000 tverench kilometrech. Pozornost se tu soustedila hlavn na vinohrady, vno bylo toti hlavnm zdrojem obivy cel skupiny. Od hlavnho vinae se Kanaye nauil emeslu a nakonec jej ve funkci nahradil.

Vinicm se pod jeho rukama zaalo mimodn dait. Hrozn bylo tolik, e se vno mohlo vyvet a stle zbylo dost na bujar oslavy, pipomnajc msk bakchanlie. Kolonie se nevyhnula kritice puritnsky zaloench Kaliforan, ty ale vdce Harris ujioval, e jsou jeho vrobky pln boskho dechu, kter odstrauje z vna alkohol.

Zem bosk radosti

Thomas Lake Harris vedl kolonii a do sv smrti v roce 1906. Jeho pvrenci vili, e objevil elixr nesmrtelnosti, a ti msce proto trvalo, ne uznali, e vdce nesp, nbr je opravdu mrtv. Jeho nstupcem se stal Kanaye Nagasawa, kter byl v t dob ji uznvanm vinaem.

Kanaye se nasthoval do Harrisova luxusnho domu, zvanho Aestivossa. V jazyce, ktermu rozuml jen samotn Harris, to dajn znamenalo Zem bosk radosti. Na zahrad ped domem se i nadle podaly ohromn hostiny pro leny kultu.

Za sv ry Nagasawa vinice jet rozil a kadodenn je objdl na povoze, aby pracovnky zakoloval a udlel cenn rady. Jeho vno obdrelo nkolik prestinch cen a zaalo se vyvet do zbytku USA i do Evropy. Nagasawa se stal postavou znmou takka po celm svt, a dokonce i rodn Japonsko ho vzalo na milost v roce 1915 mu csa Tai udlil d vychzejcho slunce.

Doma se mu pezdvalo Vinn krl Kalifornie. Stal se zdaleka nejspnjm vinaem v zemi a zrove prvnm japonskm obanem s trvalm pobytem v USA. Jeho spch se snaili napodobit i ostatn a poben stt tak pokryly vinohrady.

Nagasawovu usedlost osobn navtvily mnoh znm osobnosti, mezi nimi Thomas Alva Edison i Henry Ford, zakladatel stejnojmenn automobilky. Bujar oslavy s ast vlivnch host pokraovaly dokonce i bhem prohibice ve 20. a 30. letech. To u se z Fountain Grove odsthovali vichni lenov kultu, a Kanaye se tak stal jedinm vlastnkem farmy.

Por peil jen me

Pestoe k nmu vtina lid vzhlela, rasismus pipravil Kanaye Nagasawu o ivotn dlo. Fountain Grove byl zabaven sttem na zklad zkona z roku 1913, podle nho nesmli Asiat vlastnit v Kalifornii pozemky ani podniky. Vinai, kter se nikdy neoenil a nezplodil dti, nepomohlo ani to, e pozemky pepsal na svho prasynovce a pranete, kte se narodili v USA a byli tedy americkmi obany.

Za druh svtov vlky byli kvli protijaponskm nladm Nagasawovi pbuzn, kte se stle rvali za sv prva na Fountain Grove, zaveni do internanch tbor. Sprvcov farmy ji mezitm stihli rozprodat.

To u byl Kanaye Nagasawa njakou dobu po smrti. Zemel v roce 1934 a jeho jmno na dlouhou dobu upadlo v zapomnn. A v 70. a 80. letech se dky prci nkolika zaplench historik opt zaalo vynoovat na povrch v Kalifornii i v Japonsku.

Dnes existuj v obou zemch muzea vnovan podnikavmu synovi samuraj. V Japonsku je to Satsuma Student Museum v Kagoshim, mapujc osudy vech patncti chlapc, kte spolen s Nagasawou uprchli ze zem v roce 1865. V roce 1996 vznikla stl expozice tak v Paradise Ridge, vinici, kter tvoila soust Nagasawova impria.

stednm expontem druh vstavy, vnovan ist jen slavnmu vinai, kupodivu nejsou ani star fotografie i lahve s pvodnmi etiketami, ale ohoel samurajsk me. Nagasawa si ho dovezl z Japonska pi jedn ze svch pozdjch nvtv. Jako zzrakem me peil por z roku 2017, kter zniil nkolik zbylch vinic i proslulou okrouhlou stodolu, postavenou v roce 1899. Dnen vlastnci pozemk, rodina Byck, ho doslova vythli z popela.

To sam bohuel neplat o ostatnch expontech, a tak je nov expozice v Paradise Ridge, oteven roku 2019, men ne jej pedchdkyn. I pesto pat k oblbenm zastvkm turist v Kalifornii, stejn jako muzeum Sonoma County, kter vlastn mnoho originlnch fotek z ry Bratrstva novho ivota.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno