Slovensk rarita. Osadu Brzgalky milovala Olga Havlov, StB nesnela

0
64

Co si budeme povdat, vlet na elektrokole je zkrtka pohodlnj. lovk s men i vt pomoc elektrick sly dojede dl a v. To ovem neznamen, e se nevrtte dom pinav a olepen. Zejmna, kdy vs ek trochu slovensk divoiny.

Zanme ve Vychylovce, kde se nachz Muzeum kysuck ddiny, jeho soust je lesn zkorozchodn eleznice. Uniktn atrakc se mete i projet, co asi nejvc ocen dti. Zitek to bude urit i pro dospl otoue.

I trasa Bystrick cyklomagistrly, kterou si z sti projedeme, je situovna podl bval lesn vraov eleznice. Jezdila od prvn poloviny minulho stolet z Nov Bystrice a po Oadnici.

eleznice ve Vychylovce. Odtud se vyjd na vlety.

Vznik lesn eleznice byl do znan mry podmnn hlavnm zdrojem obivy vtiny obyvatel Bystrick doliny, kterm byla tba a zpracovn deva, k nm mstn prvodkyn. Lesn eleznice tak nahradila dopravu deva vodn cestou.

Cyklovlet na opravdov ddiny

Ale pry ze skanzenu. Mme s sebou mstnho prvodce, zkuenho cyklistu, a ten nm slibuje vlet na opravdov devnice, kter stle slou svm majitelm. Dnes u jen k rekreanm elm. nen to ovem dn muzeum.

Stoupme po silnici dky elektrokolm tm bez zadchn nad Bystrickou dolinu a brzy se nm otevraj krsn vhledy. Pokraujeme dl a n prvodce se za dalch pr kilometr zastav a pok na celou skupinu.

Je to asi kilometr hor kamenitou cestou. Uvidte, zda si to troufnete vyjet na kole nebo radji pky. Ale ten strm zatek urit vyjdte, k nm ped odbokou na ddiny. Poslun to vichni udlme. Po prudkm seku nasedm na elektrokolo a bez pemlen se vydm vzhru po velmi kamenit cest.

Obas mm pocit, e sedm na bkovi, kter m chce shodit ze hbetu. Je to kvli kamenm v cest. Ale elektrokolo je vechny pekvapiv zvld a j s nm. Pijdu si trochu jako kamzk, na vrchol dorazm kupodivu druh hned za nejvt sportovkyn skupiny.

Malebn kraj Strednch (anebo tak Kysucko-oravskch) Beskyd

Jedna astnice vzd cestu v plce. Pichz o hodn. Z osady Brzgalky je toti opravdu krsn vhled na Malou Fatru, a sedm zachovalch devnic psob pmo pohdkov. U jen ekte na paste, a pijde se stdem ovc. V den naeho vletu se kou jen z jedn vzdlenj devnice.

Havlov tu byla asto, Havel jednou

Byly to asi nejsledovanj devnice v eskoslovensku. Disidenti a nepohodln umlci to tady mli jako toit. Jezdila jsem Olga Havlov, byl tu i kne Schwarzenberg, Vlastimil Tek, Vladimr Merta nebo Jn Lango. Estbci, kte je hldali, to tu kvli tm kopcm nesneli. Hlavn v zim, k prvodce.

Vclav Havel tu pr byl jen jednou, aby se sm pesvdil o pvabech msta, kter mu vdy lila Olga. Njakou dobu sem pr jezdila kad lto na nkolik tdn. ikovsk dvce z dlnick rodiny bylo skromn msto bez tekouc vody a elektiny asi bli ne Havlovi, kter byl z bohat prask rodiny. A nebo se mu prost jen vc lbilo na chalup na Hrdeku.

Romantika uprosted kysuckch les

Jednu z devnic dnes vlastn slovensk reisr a herec Juraj Nvota. Kamard ho kdysi vodil po tchto devnicch, kterm hrozilo, e za pr zim spadnou. Opravovali je a pozdji na n jezdili s dtmi.

My mme vlastn radost, e ta chalupa stoj, e nespadlaOny stly, stailo vymnit indelovou stechu a opravit pec. Je to slovensk rarita, nemus tu stt mrtv skanzeny, ale iv devn osada, ekl kdysi Nvota pro slovensk Hospodsk noviny.

Pozdji doma tu recenze na toto msto nen jich mnoho ale v jedn se pe pozor na medvdy. Mon lep, e jsem o tto monosti setkn na Brzgalkch nevdla. Ale kdy medvd neseral ani dnho disidenta, tak asi dobr.

Slovensk orloj

Pak ns ek opatrn cesta zpt z kopc, kde se pozdji napojme na Bystrickou cyklomagistrlu. Pohodln trasa se nachz u kysuck podhorsk obce Star Bystrica. Zastvka se tu vyplat. Na nmst ns zaujmou devn budovy a jedna z nich je opravdu vjimen. Slovensko se toti od roku 2009 pyn svm orlojem.

Jedn se zrove o nejvt devnou sochu na Slovensku. Celkov kompozice pedstavuje sedc Madonu, Sedmibolestnou Pannu Marii, kter je patronkou Slovenska. Pod orlojem je obchod se suvenry a kavrna, na venkovnch keslkch mete pozorovat mstn ruch.

My pak pokraujeme jet pr kilometr za Krsno nad Kysucou. Brzdit slovenskou krajinou na elektrokole se asov vyplat. Za pr hodin toho stihnete vidt opravdu hodn. A mon i tomu medvdovi ujedete snz.

Tipy na dal vlety v okol

Cyklotrasa Trsten Nowy Targ

Pkn a hlavn tich je cyklotrasa z obce Trsten pes Suchou Horu a do msta Nowy Targ v Polsku. Obec Trsten je ji nkolik stolet spojena s hrnstvm. ubomr Homa tam udruje tradici a vyrb Trstenskou keramiku, kter je typick cihlov ervenou barvou, zdoben blou hlinkou a glazovnm. Jako suvenr si tedy mete odvzt krsn hrnek se srdkem.

Haluky na Chopku

Kdo se ocitne na Slovensku, neml by vynechat brynzov haluky. Nejlep maj pr na Liptov, protoe tam se dl i nejlep brynza. Za piblin 12 eur si je mete dt na vrcholu hory Chopok (na tet nejvy hoe Nzkch Tater), kam vs pohodln vyveze lanovka. Haluky na tamnm horskm vzduchu chutnaj snad jet lpe.

Koupn a termly

Liptovsk Mara je vodn dlo u Liptovskho Mikule. Tato vodn ndr m nejdel sypanou hrz na Slovensku. Vyuv se ke koupn, sportm, rybolovu, vyhldkovm plavbm i vrob elektiny. V jej tsn blzkosti se nachz znm termln koupalit Beeov i nejvt slovensk aquapark Tatralandia.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno