Sopen Sao Miguel nabz vodopdy, star majky i termln prameny

0
51

Cesta leteckmi pskoky pes Vde a Lisabon nm zabrala bezmla tyiadvacet hodin. Ne zrovna komfortn let ns nut vzdt hold vem mazkm, kte na letiti v Ponta Delgada kde my vystupujeme nasedaj jet na tet let na Flores, nejzpadnj zastvku Azorskho souostrov.

To my se radji skromn pidrme soue ostrova São Miguel, kter mstn nazvaj Ilha Verde Zelen ostrov. A prvem.

Po rozplizl pedjarn edi esk krajiny nm vhledy servruj snad padest odstn zelen, hezky od smaragdov po mechovou. Podivovat se nad nimi nepestaneme ani pot, co si vyzvedneme klky od auta z pjovny a vyrazme otestovat v nov dopravn situaci sv star idisk schopnosti. Devadestka na dlnici – kde se nekupuje znmka – edestka na okreskch, tyictka ve vesnicch a dvactka tam, kde vel zdrav rozum.

Pesto nm to netrv ani patnct minut, a u stojme na severnm pobe ostrova, u Capellas, s vhledem na tesy. To bylo jako vechno? kme si. Zdn ale klame. Ostrov se toti kou pohybuje jen mezi osmi a patncti kilometry, zato je prothl z vchodu na zpad, v dlce piblin 90 kilometr. Mtka jsou tu na prvn pohled skuten kapesn, cel ostrov se d objet za den dvakrt. Ale pro by to nkdo dlal?

Navc toho e si tu kilometry asfaltu krjme autem, rozhodn nelitujeme. Relif je siln kopcovit a cyklistice by jsou tu opravdu dobr cesty tern vn nepeje. Borc na kole potkme za tden jen asi pt, a vichni vypadaj, jako by u dlouho trnovali na Tour de France.

Auto si pochvalujeme i kvli dravmu autobusovmu spojen, kter funguje mimo vt msteka jen na velmi voln neintuitivn bzi. Vz je vhodou a jistm toitm taky kvli poas.

17.

Tak slunka se vm zachtlo, maznci

Na São Miguel mete zat tyi ron obdob. Mlokdo u ale dopln, e v jedinm dni. Stdn vtrnch smrt, nevypoitatelnch bouek s pvalovm detm, mrholen a snen, i mlhy tak hust, e by i Rkosnek cestou k rybnku zabloudil, jsou tu pr typick sp pro nor. Mstn sami trochu omluvn kaj, e se jejich klima v poslednch letech trochu zblznilo a dl si, co samo chce.

Podle dlouhodob meteorologick statistky je tu v prmru hleno do roka 200-220 detivch dn. Natst pro ns neexistuje patn poas jen patn obleen. A vdycky kdy u zanme trochu brblat, e na Islandu by snad foukalo m a na picberkch by te bylo tepleji, vykoukne z mrak slunko a epizoda s nepohodou je hned zapomenuta. Protoe pokud zrovna nepr, pipomn tento ostrov rj.

21.

Staraj se o to napklad tamaryky, vavnov hje, kamlie, cykasy, hortenzie, magnlie, azalky, divok zzvory, ohromn kryptomerie, vesovce, kaliny, ibiky, borovice, cedry, jinany, palmy, eukalypty byl by to po ertech dlouh seznam, protoe na 1 400 zdejch botanickch druh vetn asi 170 loklnch endemit pipadaj tucty dalch zavleench, ale pekrsnch exempl. A pokud nco z toho zrovna nekvete, tak to aspo ndhern von anebo jen tak krl.

zk silniky vymezen ernmi zdkami ze sopenho kamene lemuj aleje vzrostlch platan – pod nimi je rovo kvetoucmi kei – zatmco horizont pipomn kapradinami prales prvohor. Kad okamik tu pipomn vlet do botanick zahrady. Ovem zahrady, ve kter se nenudte, protoe je pod na co koukat a za dal zatkou a tch tady je se scenrie znovu mn.

Kouknte, jak je u ns hezky

São Miguel vs ale nenech obdivovat sv zkout zpoza volantu dlouho. Kouzelnm slvkem, kter na vs vol ze znaek kadch pr stovek metr, je miradouro. Odboky k vyhldkovm mstm. Mus se nechat, e mstn dobe vd, co tu maj hezkho. A um turistm tyhle sv mimodnosti nleit prodat.

5.

Zdobn parky pechzejc v ostrovn dungli, kaskdy vodopd, nmon majky, dech berouc vhledy na Atlantik, tuhle vrak mlce potopen lodi, vtrn nebo vodn mln, prodn koupalit, a tmhle romantick ztoka s rybskm pstavem. Pro sebe jsme si tyhle vyhldky pejmenovali na miraoury, protoe dost asto obnely nkolikasetmetrov p seup k pobe. Ale ani jednou jsme zachzky nelitovali.

Kad vesnika se tu sna v tk konkurenci trochu vyniknout, take krom dvou t takovch vyhldek nabz na svm katastru i okrun p trasu po pamtihodnostech, plus jet njak to emesln muzeum i dlnu, a jet piknikov msto s posezenm u grilu ndavkem.

Ostrov tedy mete prosvitt tempem rychlku, instantn zitky si tu mete draze od mstnch cestovek kupovat – ale kdy jej zanete opravdu objevovat po svch, vystate s tm dlouh tdny.

Dal body k dobru si ostrovan zaslou za skvl znaen pch stezek, udrovanost vech tch atrakc a istotu. Jen poet vyhldek tu pesahuje ti stovky, a u dn z navtvench jsme nenarazili na nevysypan ko, odpadky na zemi nebo zamen i pinav toalety. Dvme tomu pt zlatch kadibudek z pti monch.

23.

A jestli u chvlme, nesmme opomenout samotn obyvatele. Mil, vstcn, pohodov. Mimo hlavn msto jsou sice s anglitinou dost na tru, a jejich ostrovn portugaltin jsme nerozumli ani zbla. Ale vle domluvit se, poradit nm nebo si jen tak potbetat s cizincem tu nechybla nikomu.

To u jim pak lovk snadno promine vraedn zk klikat uliky, i gastronomii, s n se nae chuov buky pln nesily. Jako by tu ryby mli radi iv v moi, ne na tali a to krvav-prejtov chourio snad pipravovali pro kantnu v Pekle. Ale proti jejich srm, olivm, hovzmu, ananasov marmeld, hutnm a chutnm polvkm, siln kv nebo vynikajcmu svtlmu chlebu neekneme kivho slova.

Co tedy vyzvednout a doporuit – a co klidn oelet – kdy u na São Miguel zavtte?

Ne a tak pravdiv legendy

Pozor u plnovn vlet, kter jsou hop nebo trop. A se nechytte do pasti. Vyhldky na vnitrozemsk jezera uvnit nkdejch kalder sopench krter, a u u namodralho Lagoa di Fogo anebo zelen trojice v Sete Cidades, jsou nepochybn silnm zitkem. Pokud si ale poas postav hlavu, nejsp si je v mlze moc nevychutnte.

15.

Ostatn ani p hebenovky nejsou za poryv atlantick vichice zrovna pjemnm zitkem, jak jsme se na vlastn pltnky pesvdili.

Zklamnm byl i sestup k sopenmu jezeru v prodn rezervaci Congro. Po sesuvech pdy tu probhala plon rekonstrukce stezky, a hezky tu zase bude a za pr let. Vyhlen lzn u ztoiny v Ponta da Ferraria, jej hlavn atrakc – podvodn vdla ohvajc moskou vodu jsou u tak pr let mimo provoz, a pesto jsou neustle inzerovny jako msto hodn zastaven. I dnes je to hezk na koukn, ovem ne na koupn.

O nco slab to bylo i ve vesnice Caldeiras, kter ije z termlnch pramen a nabdky cachtn ve vod z termlnch pramen. Za ponkud petaktovanou povaujeme i legendu zdejch ajovch plant. Neekejte dn tradin sbrn lstk do proutnch kok, ale strojovou sklize kombajnem.

3.

Tady u ale s kritikou brzdme. Jedin dv ajov plante v Evrop se nachz tady, take za podvn urit stoj. ajovnky tu pstuj od roku 1883, a prochzka mezi jejich terasami je stejn jako prohldka provoznho zzem fabriky voln pstupn. Stoj to za to.

Azorsk Luhaovice vrac der

V itineri si urit nechejte hodn asu na Furnas. Tahle azorsk variace na lzesk Luhaovice je jednm z nejkrsnjch mst ostrova, a nabz toho opravdu spoustu. Sirn vvry doplnn o oblaka pry ze sulfator a fumarol, stavebn architektonick pamtky, okrun p trasy obejt jezero Lagoa das Furnas a vystoupat na horu Pico de Ferro je dobr npad. A hlavn tu maj fantastickou botanickou zahradu, Terra Nostra.

9.

Zaloena byla ped dvma stoletmi, a komu by pilo vstupn 10 EUR pli krvav, vzte, e se vevnit krom podivovn cykasovm, bambusovm a kapradinovm kolekcm mete i vykoupat ve vyht vod. Runky s sebou!

Bublavou vodu z termlnch pramen ke koupn jako klenot skryt v dungli, nabz v kaskd jezrek i prodn park v Caldeiras Velha. Je to naprosto luxusn i za det. D隝 ostatn dodv tu sprvn tajemnou atmosfru i torzu oputnho Hotelu Monte Palace pod vrcholkem Vista do Rei. Milovnci urbexu, kte pehldnou cedule o zkazu vstupu, si tu pijdou na sv. A za det hned jin grdy dostv i prohldka kaskdy starch vodnch mln pod Achadou.

Pokud projdete cel okruh, narazte tu na tucty vodopd, kter jet svt a Instagram nevidli.

22.

Tm instantn romantiku garantuj faroly, majky na pobe. Ten u da Ferraria je nejstar, pochz z roku 1901. Jeho svtlo pr mlo dosah do padesti kilometr. Ale za srdko ns asi vc vzal majk Ponta do Arnel, od nj mete sejt a ke schovan rybsk vesnice pod obm vodopdem. A jestli se tu z vek padajc vody nenabate – a chcete si dt trochu do tla – nevynechejte stezky nad Faial da Terra. Divok lesy tu maj skuten tropick charakter, a celou trasu prokldaj kaskdy vodopd. Vetn jednoho skuten mamutho, ve skalnm kotli u Salto do Prego.

19.

Nejsme dn dernci, pijeli jsme sem odpovat take po pti dnech mme na tachometru voztka 480 kilometr a dalch devadest v nohch ale pln na vlety bychom mli jet tak na dva tdny.

Vypad to, e se na São Miguel budeme muset jet nkdy vrtit. Na tomhle zelenm ostrvku je toti pod co objevovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno