Svt se stv vc otevenm, potvrzuje Passport Index pro rok 2023

0
60

Index poin odpov na to, kter cestovn pasy nabz tu nejvt volnost. Jde o interaktivn nstroj poradensk spolenosti Arton Capital, kter v relnm ase reaguje na to, jak se mn a zavd vzov povinnosti.

Clem takovho globlnho hodnocen sly pas je informovat irokou veejnost, inspirovat k cestovn a poznvn svta okolo ns. A taky upozornit na vznam jednoho z nejcennjch osobnch doklad, kter meme mt. By to, jak velk je to vsada, si vtinou uvdomme, a kdy o nj pijdeme.

Index a jeho doprovodn metriky taky velmi nzorn ilustruj, jak je cestovatel z t kter zem vnmn zbytkem svta zda jako vude vtan host, anebo potenciln zdroj problm.

Obecn je ale postupn vvoj indexu vzcnm dvodem k optimismu, k Hrant Boghossian, spoluzakladatel Passport Indexu. Svt pekonal mtka otevenosti, jakch dosahoval ped pandemi. A je povzbudiv vidt, e i v dob souasnho zvenho geopolitickho napt a ekonomickch otes se zem shodnou na tom, e chtj vidt svt sp propojen s mn hranicemi.

Hur do svta!

A jak tedy vypad Global Passport Index pro rok 2023?

Jak se to vlastn pot?

I kdy je vstupem obyejn tabulka s poadm, metodika vpotu trojfzov a s mnoha kritrii vlastn nen vbec snadn. V krtkosti se ale d ct, e vychz z celkovho skre mobility.

Pro obana dan zem spot, s kolika stty m jako dritel cestovnho pasu bezvzov styk, kde mus zadat o vza po pjezdu a kde si mus o vza dat jet ped pjezdem.

ebek je drobet sloitj v tom, e stejnho skre me doshnout i nkolik rznch cestovnch pas.

Na poslednm mst, tedy na 95. pce, je usazen Afghnistn. S cestovnm pasem tohoto sttu mte oteven dvka jen do ty zem svta. V dalch ptaticeti muste naplnit vzovou povinnost do t dn. A u 159 dalch zem muste o vza dat pedem, nejsp s dost nejistm vsledkem. Podobn bdn si stoj i dal zem, kter jsou sp vlenmi znami: Srie, Irk, Pkistn, Somlsko a Jemen.

Paradoxn je, e i z nejuzavenj zem svta, Severn Koreje, mte snaz pstup k cestovn po svt. Tedy jen teoreticky cestovn pas tu bez schvlen z nejvych mst neobdrte. Pokud by se vm ale potstilo, uvtaj vs v devti zemch svta. V dalch dvaatyiceti muste zajistit vza po pletu a ve 147 dalch pedem. Jinak Severn Korea, spolu s Palestinou a Liby, okupuje 90. pku.

Ne kad si me vybrat msto pro dovolenou tak voln jako Nmci.

Africk stty se pak povtinou dr v rozmez 80.60. pky. Marock pas m vt vhu ne napklad tanzansk, ugandsk i kesk. Do tyict pky se pak poskld vtina stt jihoamerickch a stedoamerickch.

Trend otevenosti se zvyuje

Za pjemn se d povaovat, e vtina stedoamerickch a karibskch stt v prbhu loskho roku zvila svou otevenost. Staly se bezvzov dostupn a souasn zaaly nabzet bezvzov styk pro v prmru estnct dalch zem. Nkter z nich si polepily a o dvacet est novch zem, Malajsie pak dokonce o dvaaticet. Jedinou vjimkou, zem, kter se stala oproti losku uzavenj a ztrc, je Vanuatu.

Bez zajmavosti nen ani to, e napklad potem obyvatel a rozlohou nejmen stt svta Vatikn nepat ke zrovna k cennm, kdy pijde na slu cestovnho pasu. Dr se a na dvact pce: s pasem odtud mete bezvzov do devadesti sedmi zem, u osmatyiceti muste vza vyplnit po pletu a u tiapadesti si muste o prvu ke vstupu zadat pedem.

A jak to vypad v Evrop? Na druh pce je docela tlaenice, tm shodn skre toti dosahuje Nmecko, vcarsko, Rakousko, Lucembursko, Nizozemsko, Itlie, Francie, panlsko, Finsko a vdsko.

Teba Nmeck Reisepass ve vnov erveni a s orlic na oblce vm umouje cestovat bezvzov do 129 zem svta. V dalch ptatyiceti pak muste zajistit vza po pletu, a komplikace mohou teoreticky nastat u zbvajcch tyiadvaceti zem.

Na tet pce se pak spolen dr Dnsko, Belgie, Portugalsko, Norsko, Polsko a Irsko. Maj stejn skre jako Spojen stty americk.

Cestovn pas esk republiky s biometrickmi daji vydan v roce 2007

A ei? Sedme si na tvrt pce. Bez vz meme cestovat do 124 zem, po pletu musme vzov nleitosti eit ve 48 dalch a o vza pedem musme dat v 26 zemch. Jen pro srovnn jsme na tom stejn jako ekov. Za sebou pak nechvme Litvu a Maarsko, ale teba i Austrlii, Japonsko a Kanadu.

Na leton ampiony ale zatm rozhodn nemme. Svtovou jednikou Global Passport Index pro rok 2023 se stal cestovn pas Spojench arabskch emirt. Dvee jsou jim oteven ve 122 sttech. V dalch 59 daj o vza po pletu a pedem se mus hlsit jen v 17 zemch.

Nejsilnj cestovn pas pro rok 2023 je ten ze Spojench arabskch emirt.

Pokud tedy zatoute stt se svtoobanem, kter me cestovat po svt, kam se mu jen zamane, shnjte pas z Emirt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno