Tady jste v Egypt u moe jet nebyli. Tyto ple byly uren jen mstnm

e je Egypt jednou z nejspnjch dovolenkovch destinac pro pobyt v teple u moe, v i mal dt. Ale znte nkoho, kdo navtvil jin resort v sousedstv ple ne ten u Rudho moe? Tko

V padestch letech bylo v Egypt rozhodnuto, e hotely u estnct set kilometr dlouhho pobe Rudho moe budou uren primrn zahraninm nvtvnkm. A e tomu bude odpovdat i dal infrastruktura obchody, restaurace, aquaparky a mnoh dal.

Devt set kilometr pobe Stedozemnho moe ale mlo slouit vhradn pro odpoinek mstnch. I proto, e toto pobe nen pro zahranin turisty tolik lkav. Le toti v blzkosti libyjskch hranic, kde to historicky asto velo. Navc je men a hlavn nelze ho vyuvat celoron. Vlastn se d navtvit jen od ervna do z. Pak zan obdob vtr, teplota pad na dvanct stup a asto tam pr. Ale udlosti poslednch dvou let, kdy byla ada resort zaven, pvodn rozhodnut zmnily. Egyptsk prmysl tak piel o spoustu nvtvnk z Ruska. Teba do Hurghady odtamtud ltalo ped pr lety na dvacet letadel denn! Dnes to jsou u jen ti

A tak lze za necel ti hodiny pmho letu z Prahy poprv v historii navtvit estici vybranch hotel odpovdajcch vymu standardu a poadavkm zahraninch nvtvnk u Stedozemnho moe pobl msta Marsa Matrouh. Tedy msta, kam jezd vybran obyvatel z Khiry a Alexandrie odpovat u od konce druh svtov vlky. Pedtm byl Egypt pod britskou vojenskou administrativou a za vlky si prv v tto oblasti rozloil stan nmeck marl Erwin Rommel pezdvan Poutn lika. Krut boje u El-Alameinu pipomnaj hbitovy zasvcen padlm Italm, Britm a konen i Nmcm.

Khian putuj ke stedozemnm plm vhradn pozemn dopravou a vzdlenost 490 kilometr uraz za njakch sedm hodin. Ti z Alex strv na cest o polovinu asu mn. D se to pet benzn stoj v pepotu osm korun za litr, nafta je o ti koruny dra.

Nejene vm cestou k hotelov pli mvaj palmy, ale za lehtka se nic neplat a tak runk je u v cen.

Na vechny ekaj dlouh blostn ple, kter omvaj vlnky Stedozemnho moe tak modrho a przranho, e by mohlo soupeit s Karibikem. M ideln teplotu kolem dvaceti sedmi stup a pozvoln, psit vstup do vody tolik odlin od korl ostrch jako iletky pod hladinou moe Rudho. Venku je navc o dobrch deset stup mn ne v Hurghad, arm a-ajchu i Marsa Alamu, kde se te uprosted lta plhaj teploty nad tyictky.

Egyptsk hic sunt leones

Je to zvltn pocit bt na palub letadla, kde kapitn pasarm, by poklidn oznm, e nev, co bude, a pistane. Tak on smuje prvn do oblasti, kde vs budou Egypan mimo hotel zastavovat jen proto, aby se s vmi mohli vyfotografovat. Nikdy v ivot jet nevidli nkoho tak blho.

Ti hotlky v nejvt egyptsk oze nejsou zvl᚝ luxusn, ale dobe poslou pro vysprchovn po koupeli v baznech se slanou vodou.

Na malm letiti pistv jen minimum letadel, a tak jsou pjezdov formality na ern kontinent rychl. Sta si zaplatit u pepky egyptsk vzum v cen 27 dolar (650 korun) a jt si vyzvednout sv zavazadlo. A ppadn si hned na mst zakoupit mstn SIM kartu s daty do mobilu. Stoj zhruba 10 eur (245 korun) a opravdu se vyplat. Hovory od vech opertor jsou v Egypt cenov peplen a ne vechny mstn hotely automaticky nabzej wi-fi.

Autobusy smujc do hotel, kam voz klienty vhradn edok, trpliv ekaj, a se nalod vichni. A pak se vyr vped v konvoji a za policejnho doprovodu. Cel oblast m strategick vznam i kvli tb ropy, a tak silnice pehrazuj check pointy s vojky. Velk turistick autobusy nechvaj voln projet, ale pokud si zaplatte nkter z fakultativnch vlet, je nutn mt pasy v pohotovostnm reimu neustle v ruce. Ale vojci jsou vtinou velice pjemn a kontroly kon pravideln slovy Vtejte v Egypt!

Hodn z turist vak dn cesty do okol neplnuje a u vbec nee, v jak sti Egypta se to vlastn ocitli. Chtj si hlavn odpoinout, oplit se, ut si opravdu asnho moe.

Smrem do pstavu Marsa Matrouh je cel ada vyhldkovch tes, kam se jezd vichni kochat a fotografovat.

A pesto to je jin dovolen ne Egypt, kter vtina z nich u dve navtvila. Ptihvzdikov hotel vypad (skoro) jako jinde a nabz i podobn sluby. Nabdka animanch program je vak men a chyb organizovan zbava pro dti.

Pedevm se vak v hotelech setkvaj dv zcela odlin kultury arabsk a evropsk. Zatmco egyptt mui vypadaj jako ti nai (vetn blahosklonnch bek), jejich manelky a dcery jsou vtinou pln zahalen a obleen se t koupaj. Nikdo z eskch turist se nad tm vak nepozastavuje, ostatn rychle navazuj ptelstv hlavn mezi sebou. Napomh tomu teba plov volejblek a veern panky. V est hodin se toti zan stmvat a o hodinu pozdji u je nepropustn tma.

Egypt bez hotel

Pesto by byla koda nevyrazit si alespo jeden do reality tam venku. Mete teba pky navtvit nkterou z veejnch pl, kam se chod slunit cel egyptsk rodiny, nebo objevit nco z fascinujc historie tto zem v rmci organizovanho fakultativnho vletu. Vydat se nkam po vlastn ose tu bohuel nepipad v vahu. Na mst nejsou dn pjovny aut a s astmi vojenskmi kontrolami by se turista nemluvc arabsky domlouval jen tko. Mlokdo by t zvldl rozbit silnice a dopravu, kde hraje hlavn roli sla klaksonu a poet kon pod kapotou.

Typick mstn nklad

Z hotelu do msta se lze dostat individuln teba uberem. Nic zvltnho tam vak nenajdete, krom poasm opotebovanch dom i trhu pojmenovanho pznan Libya Marke. Na rozdl od resort u Rudho moe tam dal infrastruktura chyb. Navc se nkter z hotel pro naince nachzej a devadest kilometr od msta a letit.

Pro vlet vak lze doporuit ozu Swa vzdlenou asi ti sta kilometr. Jde o msto s destkami tisc datlovch palem, pod nimi rostou olivovnky pamatujc Jeka, kterho Josef pivedl i s Mari do Egypta, aby ho ochrnil ped Herodesem. Prv odtud se vyvej ty nejlep datle a olivov olej.

Vtina hrob je u dvno vybran, o posmrtn cest svch obyvatel tak vyprv u jen kresby na stnch.

V oze si nenechte ujt vlet na Horu mrtvch, kter pipomn obrovit l a ukrv a nkolik tisc dosud vtinou neodkrytch hrobek vyzdobench i pvodnmi freskami. O kus dl se pak ty trosky chrmu Amna, jedn z nejslavnjch vtren starovkho svta. To v n Alexandr Velik rozmlouval s bohy o tom, zda mu posvt pln na dobyt svta.

A konen nad mstem, kde ije pekvapivch 35 000 obyvatel, se zved pevnost Shali. Jde o panoptikum polorozboench zd a otevench mstnost ze suench cihel omtnutch bltem, kde lze zabloudit snz, ne byste si byli ochotni pipustit.

A koho nebere starovk historie? Ten si uije adrenalinovou jzdu v psench dunch kolmo vzhru a pak jako na sjezdovce smykem dol.

V tak zvanm jezrku Kleopatry se dnes koupe hlavn mstn omladina. Dve se v n rituln myly nevsty ped svatebnm obadem.

V improvizovanm servisu povoloval rouby u pneumatik kluina s hydraulickou vrtakou podobn velkou, jako byl sm.

Pardn je i nvtva solnch jezer pipomnajcch Mrtv moe. Na rozdl od nj je v bazncch blankytn modr voda a dky nasycenosti solemi pes edest procent si pipadte jako ve stavu bezte. Jen vm nesm voda cknout do o.

Nejzajmavj je ale monost zat Egypt, kter jako by vypadl z knih a ernoblch fotografi cestovatel Zikmunda a Hanzelky pozench ped 75 lety. Budete tu toti jedinmi nvtvnky a na triti mete levn nakoupit run vyrbn koberce, pleten ndoby z rkosu, exotick koen, aje, olivy, datle nebo mete jen tak pozorovat oslka, jak thne ulic devn pvs a budete si pipadat jako za as Egypana Sinuheta.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts