Tajemstv pehrad: Ndr Janov je technick unikt, napjela zniv Most

Most se ve druh polovin 19. stolet bouliv vyvjel, v okol zaaly rst hndouheln doly, prmyslov podniky, do msta se zaaly sthovat stovky novch obyvatel. Jene vichni potebovali vodu a t bylo mlo.

V roce 1906 se zaalo mluvit o tom, e by se na mstskch pozemcch na bo Krunch hor v dol ky Loupnice postavila pehrada. Npad byl schvlen i pesto, e vzdlenost mezi hrz a Mostem byla 13 kilometr.

V letech 1911 a 1914 tak vznikla nad vesnic Hamr 44 metr vysok kamenn hrz podle projektu profesora Roberta Weyraucha ze Stuttgartu. Na stavb pracovalo najednou tm 700 dlnk, npomocn jim byla visut lanovka, kolejov lanovka, kabelov jeb nebo zkorozchodn drha s parn lokomotivou.

Pestoe podle projektu musela bt zkladov spra zhruba 10 metr pod povrchem, po zatku napoutn se zvlt na lev stran objevily masivn prsaky. Teprve po nronm men profesor Weyrauch rozhodl o proveden injekte betonovou sms, a to a do hloubky 33 metr. Bylo to vbec prvn pouit tto metody na naem zem.

Mnostv prsak sice kleslo na nosnou mez, pesto ovem vodn dlo trpily a do zatku 21. stolet. Tehdy se Povod Ohe rozhodlo provst celkovou rekonstrukci. Krom opravy kamennho plt hrze se uskutenila akce na nae pomry nevdan, v tlese hrze byl vyraen systm novch injeknch tol pmo na zkladov spe.

ez hrz VD Janov

Pehrada nebo hrad?

Vodn dlo Janov je stle vodrenskou ndr, take pmo na hrz se nedostanete. Ostatn domek hrznho s mohutnou vstupn brnou pipomn stedovk hrad. I kamenn lab pod bezpenostnm pelivem vypad jako pstupov cesta mezi hradbami.

Domek hr
Skluz bezpe

Domek hrznho je snadn si splst se stedovkm hradem

V reporti si celou pehradu dkladn prohldnete. Zaneme na korun hrze, v odbrn vi vm ukeme teba 40 metrov thla, kter ovldaj spodn vpusti. Vysvtlme tak, pro jsou v bezpenostnm pelivu dv mal stavidla.

Zamme samozejm i do trob hrze. Pedstavme vm napklad dmysln systm ventil, kter umouj pevdt vodu mezi dvma potrubmi spodnch vpust. Podvme se jak do pvodn revizn chodby, tak do nov injekn toly. Ukeme vm tak nejhlub msto vodnho dla jet pod zkladovou sprou.

Pvodn revizn chodba

Zkrtka vm dokeme, e pehrada Janov je zajmav nejen pohledem zven, ale i uvnit. Dky spoluprci s Oblastnm muzeem a galeri v Most mme tak jedinenou monost zhldnout vstavbu hrze na uniktnch dobovch snmcch.

Janovsk pehrada je vlastn jednou z mla pamtek na pvodn Most, kter byl ve 20. stoletm znien kvli hndmu uhl. Sice se z ndre pitn voda u neodebr, jako zlon zdroj ale trpliv ek, jestli jet nebude zapoteb.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts