teni cestuj: Do Mongolska jsme si dojeli sami autem bhem przdnin

0
47

A co teba Mongolsko?” Kdy do na cestovatelsk rodiny pibyl dal len, pesnji Nissan Patrol K260, dostal tento npad okamit jasnj obrysy. Bylo jasn, e n nov mazlk m v sob dostatek kure na to, aby takovou cestu zvldl. Pestoe do Mongolska je to opravdu daleko a nebyli jsme si tak docela jisti, jestli nm bude stait as vymezen kolnmi przdninami, touha vydat se naprosto opanm smrem ne doposud byla pli siln. Evropa nm zkrtka zaala bt kapnek tsn.

A tak nastalo obdob nejrznjch prav a technickch vylepen, jako jsou vzduchov mchy na zadn nprav, mechanick volnobky ARB, zeslen tye zen, hlinkov kryty zranitelnch st podvozku, zeslen rm, pevnostn prahy i tlumie Ironman, norchl a navijk.

Altaj

Zatkem kvtna jsme zaali vyizovat vza. Mongolsk jsme zskali bez problm, s dobe mnnou radou: Pozor, tam Gobi. Ale s ruskm vzem u to takov legrace nebyla. Potebovali jsme vzum se dvma vstupy, jene to se udluje jen na 30 dn, a to bylo mlo. Kdy ns potet vrtili, rozhodli jsme se svit cestovce, a do Mongolska vyreli s Ruskem odklepnutm na cel ti msce!

S naimi cestami se to m tak, e zanaj nikoli pjezdem do cle, ale okamikem, kdy se Brumbl odlep od naeho klecanskho plotu. A pak prost jedeme. Kde se nm lb, zastavme, kde chceme, tam se vyspme. Znovu a znovu, den za dnem zvdav vyhlme nov dobrodrustv. Dky tomuto zpsobu cestovn se asto a dobrovoln dostvme do mst, kam turist nechod a nejezd.

Napi

Potkvme se s lidmi rznch nrodnost, zvyk a kultur. A mme dky tomu spoustu neuvitelnch zitk, asto velmi dobrodrunch. To vechno m pro ns jednoho spolenho jmenovatele: pocit naprost svobody, volnosti a objevovn. Mongolsko nm toho veho nabdlo podnou hrst.

Jet jsme ani podn nestaili vstebat krsu rusk sti Altaje a u jsme pijdli do naprosto jinho kousku svta, kde slova dlka a volnost nhle dostvaj zcela jin rozmr. Tady obloha pad od obzoru k obzoru a vypad jako velk modr kopule. Veern soumraky rozehrvaj v pohasnajc stepi neuviteln hry barev a hvzdy se zdaj bt tak blzko, e by se jich lovk mlem mohl dotknout.

Altaj cestou k prsmyku ike Taman

Rusk st cesty probhla tm bez problm, a na mal okamik, kdy nm ped Kurganem v pln rychlost bouchla zadn lev guma. Na hranin pechod v rusk Taant jsme dorazili pesn podle plnu ve tvrtek. Trochu ns zaskoilo, e rusk hranice byla zaven, ale ekli jsme si, e tedy holt pokme do ztka”.

Zstali jsme pt dn. Rusov by ns pustili, ale Mongolov si chyte prothli konec ndamu (tradinho festivalu) a do nedle. Za tu dobu jsme stihli velmi nronou drubu s trojic Rus, kte do Mongolska mili na rybalku, nvtvu jurty v zakzanm hraninm psmu i ndhern noci ve stepi nedaleko msta Ko Agai, pmo v mst, kudy, jak jsme zjistili pozdji, zdej paerci pevdj z Mongolska kraden krvy! V nedalekch kopcch se nm jet podailo najt ndhern zelen kmen, nae Srdce Altaje”.

Cesta Mongolskem byla pln asnch mst, milch lid, ozvn minulosti a pedevm ndhern prody. A protoe toho bylo opravdu hodn, pedstavme vm alespo pr stpk.

Zaili jsme napklad rann probuzen uprosted nekonen stepi v blzkosti orl. Jen tak si sedli asi pt metr od ns. Nadchla ns vesnice Zereg pod horami, jejich vrcholky, sahajc do vky tm 4 tisc metr, plhaly a k vysok obloze. Obdivovali jsme zlat vky a nekonenou pl s pichlavmi keky saxaulu. Uhranuly ns bl mraky, kter vrhaly na okoln krajinu temn stny. Psy kopc a rov svahy vzdlench hor.

Vidli jsme uprosted potemnl krajiny zvec pohebit pln ovch a kozch hlav, roh a kost. Osamlou horu uprosted moe saxaul. Absolvovali jsme noc ve vyschlm nm koryt, aby ns rno probudila tlupa vynalzavch svi, kte pobhali po stee auta a snaili se dostat dovnit.

Osaml hora v moi saxaulu

Na tesech Bayanzag, rud planoucch v zapadajcm slunci, jsme se potkali s korejskou vpravou. Mli jsme i neekanou rann nvtvu mongolskho pastevce na motorce. Koukal na m a usmval se. J koukala na nj a tak se usmvala. A tak jsme tam spolu stli, koukali se na sebe a bylo nm fajn.

Vystoupali jsme na zlat duny Chongoryn Els, zaili psenou boui s oblohou jak s brnou do pekla. Navtvili jsme Ulnbtar, chrm Gandanu, obdivovali jsme shovvav pohled 26 metr vysok sochy Avalkitvary i tyicet metr vysokou jezdeckou sochu ingischna z nerezov oceli.

Cestou k Planoucm tesm Bayanzag

A jet zmnm jednu vc, kter m v tto ndhern zemi nadchla. Po celm Mongolsku jsou na rznch vyveninch nebo kiovatkch cest rozeset tzv. ov, co jsou zvltn hromady navrench kamen, kter obas pipomnaj hromadu odpadk. Krom kamen toti asto obsahuj nejrznj pedmty: od minc a bankovek pes keramick ndobky a po kravsk hlavy, beran rohy, nebo dokonce volant i odloenou berli. Ovem zdn klame, lid pokldaj tyto vci na posvtn msto jako dar bohm za ochranu a pze na cest. Ped poloenm daru je vak teba si tuto monost nejprve zaslouit, a to tm, e lovk tikrt cel ov mlky obejde kolem dokola po smru hodinovch ruiek. Teprve potom me pidat svj drek k ostatnm.

Lid na tato msta pokldaj tak ziv modr, lut nebo bl hedvbn ly, zvan chataki (khatag). Ty modr se v Mongolsku vid nejastji a pro Mongoly pedstavuj vn modr nebe. My jsme jednu takovou nali cestou do Gobi, zachycenou na pichlavch vtvikch saxaulu. Jak tst! I my jsme zastavovali u kadho ov a poctiv je obchzeli, abychom mohli pihodit svj kamnek nebo minci, ale modr tek jsme si nechali na pamtku a pivezli si ho dom.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno