teni cestuj: na pechod Jesenk jsem vyrazila sama se psem a batohem

0
262

Neviditeln sla se m sna z cesty do Jesenk odradit. Jet ped odjezdem si nathnu zadn stehenn sval a te mi kuplo v zdech. Ale j se nedm. Batoh m urit krsn naprav.

Steda 1. z: Dneek nezan dobe. I kdy jsem pepeliv a len soustedn, abych se i s fenkou Ruby dostala do vlaku bez prvihu, zchodky na hlavnm ndra v Praze m zrad. Ruby sice poslun ek venku u batohu a ani moc nevyje, ale na toalet zstv moje penenka se vemi penzi, kartou a doklady.

Natst o tom nevm a spokojen krm k vlaku. Trochu mne zasko, kdy mi ciz slena nut mou penenku. Tak jo, zatek patn, konec dobr, snad mm splaceno.

Cestou kupodivu nemme dn zpodn a po druh hodin vystupuji z vlaku v Dtichov nad Bystic. Tedy, chtla bych. Lomcuji dvemi, makm vechny dostupn knoflky a pak se hystericky tm do dalho vagonu, kde u nkdo ikovn dvee otevel. Strm si pot z ela a stojm na nstupiti. Svt slunce, ptci zpvaj a krajina se pjemn vln. Ruby si nese ti kila granul a j svch patnct.

Po hodince sedm na paez k zaslouen housce jet z domova. Kdy co to? Z pusy vytahuji ulomenou stoliku. Uvnit zstvaj jen koeny. No je toto mon? To vypad na opravdu vypeen vlet. Ale co, zatm to nebol, jde se dl.

Nome se do hustho hout, pelzme padl kmeny a znaka nikde. Podh umavy nebo Jesenk, znaen je tu stejn patn. plhm zptky do prudkho kopce a kdy jinou cestu nenajdu, znovu se vnom do hout. A na konci, svte div se, znaka. Prost bojovka, jak m bt a uvm si ji jet nkolikrt.

Za hradem Sovinec u pomalu hledm msto na pespn. Mm v nohch dvacet kilometr a tlo nev, kter jeho st bol vc. Stavm stan na zk bltiv stezce vedle potoka. Je tu sice voda na oplchnut, ale taky tma a bahno.

Vbec mne nenapadne, e by pod centimetrovm nnosem hlny byla jen skla. Snam se kamenem zatlouct kolky, a nakonec se spokojm s nm, co vzdlen vypad jako postaven stan. Slu veeet u nemm. Jen nakrmm Ruby, namau rny a jdu spt. Dnes si zapisuji 20 kilometr.

tvrtek 2. z: Ctm, jak sebou Ruby mele. Co pod m? A hele, stan mi le na oblieji! Vytrachm se ven a znovu se snam ve tm vypnout plachty. Rno je takov ero, e se mi nechce z pelku. Ani Ruby! Vyrme a v pl devt a hned ns vt len stoupn. A klesn! A stoupn!

Schdky a mostky pes vodopdy byly vzvou pedevm pro fenku Ruby.

Reovsk vodopdy jsou pro Ruby velkou zkoukou. Pkr zk schdky, skoro ebky se vinou mezi skalami a spojuj mstky nad vodopdy. Vynouji se z lesa v Tvrdkov u pohdkov chaloupky. Kdy m star majitel ujist, e iroko daleko nen dn hospoda, rda pijmm jejich pozvn na kvu. Sedm pod slunenkem na rozkvetl zahrdce, piji vborn espresso a mj hostitel mi nad mapami rad, kudy si zkrtit cestu.

Kdy se po hodin vypotcm, ani se mi od nich nechce. Mm na Rabtejn, ale jsem tak utrmcen a vechno m bol, e si radji dva kilometry zajdu, ne bych si cestu do pernho kopce zkrtila.

Rabtejn je sice obyejn zcenina, ale stoj u n hospoda. Sedm v odpolednm slunci, pl hodiny se peru s okovou polvkou, aludek se njak smrskl. Na Rabtejn s Ruby vybhme bez batohu, kter mi zatm hld parta obstaronch pn cyklist.

Zbvaj necel tyi kilometry k prameni Oskavy a u se rozhlm po mstu na span. Dokonce jdou i zatlouct kolky, hur! Dnes to dl 29 kilometr a 1 125 metr peven.

N

Ptek, 3. z: Celou noc se s Ruby petlaujeme o msto na karimatce. Nakonec prohrvm a konm, stoen v embryonln poloze, na alumatce. Dnes bychom se konen mly dohrabat na vrcholky Jesenk. Trochu to enu, zase jsem si vymyslela dal zachzku, kterou chci stihnout. Cesta zan pkrm stoupnm ze sedla Sktku. Vichni, co m mjej, jsou rychlej. Ach jo. Aspo, e je vude spousta borvek.

Pemlm, pro j to vlastn dlm. Co z toho mm? Ale pak vystoupm na mraky, kochm se vhledy do kraje a chmury jsou zaehnny. Pichzm na chatu Barborka a rozoupnu se teplm obdem. I kdy je omky poskrovnu a maso tvrd, je to mana nebesk. Pronajmm si mal pokojk, odhazujeme s Ruby batohy a vyrme do Karlovy studnky. Bez zte pln letm.

V lzeskm msteku se odmnm kvou a dortem, naepuji si minerlku z pramene a rychle zpt, abych byla do tmy pod stechou. Nazptek stoupme podl vodopdu Bl Opavy. Jdeme tm samy. Vodopdy stdaj tky, ztrcm se mezi vysokm kapradm a pipadm si jako v dungli. Moje obavy, aby Ruby zvldla soustavu mstk a pkrch schod, skoro ebk, jsou lich. Ruby jde opatrn pede mnou, bez vodtka, vdycky pok nahoe, a dojdu.

Jakmile Ruby zmerila chalupu, nechala paniku za sebou a bela si vyebrat maso.

Ani nevm jak, ped sedmou jsme v chalup. Bez batohu to jde samo. A tepl sprcha! A mkk postel! Vude je krsn ticho, to bude pospn. Dnes to dl 32 kilometr, 1 254 metr peven.

Sobota 4. z: Asi jsem to zakikla. Po osm vrazila do hotelu tlupa teenager a zaala pait. Kolem mho pokoje probh hra na babu. V jedenct je upozoruji, e mm velkho ostrho psa, ktermu se to vbec nelb. Ale Ruby ani netkne. O plnoci si beru prek na span a upadm do mdlob. Rno se rozhodnu, e pjdeme na pohodu. Ve tomu tak nasvduje, kdy servrka pi sndani krut nesth obsluhovat, take vychzm a v devt smr dd Pradd.

Je krsn slunen rno, pidv se ke mn dvojice s pejskem, ani si nevimnu a jsem nahoe. Dokonce mi pohldaj Ruby, tud si mohu vyjet vtahem na rozhlednu. Sice bych si to mohla ut, ale jen obhnu panorma a za pt minut jsem zase dole, kde Ruby tk jako smysl zbaven. ek ns jedenct kilometr pes vcrnu na ervenohorsk sedlo. A jeliko je sobota, zanaj se rojit turist.

Ruby je hldaka a dobr paraka v jednom.

Ruby dnes na potkn rozdv radost a dobrou nladu. Lid se na n smj u z dlky, vyptvaj se, dlaj vtpky a fot si j. Ona se slun ve svtle reflektor se svm batkem a j se za n vleu s patncti kily.Jako vn? Ruby sv pedstaven jet vylepuje obasnm poplakvnm a vytavm pohledem. Asi j brzy nm majznu. Cestou potkvme destky ps a jedin vmarsk oha se chce na Ruby vrhnout. Dva lid ho mus dret.

Po obd zanme stoupat osm nekonench kilometr na erk. Kdy Ruby v dlce uvid chalupu, npadn zrychl a miz na obzoru. Nachzm ji v hotelov kuchyni, kde si vyebrala dva kusy svkov.

Jesenick vhledy

V est odchzme ob posilnn a zanm hledat msto na pespn. Dnes, zd se, to bude problm. Cel den je kolem ns bu autostrda, nebo pkr srzy pln kamen a strom. Nakonec ped vlekem na ernav nachzm pkn schovan rovn plcek v lese. S nam utajenm je trochu problm, protoe kdykoli nkdo projde kolem, Ruby tk jako pominut. A to j drm tlamu. Dnes zapisuji 26,7 kilometru a 860 metr peven .

Nedle 5. z: Rno vstvme u v pl sedm, ek ns nron den. Schzm do Ramzov a dl z kopce, pknou cestou a na chatu Paprsek. Po deseti kilometrech v nohch se odmuji polvkou a obrovskm knedlkem plnch borvek. Kdybych vdla, e jsou tak dobr, dvm si je kad den.

Na Krlick Snnk je to jet dlouhch dvacet kilometr. Nejdve volm zelenou znaku na polsk stran, ale holka s klukem, kter potkvm, m pesvd, e m ek len tern. A i kdy je to po esk stran o pt kilometr del, stoj to za to. Vracm se tedy na ervenou znaku a je fakt, e cesta je v pohod a nastoupan peven ani neregistruji. Vera to bylo jen nco pes osm set metr a myslela jsem, e umu.

Ruby u rozhledny. Stoup se j snadnji, panika nese na zdech patnct kilo, Ruby jenom ti.

Pod Snnkem se mm i anci trochu umt v prameni Moravy a pak u jen rychle postavit stan pod rozhlednou, nakrmit Ruby i sebe a ze spacku se kochat zpadem slunce. Ruby, zabalen ve vem, co jsem nala, si zpad slunce klidn nechv ujt. Dnen den to dl 31,8 kilometr, 1 150 metr peven.

Pondl, 6. z: V noci bylo frino, ale natst bezvt a s Ruby jsme se hodn tulily. Rno se zved vtr, ani nesndm, jen rychle zabalm a vyrm z kopce dol. Na paezu si dm malou patifu s pufovanm chlebem a u v klidu mm pes rozhlednu Klep dl a dl do Krlk. Cesta vede vtinou z kopce a kdy sejdu z hor, kde se jet naposledy nacpu borvkami, ekaj mne rozkvetl louky a pasouc se krvy.

Jene tyi kilometry ped mstem mi najednou projd levou holen ostr bolest. Co to je? Vdy jsem ani nijak patn nelpla. Bodav bolest neustv, ale za hodinu mi jede z Krlk vlak, tak tam dojdu, i kdybych se mla plazit. Vlastn mm tst. Pr kilometr ped clem u je to legrace. Dneska jsme pky daly 22 kilometr. Nakonec sthm i dort a kvu v cukrrn a vlek m odv dom, do Podol, do lkrny, do Lnice.

Ndhern zpad slunce

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno