teni cestuj: vzal jsem rodinu na lehce bizarn zimn dovolenou v Gruzii

0
76

Po letnm slo vletu do kopc v okol nrodnho parku Bordomi-Charagauli jsem ml dost argument k pesvden rodinn rady, e zimn dovolenka v Gruzii je bjen npad.

Necel tden mezi Vnocemi a Silvestrem se jevil jako optimln. Zvl᚝ kdy se lovk podval na historii snhov nadlky v lyaskm stedisku Bakuriani, kam jsme zamili. Druh vyhlen stedisko Gudauri je toti z Kutaisi, do kterho smuj letadla WizzAiru, o dobrch 100 kilometr dl. Gudauri tak lze doporuit pouze v ppad pletu do Tbilisi.

Do Gruzie se lt z ruzyskho terminlu 1, take jsme se posilnili v rozumn nacenn kantn okovou polvkou za 45 K. Odlet byl opodn o pouhou plhodinu, kterou pilot sten sthl nkde nad Ukrajinou, dky emu let trval jen ti hodiny. To bylo bohuel ten den to posledn, co uteklo rychle.

Kufr dorazil neporuen, a tak jsme byli skoro prvn u bankomatu, kter vak vydval bankovky jen do ve 400 lari (tedy cca 2 800 K). Hotovosti je teba (hlavn na ubytovn), a tak jsem vybral nkolikrt. Toho si samozejm vimlimstn taxiki, kte ns neomyln vyhodnotilijako chodc kasiky. Plnovan pesun boltem se po porad s nimi nekonal a jeli jsme na msto taxkem.

Detaily smlouvn vynechm, na mstn pomry to bylo drah, na esk levn. Kadopdn to bylo poctivch 210 kilometr. Taxike pnbh potrestal za to, e ns nathl, ns asi za to, e jsme se nechali. A tak i tak, cesta, kter mla trvat 3,5 hodiny nakonec trvala skoro pt hodin. Ti hodiny v kolon lovk pochop, ale pro jel potom idi tyictkou i tam, kde nemusel, to nevm. Jestli kvli spoteb nebo aby se mi pomstil za natvan tyhodinov mlen, ert v.

Na recepci, kter mla bt otevena nonstop, nebyl samozejm nikdo, ale nakonec se kdosi picoural. Uml jen gruznsky, o na rezervaci nevdl, pas zapjen na okoprovn vrtit zapomnl. Ale nejsme v zahrani poprv, e, take pas si vydme, potvrzen o rezervaci ukeme a pivolan uklzeka um rusky, take j dme, jak je tady zvykem, bez dokladu penze za ubytovn. Ve vi jej msn mzdy, bych tak odhadoval.

N

Apartmn je v podku alespo na oko, ale chyb jar, houbika, hadr na podlahu a hlavn vvrtka. Veee byla chutn, ale tm za esk ceny, co mrn zamrz. Ale na druhou stranu jsme v takovm gruznskm pindlerov Mln, tak co bychom chtli…

Ale my vme, co bychom chtli! Aby jely vleky. Ony toti nejezd, jak jsme si peetli na strnkch TripAdvisoru,kdy jsme ekali na veei. Veer jsem jet rychle vyrazil na nkup zkladnch potravin chleba, aj, tstoviny, vno… Alespo e obchody jsou oteven nonstop.

Rno jsem se probudil a v prvn chvli se vydsil, e manelka m tetanus. Strnule polosed na posteli a kouk, ani se nehne. Nebojte se! To jen poslouch, zda neusly znm zvuk jedouc lanovky. Nebudu vs napnat, neuslyela.

Po sndani jsme se li tch 300 metr od barku podvat na doln stanici vlek. Sice se tam ile pracuje, ale vleky nejedou. Praskl voda v potrub znemouje zasnovn a snhov pokrvka je nejni za posledn roky. Na ulicch je sice plno snhu, teplota hluboko pod bodem mrazu, ale co tady budeme tden dlat…? Kontrolou internetu zjiujeme, e se nejezd ani v Gudauri, take zstvme na mst a jdeme sehnat boby. Co jinho?

Pjovna lyaskho vybaven v Gruzii

Cestou u ns zastav otskan dodvka. V n m pn med 100 procent naturl. M ho v konvch na mlko, nabrakou ho nalije do sklenice a rzem jsme o cca 140 korun chud a o pardn medk bohat. Mu si s nm osladit ten hnusn zelen aj, co jsem vera koupil.

Boby jsme nesehnali, nali jsme lanovku, kter jede! Je nov, soukrom, kousek od ns opanm smrem, ne ty pvodn plnovan. Pat k hotelovmu rezortu, a i kdy stoj taky trochu vc, ne byl pln, tak se ceny bl oekvn. Pjovn ly, helmy atd. stoj na den asi 300 K,celodenn permice asi 200 K. Pro dt je samozejm levnj.

Dobrou nladu mi zkazily holky, kdy jsme vraceli lye. Piznaly, e si daly odpoledne kafe a okoldu v nejhor turistick pasti, jakou si dovedete pedstavit. Tam by si bez zeptn na cenu dal kafe jen blzen. A moje ena. lovk je neme pustit na chvli z o. A j hup j jet ty penze sm dal! Nu, chybami se lovk u. Sto tyicet korunv hji a moje chu jt na veei do restaurace taky. Za ty penze se tu d koupit pl litru ptihvzdikovho koaku…

Nsledujc den jsem drah polovice pedvedl, jak se chovat v cizin tak, aby kapsa nezaplakala, a pesto muzika hrla. Ale pkn popodku. Nejdv probhla rychl sndan. Jet pod nejsme pln navykl na mstn as, kter je oproti esku ti hodiny v plusu, take chrpeme do mstnch devti, ale chodme spt o plnoci. Holky ly na svah beze mne, vera mi to stailo. Ale tak docela bez kopc jsem taky nebyl. Naplnoval jsem si p tru, tentokrt vak bez pomoci lanovky. Na pt kilometr dlouh trase m ekal bezmla kilometr peven. Cl: vrchol Panorama s vkou 2 682 metr.

ten Daniel Kapar si to druh den vystoupal po sjezdovce na vyhldku.

V doln stanici lanovky jsem se opravdu ujistil, e dn nepojede. Stejn jako vera mi policista nelogicky odpovdl, e pky mu, kam se mi zlb. Vzal jsem ho za slovo a vyrazil po sjezdovce nahoru. Vhledy pardn, jen toho snhu na lyovn by mohlo trochu pibt.

Nahoe zkontroluji mezias a je jasn, e bych ml vyrazit zpt. Napovdaj mi to i prsty, kter podezele tuhnou a o nohch v beckch botch ani nemluvm. Pode mnou je to tak ufoukan, e neodolm a jedu asi 20 metr po zadku. Nabral jsem takovou rychlost, e jsem v tom radji nepokraoval.

Ale i tak sebhnut (doslova) lo tak rychle, e jsem si dovolil v pli cesty jet zastvku v zaven restauraci, kde m zkuen oko hladovho poutnka zachytilo pohyb. Mstn povalei sice oteveno nemli (to chpu), ale kafe mi udlali.Dv liky cukru jsem si do nj dal sm a zaplatil jsem velm stiskem ruky a pnm, aby sezona byla brzy lep. Cha! Prmrn trata za kafe v Gruzii srovnna na pijatelnou normu.

Oacen lya bylo rzn, ale hodn pipomnalo divok devadestky.

Rychle dol, musm holkm udlat obd, ne se vrt z lyovaky. Cestou se pozdravm s Talinem z Milna. Bon giorno!Oba pochvlme Gruzncm hory a up k plotn. Po obd na terase se dohodneme, e si zase pjme skibob a tentokrt pjdeme na tu sjezdovku, ze kter jsem se zrovna vrtil. V pjovn po m sice chtj 15 lari (105 K) jako za cel den, ale sta pr plynulch ruskch slov a u mm v ruce skibob za 10 lari (70 K), v sob mstn plenku a kus peku na zajeden. Bobovn je super, dceru nejvc bav, kdy m vyklop, to se pak eht na cel kolo. J u mn, ale iju.

Jsem po t te utrmcen, holky po lyovn taky, tak se domluvme a jdeme ped vee do baznu a sauny. Rutina opt zabodovala a dt jde za polovic. V saun tsn ped koncem zjiujeme dky ovilnmu Germnovi, e vedle sebe sed Polka, Ukrajinka, Kazaka, indick student gruznsk medicnsk univerzity, dma ze Sr Lanky, ji zmnn Nmec a j. Pkn sestava, to bude covidov mutace jedna bse!

Posledn cel den jsme se chtli jen tak poflakovat. Zjistit, odkud a kdy ztra jede bus do Kutaisi. Apodvat se, zda dtsk park dole ve vsi funguje. Tak… Fungoval… Byla to takov pou na snhu, kde jsme, ostatn jako cel den, mohli nast trochu toho mstnho folklru.

Je libo unku z kufru?

Cestou se na hlavn td zaaly objevovat stnky se vm, co si lze pedstavit. Dokonce i s tm, co si lovk ani pedstavit neum nebo pedstavovat nechce: hadry, kompotovan meruky nebo taky smrkov iky v lku, tsky i vepov kty z kufru auta.

No a pak ta pou, jak to jen popsat… Kdy u nic jinho, alespo ceny byly rozumn. Take jsme kvli jak na jzdu na oslovi, tak na dobrodrustv v korunch strom. Cestou zptky jsme zahldli dal jedouc vleky, takov men s kotvami i pomou. Tak jsem tam zali. Dost to pipomnalo pou, ze kter jsme prv pili. Ale ceny mli super. Za pjen komplet vc pro zanajc lyaskou hvzdu chtli 75 korun na hodinu. Vleky se platily od jzdy pedplacenou kartou za cca 85 korun. Mnus 38 korun za kartu, kterou jsem nael na zemi a vrtil. Za hodinu lyovn fajn.

Na svahu byly vidt velijak mdn kreace, ale po uhlazench bohch z hotelov sjezdovky nebylo ani vidu, ani slechu. Pipadal jsem si trochu jak na bleku z filmu U m dobr. Takov devadestkov atmosfra.

Soust pout alias dtskho parku byla i jzda na oslu.

Posledn den rno okolo dest jsme u byli v marrutce, sdlenm mikrobusu do Bordomi. Asi ticetikilometrov cesta ns stla, nerad to pipomnm, stejn jako polovina jednoho zloeenho kafe…

V Bordomi nsledoval pestup do o nco hnusnjho a vce otskanho mikrobusu a pesun 30 kilometr do Kashuri, kde jsme mli pestoupit do poslednho spoje. Mstn taxi dda byl zase o nco vlezlej a tvrdil, e dn bus nepojede, e se nevejdeme, e ns vezme za pouhou stovku atd. Zocelen pedchoz zkuenost a rozhodnut nenechat se znova okubat, jsem ho slun ubezpeil, e moje rodina pojede autobusem.

Doprava hust jak sirup, vude mraky lid, po klidu v horch je to hnus! NᚠGarden hotel, kter se nachz jen pr kilometr od letit, je natst ozou klidu s krsnou zahradou. Mil pan domc nm doporuil nedalekou ukrajinskou restauraci. Lstek maj v azbuce a vysvtlen v rutin. No po tdnu tady u to nen problm, take objednvme: dv piva, fantu, bor, kuec vvar, zeleninovou polvku, kotlk brambor s vepovm masem, houbami na kyselo a hrkem, dva panky domc ai, pt palainek. Suma sumrum ns to vyjde na 330 K.

Domc u ns vyhl, aby ns konen mohl zahltit tou pslovenou gruznskou pohostinnost. Tak hnusn vno u jsme dlouho nemli, ale teba to jen neumme ocenit. Snad mne ve ti rno na letadlo nebudou muset nst. Ped usnutm musm jet vymyslet pr argument, jak rodinu pesvdit, e bychom se sem mli vrtit…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno