tyi podn chlapi z eska za to vzali a projeli Vietnam na endurech

tyi urostl chlapi z Evropy stoj v pjovn motorek ve vietnamsk Hanoji. Jsme tu za exoty. Nejen e jsme o dv hlavy vy a asi o tyicet kilo t잚 ne mstn, ale jet si chceme pjit nco, na co bn Vietnamec nedoke ani vylzt vt motocykl. Nae dlouh vyjednvac taktika se vak vyplc a dostvme lehk endura, kter jsme chtli.

Motorka toho uveze vc ne auto

Abyste rozumli, pro mstn je pepravn prostedek slo jedna sktr. Vietnamec je schopen na nj naskldat tolik vc, e sm pak nen vidt. Vjimkou nen ani pt lid na jednom mopedu. Vietnamci jsou ochotni si sktr zaparkovat i v obvku nebo kuchyni. Je to prost len jejich rodiny.

Brzy zjiujeme, e ve velkch mstech je doprava jedna obrovsk hmota aut, sktr a autobus, pohybujc se zcela bez pravidel. Bn se jezd i v protismru. Funguj tu jen klaksony, kter Vietnamci pouvaj, aby na sebe upozornili, a prvo silnjho. A jet se muste vyhbat chodcm. Zd se to nepochopiteln, ale za celou dobu jsme nevidli dnou nehodu.

Za branami mst se pravidla mn. Asfaltov silnice stdaj cesty pran, nkdy bahnit. Na nich vtz mstn idii nklak, tirk a autobus, kte svoj tkou nohou na plynu uruj, kdo je tady f. Motork to rozhodn nen. A jzda v noci? Ta je tu o ivot. Na silnici mjme neosvtlen chodce asto s naloenm dvoukolkem, stda krav, kamiony, kterm zejm nefunguj svtla Sem tam se z cesty ztrat asfaltov povrch nebo se neekan objev dra, v n se pro zmnu meme ztratit my.

A tak se radi vzjemn hldme dky komunikaci v helmch. Informace o tirku za nmi nebo v protismru, kter zved obrovsk mrano prachu, jsou k nezaplacen.

Naopak pochvlit musme vysokou koncentraci malch opraven a dlen na kilometr tveren. Kdykoli jsme mli poruchu natst to nikdy nebylo vn , vdy se objevil nkdo, kdo rd pomohl. A to i na mstech, kde bychom nikoho neekali. Dky sktrm je ve Vietnamu asi kad automechanik. Jen se nesmme dvat evropskm okem, jak se mn olej nebo mae etz.

Na Dinosau pte, do Sapy a na vor

Skoro kadch sto kilometr se krajina zsadn mn. Spolhme i na Google navigaci, kter z devadesti pti procent vdycky v, kam mme jet.

Asi 220 kilometr severozpadn od Hanoje se rozkld poho Ta Xua Mountain, k se mu Dinosau pte. M velmi ostr vrcholky s zkmi pinami. Pi jzd na motorce po mstnch stezkch se nm taj dech a hladina adrenalinu v ilch roste. Zde nen prostor pro chybu, pd by mohl znamenat radi nemyslet. Pijdme a na sam konec vyhldky a otevr se nm nevdan prodn scenrie.

Skoro ka

Konen vme, podle eho m znm vietnamsk trnice v Praze jmno. Z Hanoje do msta Sapa to na motorce trv piblin pt hodin. U sama cesta je chvatn, zaezv se do bo obrovskch hor.

Obas zastavme u kavrny, asto postaven na klech ve svahu kopce, kde dostvme vyhlenou vietnamskou kvu. V klidu si sedneme, svsme nohy pes okraj terasy, pod nmi nkolik set metr volnho prostoru a nekonen vhled. Sapa je velmi run a pln turist. I kdy netume, co je tam zas tak k vidn. Lep je poohldnout se po okolnch horskch vesnikch a zkusit teba mstn ajovo-bylinkovou koupel v sudech.

Ob

Koprujeme cestu kolem hranic s nou, ale navigace nm jaksi zatajila, e spe ne silnice tu vede bltiv pina, kter kon v ece Song Hno Que. A tak se nechvme pevzt na bambusovm voru. Plavidlo obvykle uveze asi deset Vietnamc, ale my tyi jsme museli jet na dvakrt. Ze zuiv gestikulace mstnch chpeme, e jsme na vor pli velc a tc. Cesta je tak del a vrazn mokej, ne by mla bt. Ale stoj za to!

Veer na bu i hada

Kdy padne tma, je as na mstn kuchyni, kter je opravdu pestr a chutn. Bohatou hostinu tu cestovatelm za platu piprav i rodina, kter je rno jet neznala. Zrove nabdne i nocleh (takzvan home stay).

S nadszkou se d ct, e ve Vietnamu se sn vechno, co leze, plave nebo lt. Pi veei jsme tak obvykle dostali odpovdi na otzky, kter ns napadaly pes den: napklad pro maj na pozemcch u dom nataen st? K veei byli trochu tu vrabci!

Nem

Vyzkoueli jsme opravdu ve, co nm pilo pod ruku: bu, hada, kon a dal pro lovka ptelsk zvata. Nkdy jsme si pli, aby jdlo vc plilo kdy jsme zjistili, z eho je, jindy jsme si li nkolikrt pidat.

Zapomete na anglitinu. U mstnch lid zabodujete smvy, posunky i malovnm klackem do psku. Vietnamci se usmvaj neustle a jejich snaha pomoci je upmn. Obas uslyte i otzku Ty echa?. A takov setkn obvykle skon prv pozvnm na nocleh a nco dobrho k jdlu. A to nikdy neodmtme

Me se hodit

Vietnam v penzch
Pjen motorky na 10 dn: okolo 18 000 K
Veee: 40120 K/os.
Ubytovn: 100300 K/os. (home stay)

Ve Vietnamu budete multimilioni. Mince tu neexistuj a bankovky jsou plastov s mnoha nulami na konci. Vhoda je, e se pi offroadu nerozmo nebo nepetrhnou. Ale zase na n muste mt krabici nebo pmo pytel. Pln ndre pro tyi motorky vyly na pl milionu dong, to je v pepotu asi 450 K.

Co mt s sebou
nkolik kopi pasu, vetn vz vlastn vybaven na motorku lehk spack lky na stevn pote mstn SIM kartu (dnes ji jde zadit eSIM karta)

Rady na cestu
Mjte jistotu ubytovn prvn a posledn noci. Ostatn ete na mst nebo pes Booking. Nem cenu plnovat cestu do podrobnost, sta jen zchytn body, kter chcete vidt, zbytek zad Vietnam. Neplate nikdy penze dopedu. Naopak o vi ceny se domlouvejte vdy pedem. Pi zadvn hesla na wi-fi zkuste selnou adu 12345678 nebo pozptku, vtinou se nespletete. Ped odjezdem nezapomete na registraci v systmu DROZD kvli bezpenosti.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts