VIDEO: Chorvatsk stavba stolet. Projeli jsme nov most na Peljeac

Nejdv musme cel den ekat, z eska jsme za sebou pithli lijavec, za kter se tady ti msce modlili. A tak a v ptek rno sedme do Dacie Sandero jednoho z dozorovch stavbyvedoucch Davora Perie a pomalou jzdou vyrme z vesniky Komarna. U n most zan, na druh stran st nedaleko obce Brijesta na Peljeaci.

Cesta do Chorvatska 2022: Jak projet rozkopan Slovinsko a tankovat v Maarsku

Musme stejn jako ry aut, navleench na Jadranskou magistrlu D8 postt na semaforu, dcm dopravu pes ob stavenit njezdu na most. Vichni m doleva, my doprava na pln erstv asfalt.

Most samotn je zcela dokonen, te se osazuje znakami a probhaj posledn ntry. Chybj jen odpovadla a samotn pjezdov komunikace, k Davor, jeho prac je dohled nad nskou stavebn firmou, kter stavbu stolet buduje. Vak tak na staveniti vidme pomrn dost etnickch an, kte dokonce i tady nos podle psnch regul svho zamstnavatele rouky. Kdy stavba vrcholila, zamstnvala a 600 dlnk, te asi 250, k Davor. Tak nzk poet ns pekvapuje, ale jde na vrub mohutn mechanizaci.

Pozdji odpoledne se bavme s majitelem naeho apartmnu v nedalekm Kleku. O stavb mluv jako o naem most a k: Dky bohu za any! Jsou opravdu pracovit, pod dobe naloen; cestou do prce si hromadn zpvaj. Kdyby most stavli Chorvati, jet by zdaleka nebyl hotov, smje se.

Velk zkrcen cesty

Most, dlouh pesn 2 404 metry s maximln vkou 55 metr, navrhl slovinsk konstruktr Marjan Pipenbaher. Po ltech pprav a odkldn zaal z moe vyrstat v ervnu 2017, termn oteven se nkolikrt posouval naposledy z letonho dubna a ervna na (snad) konec ervence. Tento termn potvrzuje i f Chorvatskho Chorvatskho turistickho sdruen Dubravko Miholi. Plnovan je skuten konec ervence. Je to nesmrn dleit stavba, kter usnadn motoristm cestu do jin sti Chorvatska a zkrt as cesty pro vechny, kdo m do Dubrovnku a dalch mst Dalmcie, k.

Vrazn pome tak obyvatelm a nvtvnkm ostrova Korula, trasa do zpadn a severn sti Peljeace, kde je vtina kemp na poloostrov, se proti cest pes Neum a Ston zkrt o vce ne padest kilometr.

Klov ovem je proto Chorvatm na stavb tolik zle e propoj zem sttu v jeden celek nebude u nutn pi cest na jih projdt zhruba desetikilometrovm zemm Bosny a Hercegoviny. Co znamen tak dvoj hranin kontrolu a s tm spojen zdren, v letn sezon i v du destek minut. Zvl᚝ kdy od ptho roku bude hranice schengensk, vyadujc mnohem dkladnj kontroly. Co bude i vhoda pro kamionovou dopravu.

Deset chorvatskch mst, kter se na dovolen vyplat navtvit

Ale zpt k samotn stavb, kter se leskne neposkvrnnou novotou. Na vozovce chybj jzdn pruhy pestoe je dostaten irok, v kadm smru bude jen jeden plus jeden odstavn; vc by asi nemlo smysl, kdy nvazn komunikace nejsou dvouproudov. Jezdit se tu ale bude devadestkou.

Zaujmou ns prhledn lity po stranch mostu. To jsou vtrolamy, v in siln fouk, vysvtluje Davor a ukazuje tak bohat dimenzovan osvtlen LED diody jsou na kadm druhm sloupku.

Most na chorvatsk Peljeac stavla nsk firma ti roky:

Rozestavn poloostrov

Jen samotn most by ovem pinesl Peljeacu a jeho zakroucenm silnikm katastrofln npor dopravy. Proto vznik 32 km novch silnic, dva tunely a nkolik most tedy ve smru na Dubrovnk; na Trpanj a Orebi bude provoz stle probhat po souasnch silnicch.

Nov rychlostn silnice z Brijesty do Stonu povede mimochodem pmo kolem kempu Prapratno a jeho slavn psen ple (zde se d sjet na trajektov pstav na ostrov Mljet.) V beznu byl dostavn Stonsk most u obce Broce, dlouh 485 metr. Most s pti pili bude propojovat tunely Polakovica a Supava, stav ho eck partner Avax. Bohuel prv tyto pase jet nebudou zejm letos dokoneny, a na pvodn star silnici se tak daj ekat zcpy.

Stavba mostu na chorvatsk

Vtinu silnic na Peljeaci stav dal subdodavatel Strabag. V kvtnu prorazili 499 m dlouh tunel Kamenice skrz stejnojmennou horu, jeden ze dvou novch tunel na dvanctikilometrovm seku od kiovatky Duboka do Zaradee (druh je Debeli Brijeg). Napojen mostu na tunel se oekv letos v jnu.

Je jasn, e to vechno nco stoj. Celkem 13,5 miliardy eur z 85 procent financuj evropsk dotace. S nimi souvis posledn, velmi dleit informace. Jzda po most bude zdarma, bez mta. To je toti podmnkou vech projekt, na nich se Evropsk unie podl, uzavr dobrou zprvou Davor Peri.

Pelje

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts