VIDEO: Odpadky a zpach moi. Marseille nkter turisty rozhodn nepot

0
46

Jihofrancouzsk Marseille je msto pln kontrast. Pro nkoho jde o nejkrsnj msto Francie, pro nkoho je to jen pinav msto, ktermu je lep se vyhnout.

Urit m v sob nco kouzelnho. Najdete tu ndhern pstav, krsn historick centrum, impozantn Velkou katedrlu, baziliku Notre-Dame de la Garde, bary, restaurace, modern tvrti, obchody a obchdky pro turisty, lkajc nejen k nkupu proslulho mdla…

Pokud ovem sklopte zrak dol k zemi, nemete pehldnout vudyptomn nepodek. Skoro to vypad, jakoby v Marseille nefungovaly komunln sluby. Anebo funguj, jen opt stvkuj.

Npadn jsou vudyptomn hnd skvrny na chodncch. Jakoby tu nkdo rozlil kvu. Ale opravdu kad v Marseille neustle rozlv kvu? Znan zanedban zkout se na prvn pohled stvaj improvizovanmi veejnmi toaletami, kterch je mimochodem ve mst zoufal nedostatek. Pohled na hromdky zahndl hmoty v koutech kolem dom byste mon ekali nkde na pedmstch a v nechvaln proslulch tvrtch, bohuel se vak asto objevuj i v tsn blzkosti srdce msta Starho pstavu. Na stopy moi i exkrement narazte tm v jakkoliv ulici, chodnku, prchodu. Do ulic, ve kterch se mnohdy line odr jako z veejnch toalet, navc asto narazte na oteven zadn dvee kuchyn mstnch restaurac, kter vyvauj pro turisty.

Nvtvnka urit zaraz i mnostv kontejner petkajcch odpadem. V nkterch ulicch to vypad, jakoby popelnice cel tdny nikdo nevyvel. Skutenou lahdkou pro milovnky zvat je pak non prochzka od ndra smrem ke Starmu pstavu. Pes chodnky z popelnic do kanalizace a opan skou vyden potkani, kte se za tmy krm odpadky z kontejner nebo tmi, kter se vl na travnatch prostranstvch.

Ale abychom nebyli k Marseille nespravedliv: kroky vtiny turist smuj hlavn do historickho centra a Starho pstavu. Tam na podobn scenrie vbec nenarazte a pravdpodobn si odnesete spousty pozitivnch zitk. Pece jenom, povst nejkrsnjho msta Provence a mon cel Francie nevznikla jen pro nic za nic.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno