Virtuln dlo i let netopra. Tvrz Dobroov oteve po tlet obnov

Prvorepublikov dlosteleck tvrz Dobroov, kter se rozkld na stejnojmennm kopci nad Nchodem, zskala modern nvtvnick objekt i vtah do podzem. Nkladnou pestavbou se pesouv do 21. stolet.

Msto opadvajcch stn v podzemnch tolch a pravidelnch problm s vpadky zastaral elektroinstalace nabz nvtvnkm hned nkolik prvk virtuln reality a vtahuje je tak do pedpokldanho vojenskho ivota pevnosti.

Ve skutenosti se Dobroov do boj nezapojil. Armda ho, stejn jako dal sti eskoslovenskho opevnn, opustila jet ped zatkem druh svtov vlky.

Nvtvnick centrum zskalo interaktivn expozice, take i laick veejnost, kter se o tma vojensk historie a o toto obdob detailn nezajm, tady dostane informace o tom, v jak dob byl systm opevnn vybudovn a k emu slouil, popisuje nmstkyn hradeckho hejtmana pro kulturu Martina Berdychov (Vchodoei).

Mme tu hodn audiovizulnch prvk a virtuln reality a ty neinformuj jen o pamtce, ale i o vojcch, o ivot pevnosti nebo o netoprech, o poznn jejich ivota, pro jsou na pevnosti, pro kdy zrovna hnzd, do pevnosti nememe a pro v t dob nemohly probhat ani stavebn prce, pibliuje nmstkyn Berdychov.

Prv kvli hnzdn netopr se rekonstrukce pevnosti prothla na ti roky. Stavai toti museli prce peruovat. Muzeum Nchodska, kter arel v Dobroov provozuje, vak tuto komplikaci petavilo v nov prvek zdej expozice.

Nvtvnci si toti mohou nasadit virtuln brle a vyzkouet si, jak to je bt netoprem. Mohou se teba pokusit o prlet podzemnmi chodbami.

Dobroov je zimovitm netopr, evropsky vznamnou lokalitou, take tady se lid mohou o netoprech nco dozvdt. Nejde tedy jen o pevnost, ale i o jej druh ivot, vysvtluje zstupce editele Muzea Nchodska Jan Tma.

Virtuln k zvalm

Novinkou je virtuln prohldka pevnosti, kter zjemce zavede do podzemnch tol, je nejsou soust nvtvnickch okruh. Jde o chodby, kter byly vykopny, ale prce tam skonily jet ped beton. Nkde jsou i zvaly.

Nvtvnci si mohou zkusit tak hledn virtulnch min v ternu promtanm na podlahu nebo zhldnout interaktivn informan panel o vojcch z Dobroova.

Zcela nov je tak trojrozmrn model pevnosti s digitlnm ovldacm panelem. Zobrazuje nhorn ploinu Dobroova s jednotlivmi objekty, kter se po vbru na panelu rozsvt. Zjemci tak ihned vd, o em hlas z reproduktoru hovo. Model bude zakomponovan i do prohldek s prvodcem.

Nvtvnicky nejzajmavj bude nepm stelba z dla. Expont simuluje prci obsluhy pevnosti, kter stlela bez vidn neptele. Obsluha pozorovatelny urila koordinty, kde se pohybuje neptel, ty zatelefonovala dol do podzem, tam vypotali, kam maj zamit, a pedali zprvu stelcm, kte nastavili odmr a nmr a vystelili, popisuje Tma stanovit dlostelc.

Expont vyaduje spoluprci dvou nvtvnk. Jeden sleduje neptele a druh nastavuje a odpaluje dlo. Spolen pak uvid, jestli se trefili. Obsluha je to pomrn tk, protoe tanky jezd pomrn rychle, take se mus secviit, k Tma.

Expont sestv z periskopu a ovldacho stanovit. Drhu stely pak lid pozoruj na obrazovce. Simulace m omezen as, aby se nvtvnci mohli prostdat.

Jeb s restaurovanmi kresbami

Rekonstrukc proly vechny ti nadzemn objekty i podzemn prostory tvrze. Pokozen srubu Mstek, kter v dob nacistick okupace zpsobilo ostelovn nmeckmi vojky, vak stavai zmrn ponechali.

Kompletn obnovou proel srub Jeb, kter restaurtoi vrtili do stavu, v jakm ho v roce 1938 eskoslovensk armda opustila. Obnovy se dokaly tak kresby na stnch od svobodnka Eduarda Zichka.

Ve srubu Zelen jsou nov stlny a makety houfnic. Kraj tam nechal nainstalovat vtah, dky ktermu se do podzem pamtky nov dostanou i imobiln nvtvnci.

Nechali jsme zbourat nevyhovujc nvtvnick centrum a na jeho mst postavili novou budovu se zzemm pro personl i turisty a tak s velkmi vstavnmi prostory a kinoslem. Za stavebn prce a nkup vybaven a nbytku kraj zaplatil 95,7 milionu korun s DPH. Dv tetiny pokryje dotace z Integrovanho regionlnho operanho programu. V souasnosti jet pipravujeme stavbu novho kiosku, k prvn nmstek hejtmana pro investice Pavel Bulek (Pirti).

Provoz vyzkou na kolnch skupinch

Opraven pevnost je nyn ve zkuebnm provozu. Do poloviny kvtna tam maj proudit koln skupiny, aby si muzeum ovilo funknost novch systm. Pln provoz pro veejnost zane 17. kvtna.

Jak bude nov ve vstupnho na jednotliv prohldkov okruhy, zatm nen rozhodnuto.

Turist vak letos mus potat s uzavrkou silnice z Nchoda do osady Lip, kvli kter se na Dobroov dostanou auta z Nchoda pouze oklikou pes Nov Msto nad Metuj, Slavoov, Nov Hrdek a eskou ermnou. Uzavrka potrv a do konce jna. Kraj m v plnu tak pravu parkovit pobl pevnosti.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts