Vodopdy, jezera, eky. Na tento cyklovlet v Rakousku vezmte i sv dti

Mariazell je nejvznamnj poutn msto v Rakousku. K zstupu vcch, kte do msta kadoron proud, pibyli v posledn dob cyklopoutnci, kte tu zanaj nebo kon Traisental-Radweg. My dnes u Velk Matky Rakouska, jak je nazvna soka Panny Marie, j se prv vc chod klant, zaneme.

Vc pravdpodobn vd, kde Mariazell hledat. Vy ostatn si zkuste najt sted trojhelnku Vde, Graz, Linec, zhruba ti hodinky autem z Budjovic nebo z Brna. Pro p poutnky je to asi 240 kilometr chze. Samotnou sto jedenct kilometr dlouhou Traisental-Radweg ocen vedle poutnk i rekrean cyklist nebo rodiny.

Na to, aby vs atmosfra trojlodn baziliky oarovala, nemuste bt snad ani vc. V centru pozornosti je pochopiteln soka Panny Marie. My jsme ji vidli v blm, ale na rzn crkevn a spoleensk pleitosti m dalch sto dvacet oblek. A tch drk! Ob kdla ochoz v prvnm pate jsou pln obraz, perk a dalch cennost, z nich asi nejvznamnj je olt, kter darovala sv jmenovkyni Marie Terezie.

Erlaufsee nebo Hubertus

I samotn msteko je mil. Uprosted hor a nekonen prody slibuje pro poutnky pjemnou a klidnou cestu. Tedy i pro ns a nai Traisental-Radweg. K jezeru Erlaufsee je to jen ptikilometrov odboka, kter se ovem obzvlt v tropickch letnch dnech vyplat. Jezero ns uchvt svou barvou, istotou, a pokud do nj skote, pak i teplotou, respektive nzkou teplotou. A navc je tu restaurace, oberstven, kempink, pjovna lodk, vletn lod, paddleboardy, molo, minitobogan, psen pl. Skvl osven v nadmosk vce 830 metr!

Po tom vem, co jsem na Traisental-Radweg vidli, mu bez nadszky ct, e je ta cyklostezka doslova bo.

Jezero je dlouh asi 1,5 kilometru a irok zhruba 450 metr. Nejvy hloubka dosahuje a 38 metr. Pmo jeho stedem protk eka Erlauf a tak zde prochz hranice mezi trskem a Dolnm Rakouskem.

Na koho je Erlaufsee se svmi jednadvaceti stupni moc studen, a zkus Hubertus. Nemyslm dlouh loveck kabt, ale asi deset kilometr dlouhou cestu k jezeru Hubertussee. Tou se zahejete urit. A pjemn. Silnice lehce stoup proti proudu potku Rechengraben malebnm dolkem. Hubertussee vlastn nen jezero, ale pehrada. Prominentn podnikatel Krupp, kter vyrbl zbran pro Hitlera, zde vybudoval elektrrnu pro svou enu a mimodk tak elektrifikoval cel dol.

Jezero Erlafufsee m

Osven na dlouh pouti

Cyklostezka stoup dle pes nhorn ploinu, kde se charakter prody jet trochu zmn. Osven by pilo vhod. Peskome tedy sedlo a svezeme se zase dol. Napojme se na hlavn silnici, podl n ovem vede cyklostezka.

Zchladit se mete u vodopdu Schleierwasserfall u obce Hohenberg. M dv sti mal a velk vodopd. Ble k cyklostezce je mal, ale pokud se vm nechce k velkmu zhruba deset minut pky lapat, nemjte strach, e byste zas o tolik pili. Vichni maj radji ten mal. Nkdo si m nohy po kotnky ve vod, ovem jej chlad je ctit i ve vzduchu. Sta posedt, pokochat se a zase jet dl.

Okruh Traisental-Radweg, dlouh

Ke klteru Lilienfeld je to u jenom sedmnct kilometr. Touto dobou vak mte v nohou zhruba edest, a tak se vyplat odpoinout si trochu vraznji. My jsme zvolili Hotel U Zvoniky (Hotel zum Glockenturm) ve vedlej vesnici Marktl. Je to asi jen kilometr k centru Lilienfeldu, kde kousek od mstsk brny najdeme dal monost osven v pjemnm baru pmo na ece Traisen.

Veern pohoda je ideln. Dobr mstn pivo, zapadajc slunce, kluci si nali opravdu jedinen zpsob osven a skou do ledov eky z mostu, ve vod skou ryby. V tomto baru u sochy svatho Nepomuka, kter je jako jedna z mla bez mostu, protoe j ho pesunuli o pr destek metr dle, se urit zastavte.

Jako ist lilie

Kostel Nanebevzet panny Marie v cistercickm kltee T lili je nejvtm kostelem v Dolnm Rakousku. Z architektonickho hlediska je to vlastn katedrla a z hlediska crkevnho vznamu basilika minor. Z hlediska vznamu pro eskou republiku je to msto odpoinku prvn eny Pemysla Otakara II Markty Babenbersk, kter tu le po boku svho otce, je klter zakldal.

Na cest pln sakrlnch zastvek, kk a poutnch mst je to pochopiteln nejvznamnj zastvka. Bn nvtvnk me navtvit kostel, kter je bhem dne oteven pro veejnost, ale po objednn nebo domluv v kanceli v kltee mete mt i prohldku sti kltera. Pro poutnky se tu dokonce nabz monost pespn.

Tradice pout

Laika pekvap, e v celm kltee slou pouze sedmnct mnich, z toho pouze deset ije nastlo mezi jeho zdmi. Zbylch sedm tam denn dochz. V minulosti se ovem jednalo o padest nebo dokonce osmdest mnich, jak poznte napklad i podle potu lavic podl hlavnho olte v kostele. Bazilika nabz nezvykle velk mnostv olt. Ze zhruba deseti, kter byly dve ureny pro jednotliv mnichy, kte slouili sv ceremonie oddlen u jednotlivch olt, se dnes pouv jen centrln a slou se elem k lidem. Nkter z olt zdob ern mramor, kter byl nalezen v nedalekm okol. Prv ern barva dv hlavn lodi katedrly optickou hloubku.

Jeden z deseti mnich, kte ij pmo v kltee, se narodil v Praze, co ns pochopiteln sbl. Jchym je neuviteln vstcn, a pokud byste se chtli o kltee a o du dozvdt opravdu hodn, zeptejte se na nj v kanceli na ndvo kltera. Zase tolik ech v Lilienfeldu nen.

Jeden velmi vznamn tady ovem jet il. Za mstnho prkopnka alpskho lyovn a mon dokonce zakladatele tto techniky vbec je povaovn jist Mathias rsk, kter se narodil nkde u Tebe. M tu dokonce pomnk se slovy: Nikdy nebude sesazen z trnu zakladatel alpskho lyovn rsk. V Kitzbhelu pr zaali lyovat a deset let po rskm.

Na zvr bo vno

Drme se eky a projedeme pmo pes msto Traisen, ktermu dala jmno, pes Wilhelmsburg, jemu dal jmno zejm njak Vilm, nebo pes zmeek Kreisbach pobl, ktermu dal jmno zejm njak potok, ale hlavn dostal cenu za pkladnou renovaci.

Pak u kraj ovem nezape, e je vznamnou vinaskou oblast. Bez vna by Traisental-Radweg nebyla kompletn. Odbome do vesniky Traismauer a navtvme vinastv Hanz Schller.

Veltl

Rodinn vinastv pstuje na jedencti hektarech vinic 65 % veltlnskho zelenho. Veltlnsk zelen ze trska pokrv mimochodem polovinu veker produkce tto odrdy v celm Rakousku. Hans pstuje nezvykle velk mnostv druh vna, asi dvacet. Z toho devt tvo prv rzn druhy veltlnu. Dal neobvyklou zleitost je v tomto kraji pstovn ervench odrd vna. Tady ovem tvo 15 % produkce.

Vinastv Hanz Schller je pochopiteln tak soust mstn dobr tradice heurige. Typick princip, kdy vinastv oteve jen na uritou st roku i nco jako restauraci s mstnmi produkty, funguje podle psnch pravidel a v pomrn nepravidelnm reimu.

Pro bn turisty bude asi zajmavj, e tady v Traismauer nabz tak monost ubytovn, anebo oblben piknik ve vinicch. Po pedchoz objednvce se mete dopt pocitu heurige v podstat kdykoliv bhem roku. Na horn terase vm piprav bohatou ochutnvku mstnch potravin a pochopiteln toho nejlepho vna.

Uprosted vinic si uijete stejn jako uprosted hor nebo uprosted eky. unky a sry jsou vodopdem chuti a jezerem radosti. A pmr vody a vna si na poutn cyklostezce ani netroufnu parafrzovat. Po tom vem, co jsem na Traisental-Radweg vidli, mu bez nadszky ct, e je ta cyklostezka doslova bo.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts