Vydejte se v Innsbrucku na hory, kter se neustle schovvaj turistm

0
220

To bylo poprv, kdy mi nkdo nabdl, e mi zaparkuje auto. Tedy pesnji vyparkuje. Tento hotel v centru Innsbrucku m toti jako parkovit zk, mrn svait pruh podl budovy, take host tosuj auta za sebe a kle nechvaj na recepci.

Kdy pak potebuje vyjet nkdo z prostedka, pijde profesionln vyparkovva a vozy peskld. Takov dob mu fakt nezvidm. Dlm to u ti roky a hrozn m to bav, usmv se mu ve stednm vku. Ale u aut jsem u pes dvacet let, dodv a sed za volant, aby peparkoval luxusn BMW.

Nae rio tedy nechvme hrt katulata a po most nad rychle bcmi modrozelenmi vlnami Innu mme do Starho msta. Do Innsbrucku jsme dorazili pedchoz veer z proslunnho Salcburku a tady ns pivtaly d隝 a mraky, kter se nechtj hnout, aby aspo na chvli odkryly vrcholy nad dolm. Hele, j tam byla nkolikrt a vlastn jsem ty hory nikdy nevidla, povzbudila m ped odjezdem kamardka. Tak teba budeme mt takhle v z vt kliku.

Kolem symbolu msta Goldenes Dachl arkovho okna se stechou pokrytou 2 657 pozlacenmi mdnmi indeli postavenho kolem roku 1500 prochzme k radnin vi, z n je krsn vhled na alpsk stedisko, kter dvakrt hostilo zimn olympijsk hry.

Kolem malebnch hospdek a prodejen s turistickmi trofejemi pokraujeme k Dvornmu kostelu ze 16. stolet obklopenmu frantiknskm klterem. Zvenku nenpadn stavba stoj za prohldku pinejmenm ze t dvod: kvli okzal, i kdy przdn hrobce csae Maxmilina I., 28 bronzovm, do detail vyvedenm sochm, kter stoj okolo n a pipomnaj rzn historick osobnosti, a Stbrn kapli v pate.

Star msto

Zmek Ambras

Mraky nad hlavou tyrolsk metropole se rozpoutj jen velmi pomalu, a tak jedeme autobusem kousek za msto na zmek Ambras. V kopci tu na mst pvodnho stedovkho hradu stoj krsn renesann sdlo. Po covidov pauze jsme znan kulturychtiv, take poctiv prochzme celou galerii portrt Habsburk vech generac.

Zskejte slevu na ubytovn i procedury ve Spa Resortu

Baz

Hlub vzpomnku v ns vak zanechv pekrsn panlsk sl a hlavn sbrka umn a kuriozit teba obraz uherskho lechtice s hlavou proraenou devcem, kter dajn il jet rok po zrann, se nm skuten vrv do pamti.

Na nvtv u Maruky

Tak nic. I druh den rno se hon mraky, i kdy sp ne kefr je to odstedn mlko, tud nadje na pkn den stle ije. A protoe Innsbruck, stejn jako Vde, m svj Hofburg, jdeme na nvtvu. Barokn lechtick rezidence je men ne vdesk, ale stejn m dost pokoj na uklzen… Ve vedn den dopoledne mme honosn csask komnaty sami pro sebe, take nejir rodinu Marie Terezie poznvme velmi dkladn.

Kousek od csaskho palce se ty barokn katedrla svatho Jakuba z prvn ple 18. stolet. Z bohat dekorovanho interiru zaujmou stropn fresky, mramorov sloupy a zlat vzdoba. A samozejm slavn obraz Panny Marie Pomocn od Lucase Cranacha starho na hlavnm olti.

Mutterer Alm

Iglu bar pod Nockspitze

Nechvme si vyparkovat auto a odpoledne vyrme do malebn vesniky Mutters, odkud vede lanovka na Mutterer Alm. Mn pln sta vyjt o kousek v na vyhldku k panoramatickmu jezrku, kde na devnm lehtku pozoruji, jak mraky rozvn, ale pece opoutj dol, Innsbruck mm jako na dlani.

Manel se chyst o patro v ke konen vech mstnch lanovek, kde cedule lk na Iglu Bar, ale ten je zaven. Ani odtud nen pes ostatn skalnat vrcholy vidt ten nejvy Nockspitze (2 404 m n. m.). Odkryje se nm a cestou zptky do vesnice. Jdeme lesem po irok cest a za trplivost dostvme vhled nejen na Nockspitze, ale i na vechny dvoutiscovky nad Innsbruckem. Ztra! Ztra bude ten den, kme si pak u gule na zahrdce ve Starm mst.

Klenot Alp ve vysokm rozlien

Mme pravdu, budme se do jasnho rna. Jedem nahoru na Nordkette! Ale pedtm jet musme pozdravit zvata v mstn Alpenzoo. Jasn, s tygrem ani slonem se tu nepotkme, ale jinak je tu nespoet zstupc evropsk fauny, hlavn rznch druh ptk, had a ryb. Z tch velkch pak evropsk bizon, vlci, rysi, kozoroci, losi, kamzci… Ne vichni jsou v nlad: divok koka jen nakoukne, medvd a bobi se neukou vbec.

Top of Innsbruck

Ale dost prochzek po mst, jsme v Alpch, ne? V aut na parkoviti mnme tenisky za pohorky a v Hungerburgu kupujeme jzdenky na lanovku na Top of Innsbruck. Cesta nahoru je zitek, zejmna druh, krat st na vrchol Hafelekar (2 334 m). Oblkme ve, co mme s sebou, a cvakme fotoapartem, protoe slunce krsn osvtluje dvoutiscov vrcholy smrem na sever, kde se rozkld poho Karwendel. Aspo e tak, protoe Innsbruck a cel jin strana je hdejte co zas v mracch.

Pokraujeme geologickou naunou stezkou dl po zk pin a oima tlame oblaka pry. Da se to, a tak po thodinov prochzce mme vhled jasn jako v ultra HD televizi. Je to parda! Tistaedestistupov panorama se nikdy neokouk, ale posledn lanovka dne vol a my musme dol. Do rodinn hospdky hned u vstupu z drhy na nelidsk mnostv domcho jdla.

Olympijsk sjezd za hodinku a nco

Posledn den se vydvme na vrch Bergisel, kde je stadion se skokanskm mstkem. Zvodilo se tu u dvno ped obma mstnmi olympidami, dnes se tu ske jeden ze zvod Turn ty mstk. Souasnou viz dala stavb v roce 2003 britsk architektka s irckmi koeny Zaha Hadid. Z terasy nad restaurac je krsn vhled na msto, okoln hory i na trnujc sportovce.

Olympiabahn

Pohled na vrch Hoadl a dal hory

Loume se s nesmlm mstem na Innu a pokraujeme dolm kousek na zpad do stediska Axamer Lizum, kter vzniklo ped olympijskmi hrami v roce 1964 pro zvody v alpskm lyovn. Ped dal olympidou roku 1976 je rozili a pibyla drha Olympiabahn.

Auto DNES

Historickou mainkou se ineme do pkrho kopce, v jednu chvli mjme druhou kabinu jedouc dol a vystupujeme u horsk restaurace na vrcholu Hoadl (2 340 m).

Potulujeme se po hebeni, uvme si fantastick vhledy na vrcholy, z nich jen mlo m pod dva a pl tisce metr. Pak schzme dol olympijskou trat, na n se jezdil sjezd en. Je sice znaen jako modr, ale dv svalm na nohou zabrat, na 3,5 kilometrech klesme asi o 750 vkovch metr, samozejm ne tak rychle jako kdysi svtov lyask elita. Za nco mlo pes hodinku pichzme kolem horsk kaple zpt na parkovit. A hur dom, snad u Mnichova nebudou kolony.

Kolik jsme platili

Pohonn hmoty
Benzin 1,32 eura/litr

Vstupn (1 dospl)
Radnin v: 4,50 eura (110 K)
Dvorn kostel: 8 eur (200 K)
Zmek Ambras: 16 eur (400 K)
Hofburg, csask komnaty: 9,50 eura (235 K)
Alpenzoo: 11 eur (270 K)

Jzdn (1 dospl)
Lanovky z Hungerburgu na Top of Innsbruck: 32 eur (790 K)
Lanovka na Bergisel: 9 eur (225 K)

Tip: V hotelu jsme zdarma dostali Innsbruck Welcome Card, s n jsme mli bezplatnou veejnou dopravu, lanovku na Mutterer Alm a Olympiabahn. K tomu jsme na kartu zskvali drobn slevy nkolik eur nadalm vstupnm, stailo ji ukzat u pokladny.

Pozn.: Ceny v z 2021 s vyuitm Innsbruck Welcome Card

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno