Z Etiopie do Keni bez legrace. Hlavn sehnat vodu, naftu a minout bandity

0
149

Jak z Etiopie do Keni? Bu z Moyale za doprovodu bandit, nebo dolm Omo s notnou dvkou dobrodrustv. Volba je jasn, jen je teba se dostat na zpadn beh eky Omo. Trajekt nefunguje, pevoznk m prost dovolenou. Take zstvme na vchodn stran. Bohuel tm mineme zajmav kmeny Surmi a Nyangatani, ale zase se vyhneme nebezpen oblasti na zpadnm behu jezera Turkana.

Omorate je pro ns posledn monost, kde doplnit zsoby. Je to vak such, zapomenut msto, pln prachu a chatr splcanch ze zbytk vlnitho plechu, karton a veho, co pinesl vtr. Potebujeme vodu, nco mlo nafty a mon i njak jdlo. I kdy polvek v pytlku a konzerv pro hor asy mme v aut dost.

Uprosted osady je mal trh, ale krom kukuice a pro ns nepotebnch vc tady mstn lid kmene Daasane nic neprodvaj. Doplujeme alespo vodu a trochu nafty. Mstn eny jsou spoe odn, nos jen sukn a horn polovinu tla vystavuj slunci. Mui posedvaj na borkoto, mal devn stolice plnc i slubu polte.

V malm domku nm ospal ednk dv raztko do pasu. Je to sice legln, ale ne oficiln hranin pechod. Na kesk stran nen dn celnice.

Jet ne se pustme do neznma, pereme se s pchlou pneumatikou. Pneuservis tu nen, vytahujeme balek prvn pomoci. Nstroje nevydr ani prvn napchnut, ale njak tu dru ltme.

M

Signl mobilnho telefonu nemme snad u od Addis, spolehnout se musme na sebe, GPS a v ppad nouze na satelitn telefon. Mapa sice neukazuje dnou cestu, ale v Africe vdycky nkde njak pista je a nkam vede.

Go south!

Kdyby se takto jelo a do Maralal, budeme tam u ztra. Vlnme se mezi kovisky a akciemi. Cesta ubh, nissan si spokojen pobrukuje a nikde ani ivka. Obas mjme zmatenou kiovatku o vce odbokch, ne je svtovch stran.

Noc v hotelu a akvapark na dva dny zdarma

Z Aquapalace Praha

Drme se smrem na jih a pijdme do Illeret, kde se na mstn policejn stanici registrujeme, abychom na imigranm v Nairobi dostali vstupn raztko a vza do pasu, jinak bychom tu byli nelegln.

Zakikli jsme to, za Illeret dostv cesta grdy. Po kamenitch plnch nehostinn polopout poset jen nzkou trnitou devinou se ploume i tictkou, nissanova pikov pra OME kvi, e to na okraji Nrodnho parku Sibiloi pla mstn faunu: drobn antilopy dikdik, pmoroce a antilopy iraf.

Zem

V noci fouk dsn vtr, kter ns nenech dlouho spt. Pokraujeme v cest, pes krtkou zastvku v North Horr nakonec skldme hlavu na behu jezera Turkana v osad Loyangalani.

Pln jezero, a vody nen

I pesto, e severn Kea je velmi drsnou krajinou, ij tu lid. Zemdlstv a chov dobytka jsou tu velmi zvisl na detch. Pokud dlouho dn nejsou, je to boj o peit. Vznikaj konflikty mezi kmeny o pdu a pastviny. Nen divu, e mstn chovaj nenron zvata, jako jsou velbloudi a ovce.

lovk by si ekl, e tu mus bt vody dost, u tak velkho jezera. Ale zelenomodr hladina a pezdvka Jade Sea mluv za ve. Turkana je nejvtm alkalickm jezerem na svt. Pro svou slanost a velmi vysokou hladinu fluoru se voda ned pt. Mstn to ovem nee, i tak se potkaj s nemocemi rozenmi kontaminovanou vodou. V jezee ije na 60 druh ryb, napklad nilsk okoun nebo tilpie, vyskytuje se tu dokonce i nilsk krokodl.

Turkana je nejv

Potebovali bychom njakou naftu, i kanystry jsou przdn! diskutujeme s Renm, protoe nevme, co ns ek. Kesk ilinky mme od ptera Antonyho z North Horr. Kupujeme alespo deset litr, jeden v pepotu asi za 40 korun. Benzinky a do Maralal nejsou, pohonn hmoty sem na sever voz z nejblich erpacch stanic podnikavci v barelech, take konen cena paliva je pak vy.

O autorech

Autoi lnku Andrea Kauck a Ren Bauer propadli zvislosti zvan cestovn a lsce jmnem Afrika. Pokud se chcete o jejich cestch dozvdt vc, podvejte se na jejich web divokaafrika.cz.

Pokraujeme v pesunu na jih. Nissan u na ns oranov pomrkv. Dal ance doplnit naftu je v msteku South Horr. Lid tu jsou ochotn, v jedn misii si dvme vytouenou sprchu a pot s mladm Thomasem hledme mstn zdroj pohonnch hmot. A mme! Za necelch 35 korun za litr kupujeme deset, vc nen. K civilizaci se pibliujeme na vpary.

Ovem msto Baragoi je u s velkou vstrahou. Ruika palivomru odevzdan vis a nikde dn nafta na prodej. Sedme v aut na nvsi a pemlme, kam se na pr dn usadme, ne pivezou zsoby pohonnch hmot. Kempy tu nejsou, tak jedin do bue do stnu akcie.

Kolem ns krou podivn, jmenuje se Richard. K nmu se pidvaj dal divn lid, jeden dokonce ve flanelovm pymku. Vyptvaj se, co tam dlme. Richard slibuje nkolik litr nafty a bere Renho s sebou, j zstvm u auta. Snad cel osada se pichz na tu mzungu (neboli bloku/ cizinku) podvat. Kdy u jsem v zavenm aut skoro upeen, vrac se chlapi s 15 litry nafty za neuvitelnch 1 200 ilink, co je asi 27 korun za litr. Spokojen, e zase meme pokraovat v cest, jet navtvujeme Richardv kostel.

Kolem n

K erpac stanici ns ek sto kilometr. To musme dt, prost s lehkou nohou, z kopce rolovat a nahoru tlait, uklidujeme se. sek od Baragoi pes Maralal do Rumuti je nebezpen, operuj tu bandit. Ped dvma tdny pepadli matatu (autobus) a dva dny nazpt postelili paska z kmene Samburu a ukradli mu cel stdo.

Auto DNES

Nemme z toho dobr pocit, a tak prosme o kousek plcku na kempovn v katolick misii v Morijo. Za to otce Petra, Lucy a Mosese zveme na koz gulek a moc pjemn veer zakonujeme voavm keskm ajem a mstnm pivekem Tusker. Po dlouh dob spme zase v posteli.

Hur, pijdme do Maralal, prvnho podn zsobenho msteka. Kdo etl knihu Bl Masajka, msto zn. Nakupujeme dobroty v obchodech, mnme penze a hlavn tankujeme. N staten Nissan Patrol zvldl na velmi hubench porcch pes 600 kilometr!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno