Za zneitn arktickch mo mikroplasty mohou evropsk eky, uvd studie

0
54

Mikroplasty, kter pochzej z vlken obleen, pneumatik, kosmetiky a mnoha dalch zdroj, byly nalezeny po cel planet, od vrcholu Mount Everestu a po nejhlub oceny. Podle mnoha studi je lid konzumuj v potravinch i ve vod a tak je vdechuj. Vdci prokzali, e tyto drobn steky kod voln ijcm ivoichm. Jejich dopad na lovka ale neznaj, i kdy v laboratoi ukzali, e mohou pokozovat lidsk buky.

Nov studie v asopise Scientific Reports, kterou vedl Mats Huserbraaten z Institutu pro vzkum moe v norskm Bergenu, naznauje, e stice se do Severnho ledovho ocenu, severskch mo a Baffinova zlivu rozily z Evropy.

Autoi studie pomoc modelovn pedpovdli, kolik mikroplast se bude nachzet v uritch stech ocenu, a porovnali je se vzorky vody z tchto mst. Z jejich analzy vyplv, e mikroplastov stice koluj v Arktid ji nejmn deset let.

Vzkumnci ze zpadonorskho Bergenu spojili modely ocenskch proud z let 2007 a 2017 se simulacemi pohybu plovoucch mikroplast. Pot napodobili uvolovn drobnch plastovch stic z 21 velkch ek v severn Evrop a Arktid kad den po dobu 10 let a pedpovdali jejich pohyb pro nkolik desetilet.

Vhodn ubytovn v Praze na Andlu

Tato data porovnali se 121 vzorky mosk vody, kter odebrali na 17 mstech u zpadnho pobe Norska v obdob od kvtna 2017 do srpna 2018.

Hlavn trasy, kter mikroplasty putuj

Vdci zjistili, e vtina simulovanch stic je unena dvma hlavnmi cestami. A 65 procent z nich m podl norskho pobe smrem k moi Laptv na severu Ruska. Pot se dostvaj do Severnho ledovho ocenu, pes severn pl a nakonec ocen opoutj pes Framsk prliv vchodn od Grnska. Ticet procent se vydalo jinm smrem, pes Grnsko a pak dle na jih podl severovchodnho pobe Kanady.

Tak vypadaj mikroplasty pod lupou.

Analza mosk vody nalezen v kad z tchto oblast odhalila, e rozloen mikroplast odpovd vdeckm modelm.

Vzkumnci ve studii varovali, e je nutn lpe nakldat s odpady, aby nebylo ohroeno zdrav arktickho ekosystmu. Mezi souasn metody, kter maj snit uvolovn mikroplast, pat pidvn napklad filtr do praek, kter stice zachycuj. Lze je tak odstranit nktermi pravami odpadnch vod a pitn vody.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno