ZANIKL TRAT: Drha do Nmecka Vidnavu povznesla, po vlce koleje zpustly

Mapa trati z Velk Krae pes Vidnavu do Nysy

eleznice se na Javornicko dostvala pomalu a tko. Rakousk spolenost mstnch drah, kter v roce 1888 postavila drhu z Hanuovic do Guchoaz, znm Slezsk Semmering, mla v koncesi podmnku, e mus vybudovat tak tra ze stanice Doln Lipov do Bernartic.

Kdy o est let pozdji pebraly Semmering sttn drhy, odbon tra pod neexistovala. Prvn vlaky se po n rozjely a 2 ervence 1896. Okamit se tak zaala stavt i krtk tra ze stanice Hukovice, dnen Velk Krae, do Vidnavy. Tam byla pravideln doprava zahjena 6. srpna 1897.

U o rok pozdji, v roce 1898 podala mstsk rada ve Vidnav zemsk ad v Opav, aby mohla bt eleznice prodlouena do Nmecka, do msta Neisse, dnen Nysy. Jene jednn se thla, rozhodnut padlo a po vce ne deseti letech. Vidnava se stala jednm z akcion spolenosti Neisser Kreisbahn, tedy Nysk okresn drhy, kter mla stavbu eleznice financovat.

Doprava pes hranice se oficiln rozjela bu na konci roku 1911 nebo zatkem roku 1912. Oficiln prameny se toti rozchzej. Pechodovou stanic se stala Vidnava, pvodn ndra se tak muselo znan rozit.

Vlaky z Nysy a do Hukovic (Velk Krae) zajiovala nmeck soukrom spolenost Lenz, a to i po prvn svtov vlce. Od roku 1923 ovem nmeck vlaky zajdly pouze do Vidnavy, kde museli cestujc pesedat a pout slueb SD.

Stanice Vidnava p
Roz

Ndran budova ve Vidnav ped a po rozen

Konec ucelen trat piel s koncem druh svtov vlky. V beznu 1945 byl vyhozen do povt ocelov most pes Vidnvku, kter se sv obnovy u nikdy nedokal. eskoslovensko i Polsko provozovaly dopravu u jen na svm zem. U ns jezdily pravideln vlaky do Vidnavy do roku 2010, v Polsku do stanice Kakw ka do roku 1974.

Zanikl trat nebo linie nieczynne?

Pravdou je, e vtina zruen trat mezi Vidnavou a Nysou vede po polskm zem. Protoe vak tra pat do esk drn historie, neskonili jsme s ptrnm jen na hranici.

V reporti vm ukeme souasn stav ndra ve Vidnav, kde jsme s hlednm stop po zanikl trat zaali. Pro a ve Vidnav? sek z Velk Krae toti stle nepovaujeme za zanikl. Alespo nkladn doprava by na nm pr mohla opt rozjet. Tak uvidme.

Ukeme vm tak zbytky znienho mostu pes Vidnvku. Dochovala se aspo kamenn opra na pravm behu tto ky. V Nrodnm archivu se nm dokonce podailo zskat jeho pln.

Pl
Zbytky op

Pln ocelovho mostu pes Vidnvku a jeho zbytky dnes

Zamme tak do prvn stanice v Polsku, Kakw ka. Uvidte, jak dnes vypad stanin budova. Ukeme vm taky dochovan mostn stavby ped stanic Koperniki.

Ostatn cel tra je pln dochovanch most. Jeden krsn ocelov si prohldneme u obce Morw, dal, dokonce trojpolov, jen o kousek dl. Ocelov obr se klene nad ekou Biaa Guchoaska.

Mohutn trojpolov ocelov most pes Biau Guchoasku, GPS: 50.4253647N, 17.3007411E

Ale uvidte toho mnohem vc. Se Zaniklmi tratmi se teba dostanete na msto, kde dnes v Polsku kon kolej, kter do roku 1945 pokraovala a do ech.

Tra z Vidnavy do Nysy nen na Javornicku jedin zanikl, dal drha vedla z nedalekch Bernartic do dnenho polskho Otmuchwa, kterou jsme samozejm proli tak a ukeme vm ji jet letos.

Pomozte nm se Zaniklmi tratmi

Mte doma fotografie nebo amatrsk zbry zaniklch trat z doby jejich provozu? Napite nm a podlte se o svoje poklady, rdi je s uvedenm zdroje uveejnme.

Aktuln shnme podklady k tmto tratm:

 • Praha-Vrovice Praha-Kr
 • Malodrha Krlv Dvr Beroun Konprusy
 • Vleka KjovVtn
 • Hranice v echch Adorf
 • Bernartice u Javornka Otmuchw
 • Nchod Kudowa-Zdrj
 • Praha-Maleice Nkladov ndra ikov
 • Vleka Zbrojovky Vsetn
 • ChuchelnRacibrz
 • Opava zpad Pilscz
 • Slavsk tunel
 • Tunel Litomice

N mail je [email protected]

Komern rmeek
Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem esko

Polete fotku do fotosoute Oima otoue a vyhrajte 2 x vouchery eskch drah v hodnot 500 K. Voucher lze vyut k nkupu vnitrosttnch a mezinrodnch jzdenek (krom jzdenek OneTicket), mstenky, lka, lehtka, aplikac na In Kart, jzdenek IDS, k nabit tu D Kredit a v e-shopu D tak k nabit tu elektronick penenky na In Kart. Voucher nelze uplatnit k hrad produkt prodvanch jako zbo. Voucherem nelze platit nkup jinho voucheru. Partnerem fotosoute jsou esk drhy, a.s.

 

esk drhy pln v esk republice lohu nrodnho dopravce a na zklad objednvky sttu a kraj zajiuj zkladn dopravn obslunost sttu. V poslednch letech spolenost vrazn omlazuje svj vozidlov park, a to jak v regionln, tak v dlkov doprav. Clem je zatraktivnit eleznin dopravu a zvit konkurenceschopnost na otevenm trhu. Do nkupu a modernizace vozidel investovala firma v uplynulch letech destky miliard korun a vznamn investice plnuje dopravce i v dalch letech.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts