ZANIKL TRAT: Prask Isidorka vozila vletnky z Podol do Branku

0
56

Mapa eleznin trat mezi stanic Brank-Hodkoviky a cementrnou v Podol

V roce 1882 vznikla tra ze stanice Nusle-Vrovice do Modan, zklad dnenho Poszavskho Pacifiku. Drhu dlouhou dobu vyuval hlavn modansk cukrovar, o vlastn vleku ale uvaovala ada dalch podnik.

Jednm z nich byla tak legendrn cementrna v Podol. Ta byla od nov trat vzdlen zhruba ti kilometry, svoje vrobky tak musela dopravovat do stanice Brank-Hodkoviky koskmi povozy. Ke stavb vleky se ale firma rozhoupala a v roce 1897.

Tra na pravm vltavskm behu budovali pevn italt dlnci, koleje vedly mimo zastavn zem. Musme si uvdomit, e Podol i Brank tehdy nepatily k Praze. Jej soust se tyto obce staly a v roce 1922.

Nkladn vlaky zaaly po vlece z Branku do Podol jezdit zatkem prosince 1899. Nedlouho pot se zaaly ozvat hlasy, zda by novou tra nemohli Praan vyut pro osobn dopravu. Jene tramvaje se do Podol dostaly a v roce 1910 a zanedlouho vypukla prvn svtov vlka.

Tlak na provozovn osobn dopravy na vlece z Podol zeslil po konci vlky. A skuten, v jzdnm du 1918/1919 se objevily pravideln spoje. Pro nedostatek uhl se ale zaalo jezdit a na pelomu zimy a jara 1919. Pm spoje byly veden po vlece do Branku a po bn trati a do dnen stanice Zbraslav.

Zm
J

Situace na zatku roku 1919 byla dramatick. Osobn vlaky se mly rozjet u v lednu, kvli nedostatku uhl to bylo vrazn pozdji.

Praan pektili drhu na Isidorku podle tehdejho ministra eleznic Isidora Zahradnka. Jeden z mu 28. jna se toti ml o veejnou dopravu mezi Brankem a Podolm osobn zasadit.

eskoslovensk sttn drhy na sek mezi podolskou cementrnou a stanic Zbraslav-Zvist nasazovaly parn motorov vz M 223.001. Provoz ovem povaovaly jen za zkuebn, kter ml skonit 31. srpna 1919, co se tak stalo.

Noc zdarma v krsnm hotelu u praskho hradu

OREA Hotel Pyramida Praha

Kdy v ervnu 1922 prodlouily Elektrick podniky hlavnho msta Prahy tramvajovou tra v Podol a k cementrn, nabzelo se vyut snadnho pestupu z tramvaj na vlak. V ervenci se tak osobn vlaky rozjely znovu, ovem jen v nedli, ve svtky a za pznivho poas. Jene cestujc nepichzeli a tak byla osobn doprava definitivn zastavena 5. srpna 1922.

Vleka se dochovala a do padestch let 20. stolet, kdy byla odstelena te u nefunkn cementrna. Tam, kde v Podol koleje konily, vyrostl znm plaveck stadion.

Uvnit arelu podolsk cementrny byly dv eleznin tony o bnm rozchodu 1435 mm a tak zkorozchodn vleka GPS: 50.0508283N, 14.4169406E

Zmizela beze stopy

Za poslednch 70 let se Brank a Podol zmnily k nepoznn, z periferie se stalo ir centrum msta. Isidorka svho asu vedla mimo obytnou zstavbu, dnes by se propltala mezi domy a kila by teba i Jin spojku.

Ze zemskho povrchu zmizela jak podolsk cementrna, tak branick vpenka. Ale nkolik staveb, kter si tra pamatuj, stle stoj. O co mn se dochovalo pamtek na zaniklou drhu, o t lpe je tra zdokumentovan na dobovch fotografich.

V reporti taky uvidte, kudy Isidorka opoutla branick ndra, ujasnme si veden trat v ulici Na Mlejnku a podvme se, kde pesn byl vjezd do podolsk cementrny.

Vleka z Branku do Podol byla soust hlavnho msta pes 50 let, dnes si na ni u mlokdo vzpomene. Dnenm dlem Zaniklch trat tak Isidorce splcme pomysln dluh.

D
D

Dm na adrese Podolsk 1 si vleku do podolsk cementrny pamatuje

Pomozte nm se Zaniklmi tratmi

Mte doma fotografie nebo amatrsk zbry zaniklch trat z doby jejich provozu? Napite nm a podlte se o svoje poklady, rdi je s uvedenm zdroje uveejnme.

Aktuln shnme podklady k tmto tratm:

 • Praha-Vrovice Praha-Kr
 • Brno hlavn ndra Krlovo Pole
 • Mstn drha Ostrava Bohumn
 • Malodrha Krlv Dvr Beroun Konprusy
 • Vleka Kjov Vtn
 • Hranice v echch Adorf
 • Nov dol Haidmhle
 • Bernartice u Javornka Otmuchw
 • Vidnava Nysa
 • Nchod Kudowa-Zdrj
 • Nkladov ndra ikov
 • Vleka Zbrojovky Vsetn
 • Chucheln Racibrz
 • Opava zpad Pilscz

N mail je [email protected]

Vlaky na kolej

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno