ZANIKL TRAT: umavskou tra pes Nov dol rozdlila studen vlka

Mapa zanikl trat mezi Novm dolm a Waldkirchenem

Centrem umavskch mstnch drah se na konci 19. stolet staly Volary. Tam v jnu roku 1899 dojely vlaky z enic a Prachatic, o msc pozdji ze Strakonic a Vimperku. Okamit se zaalo uvaovat o propojen jednak se elnavou, dnen stanic Nov Pec, kam tra z eskch Budjovic vedla u od roku 1892, jednak s nedalekm Bavorskem.

Po 11 letech se propojen trat podailo dokonit, klovou stanic byl ern K, odkud vychzely koleje do Volar (tra jsme projeli zde), do eskch Budjovic a do bavorskho Haidmhle. Prv tam se rakousk tra napojovala na bavorskou, kter se budovala soubn z Waldkirchenu. Prvn vlaky se pes hranice rozjely 15. listopadu 1910.

Stanice Haidmhle se stala stanic pechodovou, sdlili tam nmet i rakout a pozdji eskoslovent eleznin i celn ednci. Osobn vlaky z ech v Haidmhle konily, cestujc do Waldkirchenu nebo dle do Pasova museli pestupovat.

Po jnu 1938 pipadla tra skm drahm, do roku 1945 to bylo jedin obdob, kdy vlaky z Volar jezdily a do Waldkirchenu. Podle dochovanch fotografi se na drze stle pohybovaly motorov vozy eskoslovensk vroby, jen s patin upravenm znaenm.

Vlaky na kolej

Po skonen druh svtov vlky se eskoslovent eleznii do Haidmhle vrtili a chtli obnovit pedvlen status quo. eleznin doprava byla ale minimln, od listopadu 1946 byl komern zstupce SD odvoln a pravideln osobn vlaky zaaly jezdit u jen do Novho dol.

O pt let pozdji bylo zlikvidovno kolejov pole na hranicch, aby do americk okupan zny nemohl ujet vlak, jako se to stalo v Ai. Z Novho dol se postupem asu stala zakzan zna. Koleje a ke hranici ale z esk strany zstaly, jezdily tam toti speciln nkladn vlaky se devem na export.

Uniktn snmek pekldky deva v Novm dol z vlaku na nmeck nkladn vozy 48.8288836N, 13.7932142E

Na nmeck stran jezdily do Haidmhle osobn vlaky a do roku 1963, nkladn jet o 12 let dle. Kdy se Nmci ujistili, e eskoslovensko nem na obnov trat dn zjem, nechali v polovin 70. let 20. stolet vytrhat koleje. Nejdve do Jandelsbrunnu, nakonec a do Waldkirchenu.

Osobn doprava se k hranicm vrtila v lt 1990, ovem u jen z esk strany. V Novm dol se podailo vybudovat pestupn terminl mezi vlaky a autobusy, jejich provoz je ale bohuel z nmeck strany velmi omezen.

Zastvka Nov dol je od roku 1945 konenou stanic. Tra dnes obsluhuj vlaky spolenosti GWTR. 48.8293125N, 13.7938572E

Ptrn na obou stranch hranice

Nae ptrn po zbytcch zanikl trat jsme zahjili v Novm dol. lenov spolku Poumavsk jin drha se sna tra do Bavorska obnovit. Krtk kus kolej se jim podailo prohlsit mstn drahou a koleje vrtili i na pvodn nsep s hraninm mostem. Pro pobaven dti i dosplch po nich jezd drezna na lidsk pohon.

V reporti vm ukeme posledn kilometrovnk na esk stran hranice a prozradme vm, k emu slou kusy kolejnic zaraen kolmo v zemi. Provedeme vs msty, kudy tra mezi Novm dolm a Haidmhle vedla, po nspech i zezy. Objevme tak posledn dochovan rakousk kilometrovnk na bavorskm zem.

Posledn
Jedin

Posledn kilometrovnk na eskm zem a jedin dochovan kilometrovnk mezi Novm dolm a Haidmhle

V Haidmhle se podvme na pvodn stanin budovu i uniktn kamenn most. Vydme se k zastvce Frauenberg i do stanice Jandelsbrunn, ve Waldkirchenu nakonec zjistme, e odboka do ech stle existuje. A jako vdy vm ukeme spoustu uniktnch fotografickch snmk a filmovch zbr.

Pomozte nm se Zaniklmi tratmi

Mte doma fotografie nebo amatrsk zbry zaniklch trat z doby jejich provozu? Napite nm a podlte se o svoje poklady, rdi je s uvedenm zdroje uveejnme.

Aktuln shnme podklady k tmto tratm:

 • Praha-Vrovice Praha-Kr
 • Malodrha Krlv Dvr Beroun Konprusy
 • Vleka Kjov Vtn
 • Hranice v echch Adorf
 • Bernartice u Javornka Otmuchw
 • Vidnava Nysa
 • Nchod Kudowa-Zdrj
 • Praha Maleice Nkladov ndra ikov
 • Vleka Zbrojovky Vsetn
 • Chucheln Racibrz
 • Opava zpad Pilscz
 • Slavsk tunel
 • Tunel Litomice

N mail je [email protected]

Komern rmeek
Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem esko

Polete fotku do fotosoute Oima otoue a vyhrajte 2 x vouchery eskch drah v hodnot 500 K. Voucher lze vyut k nkupu vnitrosttnch a mezinrodnch jzdenek (krom jzdenek OneTicket), mstenky, lka, lehtka, aplikac na In Kart, jzdenek IDS, k nabit tu D Kredit a v e-shopu D tak k nabit tu elektronick penenky na In Kart. Voucher nelze uplatnit k hrad produkt prodvanch jako zbo. Voucherem nelze platit nkup jinho voucheru. Partnerem fotosoute jsou esk drhy, a.s.

 

esk drhy pln v esk republice lohu nrodnho dopravce a na zklad objednvky sttu a kraj zajiuj zkladn dopravn obslunost sttu. V poslednch letech spolenost vrazn omlazuje svj vozidlov park, a to jak v regionln, tak v dlkov doprav. Clem je zatraktivnit eleznin dopravu a zvit konkurenceschopnost na otevenm trhu. Do nkupu a modernizace vozidel investovala firma v uplynulch letech destky miliard korun a vznamn investice plnuje dopravce i v dalch letech.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts