Zipline udl z Helftna disneyland, kritizuj odprci npad na atrakci

S mylenkou na nkolikaminutovou adrenalinovou jzdu ve vce a edesti metr nad zem piel podnikatel Pavel Vhala se svm obchodnm partnerem. Nastupovalo by se u hradu, konen m bt v prmyslov zn v blzkm Lipnku, kde na nkolika hektarech plnuj autentick historizujc podhrad s ukzkami dobovho ivota.

Nabzme symbizu, ze kter me tit hrad zvenou nvtvnost i obec Tn nad Bevou. Krom toho, e vzniknou pracovn msta, se oteve dal prostor k podnikn. Je to pleitost pro vechny, mn Vhala.

Veden vesnice s osmi sty obyvateli, na jejm katastru hrad stoj, ovem jeho naden z atrakce zvan zipline nesdl.

Podaila se architektonicky zajmav rekonstrukce zchtralho palce hradu, a protoe tu projdou kvanta lid, sna se nkte na pamtce piivit. S mylenkou zitkov jzdy na lan se neztotoujeme a nejsme jedin, shrnul starosta Antonn Rynek.

Trasa by navc vedla pes zastavn zem obce. Sice ve vce, ale z hlediska soukrom, bezpenosti i komfortu it si to absolutn nedokeme pedstavit, dodal.

Takov atrakce jen ukod, kaj odprci

Rada obce se shodla, e nesouhlas s umstnm lanov drhy ani s nutnm padest metr irokm koridorem. Nechce proto mnit zemn pln, co by investor kvli horn stanici lanovky poteboval.

Ze zceniny hradu z konce 13. stolet by se podle starosty zaal dlat disneyland.

Vichni asi vnmaj, jak dopadla Doln Morava. Vymr se starousedlky, lid odtamtud utkaj, je to zacpan turistick oblast. V dnm ppad nechceme dopustit, aby se nco podobnho stalo tady. lovk, kter sem pijde, jde za kulturnm zitkem, popsal svj pohled.

O hrad se od roku 1960 star Muzeum Komenskho v Perov. editel Radim Himmler povauje za nekorektn, e se na muzeum neobrtil investor ani ad v Lipnku nad Bevou, kde nyn zpracovvaj zmnu zemnho plnu vetn pidn zmnnho vymezenho psu.

Pln se podle nj organizace i vyhlenho ochrannho psma kulturn pamtky jednoznan tk. Samotn projekt lanovho skluzu pak Himmler oznail za parazitickou a vypotavou a fantasmagorickou aktivitu.

Helftn takovto rozvoj nepotebuje, jde o druhou nejvyhledvanj pamtku kraje s nvtvnost pes sto tisc lid ron. Na strategi je prezentovat ji vetn muzejnho obsahu nikoli outdoorovmi atrakcemi, ale kulturn a kultivovanou formou, co se nm snad vzhledem k ohlasu veejnosti i renomovanch porot muzejnch a architektonickch sout da, uvedl.

Investor nabz pomoc i penze do obecn kasy

Skepticky se k npadu stav i zstupci Olomouckho kraje, ktermu hrad pat.

Projekt s nmi nebyl projednvn, take neznme pesn parametry. V obecn rovin ale mohu ct, e takovouto atrakci v bezprostedn blzkosti hradu pozitivn rozhodn nevnmm. Domnvm se, e Helftn m co nabdnout sm o sob, sdlil krajsk radn pro kulturu a pamtkovou pi Jan rek.

Autoi mylenky chystaj v Tnu dal prezentaci a tak se chtj setkat se vemi dotenmi institucemi.

Zatm jsme udlali jen prvn kroky, rozhodn nechceme nikoho obchzet a jsme pipraveni najt spolen een pnosn pro obec, msto i region. Obci samozejm nabzme pomoc s klidem a zzemm pro nvtvnky, bavili jsme se tak o pspvku, napklad milionu korun ron, nastnil Vhala.

Kdy tu chce nkdo investovat, pro mu brnit

Nstupn stanice m bt vysok zhruba pt metr a pi proveden z kamene nebo deva by podle investora nebyla nijak vrazn. A nkolik centimetr siln ocelov lano nebude z dlky vidt, ujiuj propagtoi projektu.

Zipline navc bude mimo ochrann psmo hradu. Samotn provoz m psn bezpenostn pravidla, nvtvnci u sebe napklad nemohou mt nic, co by jim mohlo spadnout dol. Hluk z vky bude zanedbateln, navc nad nkolika soukrommi pozemky by lovk na lan projdl podle propot jen ti vteiny, podotkl Vhala.

Pro vznik msteka s kolbiti, rytskmi pehldkami, emesly a dalmi atrakcemi vetn parkovi, ubytovn a restaurac je lanovka zsadn. Mla by bt hlavnm tahkem zbavnho parku a vzniknout proto jako prvn.

V Lipnku s viz podhradnho arelu ani vstupn stanic lanovho skluzu problm nemaj.

Kdy u ns chce nkdo investovat penze, nen dvod tomu brnit, proto jsme to do zemnho plnu zahrnuli. Navc ve bude vytvet trval i krtkodob pracovn msta, okomentoval zleitost mstostarosta msta Ondej Vlek.

Pokud jde o lanovku, ta se ns jako samosprvy na rozdl od Tna, pamtkov pe, ppadn energetik netk. Rozumm nicmn tomu, e nkde s tm mohou mt problm, dodal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts