Znien malby Josefa Vchala v Litomyli zachrnil v 90. letech mecen

0
74

Historie Portmonea zan v roce 1920, kdy Josef Portman zve do Litomyle svho ptele, male, grafika a spisovatele Josefa Vchala a d ho o vyzdoben strop a stn dvou mstnost svho domu.

Dky malbm Josefa Vchala bylo Portmoneum prohleno za kulturn pamtku, ale na konci 70. let vyhoelo a nikdo nebyl schopn malby opravit.

A v roce 1991 koupil dm Ladislav Horek, zakladatel nakladatelstv Paseka, a restaurtoi vyvinuli speciln technologii transferu olejovch maleb.V roce 2015 Ladislav Horek zemel a osud Portmonea byl opt nejist.

Tehdy koupil pamtku Pardubick kraj a na zatku roku 2019 zaal pipravovat celkovou rekonstrukci. Budova byla ve patnm stavebn technickm stavu, chybly zklady, praskaly zdi, staticky nevyhovovala podlaha podkrov a trmy napadli devokazn kdci.

V rmci rekonstrukce probhla cel ada prac doplnn chybjcch zklad, staen domu ocelovmi lany proti rozjdn na nestabilnm podlo, sanace devnchprvk, statick zpevnn podlahy podkrov, odvlhen a izolace obvodovch zd, oprava fasdy, sklepa i stechy.

Zsti nov jsou i rozvody. V interiru je klimatizace, ventilace a soustava dataprojektor pro videomapping.

Vchalovy nstnn malby a nbytek byly konzervovny, vyitny a fixovny. Pibyla monost projt si expozici s audioprvodcem a vznikl nov atelir, kde se podaj dlny pro veejnost. Obnovy se dokala tak zahrada.

Expozice je vnovan mali, grafikovi a autorovi osobitch knih Josefu Vchalovi (18841969), majiteli domu, sbrateli umn a tiskai Josefu Portmanovi (18931968) a majiteli nakladatelstv Paseka, meceni muzea Ladislavu Horkovi (19472015), kter se zaslouil o zchranu Vchalovch maleb z let 19201924.

Nezstalo jen u maleb, Vchal vyezal a omaloval Portmanovi i nbytek. Portmoneum ovlivnilo tak historii Litomyle, dky nmu zde vznikla restaurtorsk kola. V podkrov domu se promt videomapping Josef Vchal Kumt boha i bla a dokumentrn film Portmoneum Pbh neobyejnho domu.

Zdail rekonstrukce jsou k vidn na putovn vstav M vlast cestami promn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno