Austrlie me pijt o prosecco. Italov chtj nzev vna jen pro sebe

0
44

V australskm King Valley, oblasti vyhlen zemdlstvm a pedevm vinicemi, se turist vydvaj po cest, kter nese jmno Prosecco Road. Jmenuje se tak proto, e prv zde tato vinn odrda v Austrlii zdomcnla a tak tady se nejvce proslavila. Informaci pinesl britsk denk The Guardian.

Prvnm lovkem, kter ji u protinoc komern pstoval, byl Otto Dal Zotto, italsk pisthovalec pochzejc z msteka Valdobbiadene, roditi tohoto blho umivho vna. V roce 1999 poprv vysadil na rodnch svazch nad ekou King prvn vhonky vinic. Kdy jsme zanali, nebylo tu nic. Nikdo nevdl, co to prosecco je, k dnes vina.

Zniujc rozhodnut

Problm je jasn. Australt pstitel u mon nebudou moci svj produkt nazvat prosecco, nebo Evropsk unie se sna zakzat australskm vrobcm pouvat nzev odrdy v rmci dohody o volnm obchodu mezi Austrli a EU. Jej detaily se v souasn dob projednvaj. Jsem z toho velmi smutn a svm zpsobem i trochu natvan, protoe nedlme nic jinho, ne se sname sdlet prosecco s australskou veejnost, k Dal Zotto.

Co se te EU, Italov si jakkoliv zneuit tto chrnn znaky peliv hldaj. Italsk dozorov orgn m nastaven mechanismy, dky nim prochz e-shopy po cel unii, a pokud nalezne zneuit vrazu prosecco, oslov dan lensk stt a pod o proven a ppadnou npravu, vysvtluje mluv Sttn zemdlsk a potravinsk inspekce (SZPI) Pavel Kopiva.

Odkud pochz prosecco

Italsk prosecco s ochranou pvodu se vyrb v devti provincich region Bentsko (Veneto) a Furlnsko-Julsk Bentsko (Friuli Venezia Giulia).

Prosecco Superiore DOCG existuje ve dvou variantch: Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG, kter me pochzet jedin z provincie Treviso regionu Veneto z oblasti mezi msty Conegliano a Valdobbiadene (severn od msta Treviso), a men Asolo Prosecco Superiore DOCG, vyrbn pobl msta Asolo.

Zdroj: wikipedia.org

Toto rozhodnut by pro ns bylo zniujc, zejmna s ohledem na to, kolik australt vinai v uplynulm desetilet investovali do rozvoje trhu s australskm proseccem asu i prostedk, k Dean Carroll, generln editel spolenosti Brown Brothers, nejvtho australskho vrobce prosecca.

Austrlie podle nj investovala do prosecca enormn stky. Sami jsme investovali vce ne 25 milion australskch dolar (397 milion K) do vrobnho zvodu, abychom byli schopni uspokojit vekerou poptvku, k obchodnk. Kdybychom se museli vrtit na zatek a propagovat nco neznmho, o em nikdy nikdo neslyel, mlo by to tak znan vliv jak na cestovn ruch v naem regionu, v King Valley, dodv. Podle nj by se zmna dotkla tak pracovnch mst i schopnost firem podporovat mstn komunitu, dodv Carroll.

Snaha chrnit Itlii

Australsk ministerstvo zahraninch vc a obchodu uvedlo, e Evropsk unie usiluje o ochranu nzvu prosecca jako zempisnho oznaen v rmci dohody o vn mezi Austrli a EU. Dohoda vstoupila v platnost v roce 2010, australt vinai kvli n ji ztratili prvo nazvat sv umiv vno ampaskm. Zatmco ampask bylo vdy jedinenm regionem ve Francii, prosecco bylo a do roku 2009 nzvem odrdy hrozn v Itlii a na celm svt, argumentuje Lee McLean, vkonn editel vrcholovho Nrodn asociace vina a vinaskch vrobk. Stejn jako chardonnay nebo cabernet sauvignon, dodv.

Problm nastal ve chvli, kdy se v roce 2009 italsk vlda rozhodla, e zmn nzev vinn odrdy, ze kter se prosecco vyrb, a zrove zvtila zem jejho pstovn, kam zahrnula i samotn stejnojmenn msteko. Od roku 2010 sm bt nzev prosecco v EU, v rmci takzvanch geografickch indiktor, pouvn pouze k oznaovn pvodu vna, vinn odrda dostala jmno glera.

Prodej umivho npoje roste. Prosecco vyhledv a tetina ech

N problm spov v tom, e australt vrobci a mnoz dal na celm svt pouvali vraz prosecco v dobr ve. Investovali do vinn rvy a vrobnch zazen dvno pedtm, ne Italov toto rozhodnut uinili. Pstup Evropsk unie k tto otzce motivuje snaha pedevm chrnit italsk vrobce ped konkurenc, nic vc, dodv McLean.

Australt producenti vna v ter navtvili sdlo australskho parlamentu v Canbee, aby informovali poslance o vznamu odrdy prosecco pro australsk vinask odvtv a regionln ekonomiky. Postoj Austrlie zstv takov, e nadle budeme respektovat podmnky stvajc dohody mezi Austrli a EU o vn. Ta zahrnuje pokraujc pouvn nzv odrd vinn rvy vetn prosecca ze strany prmyslu, znlo podle The Guardianu stanovisko ministerstva zahraninch vc a obchodu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno