Automobilov veterny zejm ekaj povinn kontroly na STK

Urit obavy naopak maj provozovatel STK, kte upozoruj na to, e doposud neexistuje metodick pomcka, jak jednotliv vozidla posuzovat. Nov by se jim toti mohla na linky dostvat i sto let star auta, se ktermi se drtiv vtina jejich technik doposud nesetkala.

Je dobr z hlediska bezpenosti, kdy vozidla astnc se silninho provozu budou mt povinnost jt na STK, uvedla poslankyn Zuzana Oanov za ANO. Podle n m ministerstvo dopravy pichystanou provdc vyhlku, podle kter se budou jednotliv vozidla, mezi jejich datem vroby me bt vznamn asov rozptyl, posuzovat. Je jasn, e loukoov kola nebudeme poslat na brzdnou stolici. Na to se opravdu jen technik podv, zdali jsou v podku, dodala poslankyn.

Korozi posoudit budeme umt, jestli auto funkn svt, nebo nesvt tak, uvedl pedseda profesn komory STK Ji Rejmon. I na nejstarch vozidlech toti muselo bt vymnno acetylnov osvtlen za elektrick. Kapacitn to budou podle nj STK zvldat bez problm. Pi odhadovanm potu 40 tisc vetern v R a ptilet periodicit by tak na jednu STK vychzely statisticky destky takovchto aut ron na jednu stanici. Problm ale podle Rejmona bude v tom, e cel ada dl na tyto vozy nen homologovan.

Podle Prezidenta Federace klub historickch vozidel Vclava Kafky bude nejvt problm se starmi modely historickch voz. Od roku 1972, kdy byly stanice technick kontroly zaveden, tak od tohoto data maj technici historicky evidovan parametry, kter kontroluj, uvedl Kafka. Zkladn pravidlo u vetern a tak u novch aut, kter plat, je takov, e mus splovat parametry odpovdajc dob jeho vzniku.

Pestoe za technick stav vetern odpovdaj historick kluby, vozidla se podle Kafky neprohl na ulici, ale maj povinnost navtvit autorizovan pracovit. Auto se zvedne, zkontroluj se niky kapalin, vle zen, stav karoserie. Je to tedy podobn kontrolm na STK, ale jsou zde anomlie, se ktermi se kontroln technici z STK nesetkvaj, dodal f federace, kter zastupuje na est tisc majitel historickch vozidel sdruench ve 170 klubech.

Napklad anglick historick vozy maj motorov brzdy, a proto efektivn brzd jen v pohybu a nikoliv kdy stoj. Jin mvaj kardanov brzdy, nebo etzov pohony.

Havana efekt. Ale jen pro naletn feky

Mrnj pravidla pro veterny v podob povinnosti chodit mn asto na kontrolu STK nebo citeln levnj povinn ruen (plat jednu dvanctinu zkonnho ruen) me nkter majitele starch vozidel pimt k uvaovn, zda si na sv auto nepodit veternsk registran znaky. Teoretick nrok toti mohou mt napklad majitel favorit a za dva roky budou mt nrok i majitel prvnch verz porevolunch felici.

To se podle Kafky u nyn dje. Na druhou stranu je ale mnostv tchto vozidel v provozu relativn nzk a uchaze mus projt dvoj kontrolou, kter oddl skuten hodnotn sbratelsk kusy od opotebovanch unek. Na rovni klub se kontroluje takzvan historick pvodnost, tedy zda toto vozidlo me bt pedmtem historickho zjmu. Ve druhm kole se pak posuzuje zpsobilost provozu na pozemnch komunikacch.

Nkdy jsou to auta ve stranm stavu a lid na n chtj vka (veternsk SPZ). Na to pak odbornci kaj, e a si to takov lovk vyva, pelakuje, ppadn vymn pneumatiky, tak pak je mon se bavit o tom, zda jde o historick vozidlo, dodal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts