Bav m pestrost byznysu, k nov EY Podnikatel roku Jakub Havrlant

0
70

Zanal jako startupista, psobil jako generln editel v nadnrodn internetov spolenosti, jako investor m ich na tradin byznysy, e-commerce firmy, startupy i blockchainov technologie.

V roce 2015 napklad investoval do spolenosti Productboard, kter se ped rokem stala takzvanm jednorocem, tedy startupem, jeho hodnota doshla miliardy dolar. Mimodn spn byla tak jeho investice do kryptoprojektu Terra, kter podle webu Czechcrunch pinesla zhodnocen 18 tisc procent.

Te se Havrlant stal podnikatelskou osobnost roku 2022. eskou republiku bude reprezentovat na celosvtovm finle prestin soute EY v Monte Carlu.

Hledme pleitosti, tam kde ij lvi.

Jakub HavrlantRockaway

Byl jste odmala podnikav?
Vdycky jsem byl hodn kreativn. U jako mal dt jsem rzn obchodoval, napklad s cdky. A vdycky jsem snil o tom, e postavm skupinu, kde bych ml dostaten kreativnch impulz a mohl rozvjet byznysov ekosystm.

Take jste myslel na nco, jako je Rockaway?
Je to tak. Ale moje byznysov drha zaala tak, e jsem pracoval v poradensk spolenosti PwC a pak jsem zaloil spolenost Bezrealitky.cz. To byl jeden z prvnch startup, jak je dnes znme.

Bezrealitky.cz jste zaloil, kdy vm bylo 22 let. Jak vs to napadlo?
S partnery jsme chtli udlat projekt s internetovmi mapami. To byla tehdy novinka. Google spustil Google Maps a poskytl jejich API (rozhran, v nm je mon programovat aplikace, pozn. red.), kde se mohly tvoit rzn projekty. Pemleli jsme, co s tm, a reality nm pily ideln, protoe pro n je lokalita klov. Pilo nm zajmav pout mapu pro zobrazovn, hledn a odprezentovn dan nemovitosti. Zrove nm pipadalo, e trh s realitami je dost svzan makli a realitnmi firmami. Chtli jsme pmo propojit prodvajcho a kupujcho, bez makle, bez realitky, proto se to tak jmenovalo.

Potom jste startup spn prodal a z vydlanch penz jste zaloil Rockaway, e?
Jet mezitm jsem spolupracoval s nadnrodn internetovou spolenost Naspers. Pomhal jsem jim v regionu stedn a vchodn Evropy vybudovat portfolio e-commerce firem. To byla doba, kdy jsme postavili Aukro, koupili Heureku a rozvjeli dal projekty. V prbhu jsem jet zaal dlat andlskho investora.

Kdy jsem zakldal Rockaway, chtl jsem investovn dt korportnj strukturu. Bav m pestrost. Od zatku jsem snil o tom, e postavme portfolio, kter ve sv i bude nejen fungovat, ale bude tak bezpenj ne dlat jen jednu firmu, szet vechno na jednu mylenku. A to zstv mis Rockaway dote.

Na zklad eho projekty vybrte?
kme tomu vertikla. Najdeme si sektor tedy vertiklu, kter nm pijde zajmav z hlediska rstu v nm zrove vidme pleitost inovac. A pak kolem toho nabalujeme dal a dal projekty.

Jak se rozhodujete pi vbru konkrtnho projektu?
Li se to. Napklad v rizikovch investicch stran moc zle na tmech. Mylenka startupu je sice dleit, ale klovm elementem je tm. Protoe kdy stavte projekt na zelen louce, tak potebujete tah na branku, siln naden, zkrtka lidi, kte to dokou prothnout i tkm obdobm.

A to dokete odhadnout?
Sname se o to. Je to prce s lidmi, trocha psychologie. Naproti tomu kdy vstupujeme do saturovanch starch firem, kter jsou zajetj, tak se rozhodujeme sp podle pozice na trhu. A dvme se na to, jak nm konkrtn npad me zapadnout do celkov mylenky.

Pro pod mluvte v mnonm sle?
Vechno, co v Rockaway dlme, je tmov prce. J na to nejsem sm, nedlm byznys od zatku do konce.

Jakub Havrlant

  • Zanal se startupem Bezrealitky.cz, kter za destky milion korun prodal polsk skupin Allegro. V Allegru nsledn nkolik let psobil jako generln editel pro oblast eska, Slovenska a pobaltskch stt.
  • Spolenost Rockaway zaloil v roce 2013 s clem vybudovat globln investin skupinu.
  • V roce 2016 spolu s Danielem Ketnskm, Patrikem Tkem a skupinou PPF pevzal Mall.cz a vybudoval e-shopovou superskupinu Mall Group.
  • Loni prodal Mall Group Allegru za vce ne 24,7 miliardy korun, piem Allegro pozdji piznalo, e skupinu dost peplatilo.
  • Pod Rockaway rovn spad logistick spolenost Dodo, prodejce spotebn elektroniky Planeo, znaka Sencor nebo knihkupectv Luxor.

Velkm spchem startupovho svta je aktuln esk Productboard. Vy jste byli mezi prvnmi, co do nich investovali, e?
My jsme byli pln prvn. Productboard je stran hezk pklad startupovho spchu. Hubert Paln dokzal postavit krsnou firmu na velkm americkm trhu. To bylo na tom to zajmav. Z pohledu venture portfolia je to n nejvt investin spch.

Jak je na tom te obecn investovn do startup? Co se zmnilo kvli celosvtov krizi?
Kdy se zdrauje kapitl, tak se investice do mladch technologickch spolenost, jejich rizikovost a nkladovost pepotvaj pln jinak. Investovn se zpomalilo a vrtilo se k fundamentu, kter si zakld na ziskovosti danch projekt. Valuace technologickch spolenost ly vrazn dol, co se propsalo do cel startupov scny. Venture kapitl (rizikov kapitl, pozn. red.) zkrtka zathl za brzdu.

Na druhou stranu si nemyslm, e by to bylo patn. Oblast venture kapitlu byla v mnoha ohledech peht, take njak proitn je sprvn. Dleit je, e pod investujeme do projekt, kter maj hlavu a patu a dobr tm. Nemyslm si, e by situace byla tak vn, e by dobr projekt nesehnal financovn.

Zohledujete globln krizi, kdy se rozhodujete, kam investovat?
Urit. Pro ns to nebylo pekvapen, dalo se to oekvat. Proto jsme z nkterch aktiv u od zatku minulho roku odchzeli. Sledovali jsme, co se bude dt, jak dlouho bude zpomalen trvat, kde by ns to mohlo pekvapit. Zaali jsme bt opatrnj.

Po njak dob jsme si uvdomili, e to nen brutln krize. Sp to vnmme jako oistec a nvrat ekonomiky zptky do relnch parametr. Po vtinu doby, co podnikm, ml kapitl svou cenu, co je podle m sprvn. Nemyslm si, e kapitl me bt zadarmo, e je to neomezen zdroj tak, jako to bylo poslednch pr let.

Jedny z vaich poslednch investic jsou startupy Campiri a Freeway Camper, kter pjuj karavany. m vs zaujaly?
Mme rdi sdlenou ekonomiku, myslme si, e je to jedna z manter internetu. A pilo nm zajmav, e se sektor pjovn karavan digitalizuje. Zkaznk m dky tomu vt vbr a leh cestu k samotnmu pronjmu. Zrove to vytv trh pro vlastnky karavan, kte se tak mohou zapojit. A taky roste skupina lid, kter na tento typ dovolen jede.

Jednm z vaich velkch aktiv je internetov cestovn agentura Invia. U se oklepala po covidov krizi?
Oklepala se vrazn. V celm sektoru cestovn jsme po covidu zaznamenali obrovsk nrst. Lid se v dob pandemie vyerpali materilov, koupili si nov televize, kolo, praku, vybavili domcnost. Ve chvli, kdy se covidov restrikce uvolnily, spustila se do t doby zadren poptvka. Pi covidu jsme tak celou Invii extrmn zefektivnili. Platforma si tak vede lpe ne ped pandemi.

eho se zefektivovn tkalo?
Myslm tm digitalizaci celho procesu. Invia je trit cestovnch agentur v cel stedn Evrop a zejmna v Nmecku. Ped covidem jsme adu transakc dlali prostednictvm call centra, mli jsme robustn back office, sloitou strukturu. To u dnes nen.

st portfolia mte v kultue. To pitom asi nen zrovna byznysov terno.
Kultura m svoje pravidla. Navc jsme biti tm, e esko je mal trh. Nicmn zaali jsme s n tak, e jsme vstoupili do Mezinrodnho filmovho festivalu Karlovy Vary. To je podle m nejvt a nejhez spoleensk platforma v esku. lo o srdcovou investici. Chtli jsme aktivitu, kter podpo znaku a spoleenskou odpovdnost Rockaway.

Nechceme dlat jen ist pragmatick byznys s jednikami a nulami. No a jako ve vem ostatnm, i v kultue hledme monosti digitalizace, a u je to digitalizace plateb i gastronomickch slueb v rmci festival, nebo navzan prce s digitlnm obsahem. Spustili jsme napklad specializovanou platformu KVIFF.TV pro nadence filmu s niche artovmi filmy.

Jak dopadl minul rok na blockchainov fond Rockaway X?
eknu to trochu eji. Kdy jsme zaali dlat blockchain, lo o inovaci v technologich. Lbilo se nm to, protoe to filozoficky reprezentuje dnen spolenost, pevn tu mlad, kter chce bt ve vem mnohem vce zainteresovan.

Nejdv jsme mli tovrny, potom nastoupil mediln a technologick sektor, kter zaal lidi sofistikovanji motivovat k zapojen. Blockchain je vlastn tet vlna byznysov i spoleensk evoluce, kter doke systm posunout na dal rove propojen. Naskoili jsme do nj pomrn brzo a zaili agresivn trendov rst.

Minul rok se nesl v duchu prozen. Blockchain je fundamentln sprvn, jeho proitn, vyhozen odpadu a nesmyslnch projekt je poteba. Projekty, kter dvaj smysl, udrely svou hodnotu navzdory prvihm, jako byl teba pd kryptoburzy FTX.

Angaovali jste se v kryptoprojektu Terra. Vystoupili jste z nj tsn ped tm, ne jeho hodnota spadla na nulu. Jak tuto zkuenost zptn hodnotte?
J to hodnotm dobe. Tm ukzal, e v, jak na to. Blockchain m jednu ob vhodu vechno je v datech. Kdy jste schopni v nich dobe st, zjistte, co se v danm projektu dje. Terra je toho dobrm pkladem. Nae datov nstroje, kter pouvme pro sledovn investic, nm zjednoduen eeno ukzaly, kdy je ten sprvn as z Terry odejt.

Vnmte kritria spoleensk a ekologick udritelnosti firem (ESG) jako povinnost?
Nen to povinnost, ale pleitost. Uvdomn si toho, jak dopad maj vae akce v byznysu, je dleit. U to nen jenom o tom za kadou cenu vydlat penze. Spousta lid se na to dv pragmaticky, e mus nco splnit, ale my v tom vidme nco, co bude pohnt zmnu, co bude naruovat zajet koleje a stavt nov pleitosti v dalch dekdch.

Vybrte si projekty podle kritri ESG?
Nemu ct, e bychom vyhledvali projekty jen podle toho, jestli maj ESG. Ale v naem venture fondu je to jeden z nosnch pil investovn. Je pro ns dleit, jak dopad projekt m.

Vam mottem je latinsk hic sunt leones, tedy zde jsou lvi. Co to pro vs znamen?
Reprezentuje to mylenku nebt se prozkoumvat neznm, hledat pleitosti tam, kde je nikdo jin nehled. Zrove je to o tom vystupovat mimo komfortn znu a nkdy jt i mimo hlavn mylenkov proud spolenosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno