Bhem dvou let v lockdownu e-shopy neskuten vystelily. Polep si i letos

0
291

Vzhledem k dramaticky se vyvjejc inflaci a jistm ekonomickm dozvukm vlky na Ukrajin nememe ekat tak optimistick sla. Pokud se vak situace nijak dramaticky nezmn, pedpokldme, e si online obchod za cel rok polep v jednotkch procent,editel spolenosti Shoptet Samuela Hubu.

Podle Huby m e-commerce stle velk potencil stoupat. Je teba si uvdomit, e online obchod zatm tvo zhruba jen 14 procent na celkovm maloobchodnm obratu. Tud je tu prostor k rstu na dlouh roky dopedu, dodv.

Ped dvma lety probhl masivn pesun obchodnk i spotebitel doe-commerce a v dsledku pandemie zpsobil nrst potu online obchod i vy trby.

Celkov rst e-commerce bhem pandemie potvrzuje tak APEK, kter sdruuje vce ne 600 subjekt a firem. Posledn dva roky byly z pohledu spotebitelskho chovn a nkup naprosto vjimen. ei loni tak mimo jin vbec poprv prolomili magickou hranici dvou set miliard korun obrat za nakoupen zbo. Bhem pandemie vzrostl i celkov poet e-shop,k vkonn editel APEK Jan Vetyka.

Podle daj nkupnho rdce Heureka od roku 2019 pibylo e-shop o
9 procent na souasnch 50 985.

Od parfmu ke kartikch

Vt zjem potvrzuje i ostravsk spolenost Upgates, od roku 2019 se poet web vyuvajcch jej platformu vce ne ztrojnsobil na souasnch 1 300.

Zatek lockdownu byl pro podnikatele tkou zkoukou, vtina eskch obchodnk ale nron pesun do novho prosted e-commerce zvldla dobe. Pes 80 procent novch e-shop zaloench u ns proto i nadle funguje, dodv Pech.

Pkladem je i prask prodejce erstvch ryb Blue Fjord, kter musel bhem lockdownu pistoupit k prodeji po internetu. Ten se osvdil, take spolenost e-shop nadle vyuv. Svoji provoznu ovem nezavela.

V e-commerce se da dlouhodob i znace Beavia, kter vyrb cizrnov pomaznky hummus i korejsk kvaen salt kimi a dodv sv vrobky do vce ne 700 obchod, vetn obchodnch etzc po celm esku, Slovensku i sousednch zem.

Meziron dolo od loska ke ztrojnsoben objemu vroby a potme tak s vraznm nrstem prodej i pes n e-shop. Jen mezi lety 2020 a 2021 jsme zaznamenali meziron zven potu online objednvek o sto procent, k zakladatel a CEO Beaviatpn Hoda

To vukov kartiky s QR kdy pro vuku anglitiny iDOcards vznikly a bhem lockdownu. Dky prodeji pes internet se okamit uchytily a pro domc uen je zaali pouvat rodie po cel esk republice.Nyn maj majitel firmy ambice prosadit se s vukovou metodou i v zahrani.

Pro manele Michaelu a Luke Kuerovy bylo zaven jejich prodejny s parfmy impulzem zkusit nco pln novho. Pili jsme s npadem na karetn hru, u kter si lid rdi oddechnou nejen bhem lockdownu. Zaali jsme prodvat pes e-shop a dky zjmu partner u nyn pracujeme i na verzch pro zahranin trh, uzavr Michaela Kuerov, spoluautorka hry Time for Joke.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno