Biometrick daje v soukromch rukch? Nov duhovkov kryptomna bud obavy

0
431

Ochrnci prv a soukrom tak varuj, e v nkterch sttech svta me v krajnm ppad dochzet i ke zneuit osobnch daj. Pkladem je podle nich teba Mexiko, kde ochrana osobnch daj nen u lta pln optimln. Informovala o tom agentura Reuters.

dn technologie nen neomyln. Kdy lid ztrat kontrolu nad svmi daty a dalmi osobnmi daji, vdycky existuje prostor pro nepjemnosti, uvedla pro Reuters Agneris Sampieriov, kter je koordintorkou skupiny Access Now v oblasti Latinsk Ameriky.

Za projektem Worldcoin stoj spolenost Tools for Humanity se sdlem v San Francisku a Berln. Od sputn zkuebn verze v roce 2019 u projekt zskal asi dva miliony uivatel. V pondl svj dosah rozil do dalch 35 mst ve dvaceti zemch svta, uvedla agentura Reuters.

Projekt se skld ze t hlavnch pil. Tm prvn je mobiln aplikace World App, kter pln funkci multikryptomnov penenky a podporuje i dal virtuln mny jako bitcoin i ethereum. Druhm pilem je samotn kryptomna Worldcoin a tm poslednm je jedinen digitln identifiktor World ID.

Prv o tomto identifiktoru se ale v poslednch dnech vede velk debata. Token World ID je toti generovn pomoc skenu on duhovky. Autoi jej pojmenovaly jako Orb a i pes pouit biometrick technologie vak autoi slibuj, e by ve mlo zstat anonymn. Nkte ale maj o celm projektu pochybnosti.

Problematick zsady ochrany osobnch daj?

Agneris Sampieriov se v uplynulch dnech rozhodla podrobn seznmit se zsadami ochrany osobnch daj nov vznikl kryptomny Worldcoin a poznamenala, e v nich nen uvedeno, jak dlouho a kde mohou bt osobn daje uchovvny.

Na tuto kritiku zanedlouho zareagovala sama spolenost Tools for Humanity a uvedla, e cel projekt spluje psn zsady ochrany osobnch daj, vetn tch, je jsou platn ve sttech Evropsk unie. Vvoji zrove ujiuj, e projekt se sna hlavn o poskytnut dkazu lidskosti a nejde jim o sbrn citlivch informac.

Projekt se rozil i do Mexika

Jednm z mst, kde projekt zaal v pondl fungovat, je i Mexico City. Tamn obyvatel po registraci zrove obdr a 25 token tto nov kryptomny Worldcoin WLD. Krom toho ale vvoji novm uivatelm v Mexiku slbili, e po ble neurenou dobu budou do sv penenky dostvat jet jeden dal bonusov token kad tden.

V souasn chvli je o nov projekt v Mexiku zjem hlavn ze strany nadenc kryptomn, kte v bezpenost virtulnch mn v. ada z nich zrove douf, e kryptomn Worldcoin se bude dait.

Me jm o velk skok ve svt kryptomn. Doufm, e hodnota Worldcoinu za pr let vzroste, uvedl pro agenturu Reuters osmaticetilet vvoj Hans Trauwitz s tm, e ho na projektu zaujala i osobnost Sama Altmana, kter ped pr msci piel na trhu s revolunm ChatGPT.

Identifiktor World ID nen v souasn chvli spojen se jmnem, adresou ani s dalmi osobnmi daji uivatele, co je podle nkterch odbornk jeho vhodou.

Poskytovn biometrickch daj je sice riskantn, ale v ppad kryptomny Worldcoin jsou tyto daje zaifrovan. Jejich ppadn zneuit nen jednoduch, dodal pro Reuters IT konzultant Ricard Fentese.

Agneris Sampieriov ale zrove dodv, e z ppadnho prvnho sporu ve vci ochrany soukrom a osobnch daj by navc mohly bt teba uivatel z Mexika vyloueni, protoe spolenost m sdlo jen ve Spojench sttech a na zem Nmecka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno